Krakau (Kraków), Polen

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ der Universität: Pädagogische
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Internationale SicherheitStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SozialpolitikStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
AministracjaStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwoStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo zdrowotneStudium in Polnisch
Chemia – nauczyciel chemiiStudium in Polnisch
DesignStudium in Polnisch
Digital DesignStudium in Polnisch
Ekonomia społecznaStudium in Polnisch
Etyka – mediacje i negocjacjeStudium in Polnisch
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Studium in Polnisch
Komunikacja wizualnaStudium in Polnisch
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Sztuka i edukacjaStudium in Polnisch
Sztuka i mediaStudium in Polnisch
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweStudium in Polnisch
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiStudium in Polnisch
Zarządzanie w służbach społecznychStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BioinformatikStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
TiefbautechnikStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
Edukacja techniczno-informatycznaStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch
Psychologia i biologia zwierzątStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
BioinformatikStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawcaStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SozialpolitikStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
AministracjaStudium in Polnisch
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwoStudium in Polnisch
Art & designStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwaStudium in Polnisch
Dziennikarstwo przyrodniczeStudium in Polnisch
Edukacja techniczno-informatycznaStudium in Polnisch
Ekonomia społecznaStudium in Polnisch
Etyka – mediacje i negocjacjeStudium in Polnisch
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Studium in Polnisch
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Manager projektów społecznychStudium in Polnisch
Odnowa biologicznaStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieStudium in Polnisch
Sztuka i edukacjaStudium in Polnisch
Sztuka współczesnaStudium in Polnisch
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweStudium in Polnisch
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki o bezpieczeństwie Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Archivierung und Dokumentenmanagement Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Verlagswesen Studium in Polnisch
Administracja samorządowa Studium in Polnisch
Archikultura – edukator architektoniczny Studium in Polnisch
Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Studium in Polnisch
Biologia molekularna z elementami biotechnologii Studium in Polnisch
Biologia w terenie Studium in Polnisch
Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych Studium in Polnisch
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Studium in Polnisch
Dyplomacja publiczna Studium in Polnisch
E-Nauczyciel Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu Studium in Polnisch
Edukacja integracyjna i włączająca Studium in Polnisch
European Management Studium in Polnisch
Geopolityka: Historia i Współczesność Studium in Polnisch
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli Studium in Polnisch
Historia i wiedza o społeczeństwie Studium in Polnisch
Kompetencje przyszłości i coaching Studium in Polnisch
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Marketing i kreatywna reklama Studium in Polnisch
Mediacje i negocjacje Studium in Polnisch
Nauczanie biologii w szkole podstawowej Studium in Polnisch
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studium in PolnischFernstudium
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego Studium in Polnisch
Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Studium in Polnisch
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej Studium in Polnisch
Prawo dla urzędników nieprawników Studium in Polnisch
Prawo inwestycyjno-budowlane Studium in Polnisch
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
Rynek sztuki współczesnej Studium in PolnischFernstudium
Rzecznik prasowy organizacji i instytucji Studium in Polnisch
Socjoterapia Studium in Polnisch
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Studium in Polnisch
Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna Studium in Polnisch
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku Studium in Polnisch
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust Studium in Polnisch
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studium in Polnisch
Wiedza o społeczeństwie Studium in Polnisch
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Studium in Polnisch
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Nauk o Wychowaniu) Studium in Polnisch
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych) Studium in Polnisch
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka Studium in Polnisch
Zagadnienia teorii i praktyki legislacji Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych) Studium in Polnisch
Zarządzanie w służbach społecznych Studium in PolnischFernstudium

Fakultätenmehr »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
Webseite www der Universität:
www.up.krakow.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy