Krakau (Kraków), Polen

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ der Universität: Pädagogische
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskimStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch und EnglischStudium in Polnisch und Englisch
BiologieStudium in Polnisch
Biologia nauczycielskaStudium in Polnisch
Biologia z modułem chemia (nauczycielska)Studium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Resocjalizacja z penitencjarystykąStudium in Polnisch
Resocjalizacja z readaptacją społecznąStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Geografia z przyrodąStudium in Polnisch
GeoinformacjaStudium in Polnisch
GeomonitoringStudium in Polnisch
GeopolitikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch und DeutschStudium in Polnisch und Deutsch
Język niemiecki w biznesieStudium in Polnisch und DeutschStudium in Polnisch und Deutsch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch und DeutschStudium in Polnisch und Deutsch
Specjalność nauczycielska z modułem biznesowymStudium in Polnisch und DeutschStudium in Polnisch und Deutsch
GeschichteStudium in Polnisch
Antropologia historycznaStudium in Polnisch
Historia i wiedza o społeczeństwieStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch und ItalienischStudium in Polnisch und Italienisch
Język włoski stosowanyStudium in Polnisch und ItalienischStudium in Polnisch und Italienisch
JournalismusStudium in Polnisch
Dziennikarstwo w nowych mediachStudium in Polnisch
Edukacja medialna i kompetencje cyfroweStudium in Polnisch
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkoweStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Logistyka przedsiębiorstw (nienauczycielska)Studium in Polnisch
Logistyka publiczna (nienauczycielska)Studium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Specjalność łączona - matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska - matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność nienauczycielska - matematyka uniwersalnaStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Ekonomia przedsiębiorstwaStudium in Polnisch
Ekonomia społecznaStudium in Polnisch
ÖkotourismusStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika społeczno-opiekuńczaStudium in Polnisch
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnieńStudium in Polnisch
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Studium in Polnisch
Fizyka z informatyką (nienauczycielska)Studium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Edytorstwo i komunikacja medialnaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch und FranzösischStudium in Polnisch und Französisch
RussistikStudium in Polnisch und RussischStudium in Polnisch und Russisch
Filologia rosyjska z językiem angielskimStudium in Polnisch und RussischStudium in Polnisch und Russisch
Filologia rosyjska z językiem francuskimStudium in Polnisch und RussischStudium in Polnisch und Russisch
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskimStudium in Polnisch und RussischStudium in Polnisch und Russisch
Filologia rosyjska z językiem niemieckimStudium in Polnisch und RussischStudium in Polnisch und Russisch
Filologia rosyjska z językiem ukraińskimStudium in Polnisch und RussischStudium in Polnisch und Russisch
Filologia rosyjska z językiem włoskimStudium in Polnisch und RussischStudium in Polnisch und Russisch
PrzekładoznawczaStudium in Polnisch und RussischStudium in Polnisch und Russisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Asystent rodzinyStudium in Polnisch
Organizator pomocy instytucjonalnejStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch und SpanischStudium in Polnisch und Spanisch
Języki specjalistyczne i tłumaczeniaStudium in Polnisch und SpanischStudium in Polnisch und Spanisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
BeherbergungsgewerbeStudium in Polnisch
Animacja w turystyce i rekreacjiStudium in Polnisch
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po PolsceStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość w turystyceStudium in Polnisch
Turystyka międzynarodowaStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo zdrowotneStudium in Polnisch
DesignStudium in Polnisch
Digital DesignStudium in Polnisch
Etyka – mediacje i negocjacjeStudium in Polnisch
Filologia ukraińskaStudium in Polnisch und UkrainischStudium in Polnisch und Ukrainisch
Filologia ukraińska z językiem francuskimStudium in Polnisch und UkrainischStudium in Polnisch und Ukrainisch
Filologia ukraińska z językiem hiszpańskimStudium in Polnisch und UkrainischStudium in Polnisch und Ukrainisch
Filologia ukraińska z językiem niemieckimStudium in Polnisch und UkrainischStudium in Polnisch und Ukrainisch
Filologia ukraińska z językiem rosyjskimStudium in Polnisch und UkrainischStudium in Polnisch und Ukrainisch
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologiiStudium in Polnisch
HR w mediach i organizacjach międzynarodowychStudium in Polnisch
Internationale OrganisationStudium in Polnisch
MediaStudium in Polnisch
Komunikacja wizualnaStudium in Polnisch
KryminalistykaStudium in Polnisch
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudium in Polnisch
Międzynarodowa polityka społeczna i analitykaStudium in Polnisch
Studia nad wizualnością – Visual StudiesStudium in Polnisch
Sztuka i edukacjaStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Sztuka i mediaStudium in Polnisch
Turystyka historyczna i muzealnictwoStudium in Polnisch
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po PolsceStudium in Polnisch
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowychStudium in Polnisch
Zarządzanie z elementami interwencji kryzysowejStudium in Polnisch
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiStudium in Polnisch
Zarządzanie w służbach społecznychStudium in Polnisch
Asystentura medycznaStudium in Polnisch
Ubezpieczenia społeczneStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BioinformatikStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Administracja systemami informatycznymiStudium in Polnisch
Multimedia i technologie internetoweStudium in Polnisch
TiefbautechnikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo technologii informacyjnychStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Edukacja techniczno-informatycznaStudium in Polnisch
MechatronikStudium in Polnisch
Informatyka stosowana w techniceStudium in Polnisch
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcjiStudium in Polnisch
Technika z informatyką (nauczycielska)Studium in Polnisch
Geodezja i geoinformacjaStudium in Polnisch
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościamiStudium in Polnisch
Gospodarka odnawialnymi źródłami energiiStudium in Polnisch
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskichStudium in Polnisch
Rozwój lokalny i regionalnyStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch und EnglischStudium in Polnisch und Englisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch und EnglischStudium in Polnisch und Englisch
PsychologieStudium in Polnisch
Klinische PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia edukacyjnaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)Studium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwojuStudium in Polnisch
Historia – studia nauczycielskieStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Nauczyciel biologii i geografiiStudium in Polnisch
Nauczyciel biologii i geografii z przyrodąStudium in Polnisch
Nauczyciel biologii i geografii z wiedzą o społeczeństwieStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna z edukacją technicznąStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Psychologia i biologia zwierzątStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch und EnglischStudium in Polnisch und Englisch
Literatura i mediaStudium in Polnisch und EnglischStudium in Polnisch und Englisch
Przekładoznawstwo - technologie tłumaczenioweStudium in Polnisch und EnglischStudium in Polnisch und Englisch
Specjalność nauczycielska - metodyka nauczania języka angielskiego i cyfrowy nauczyciel języka angielskiegoStudium in Polnisch und EnglischStudium in Polnisch und Englisch
BiologieStudium in Polnisch
Biologia laboratoryjnaStudium in Polnisch
Biologia środowiskowa (nauczycielska)Studium in Polnisch
Biologia z modułem chemia (nauczycielska)Studium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska - geografia nauczycielska (bez II przedmiotu)Studium in Polnisch
Specjalność nauczycielska - geografia z wiedzą o społeczeństwieStudium in Polnisch
Specjalność nienauczycielska - nauki o Ziemi i środowiskuStudium in Polnisch
GeopolitikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch und DeutschStudium in Polnisch und Deutsch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch und DeutschStudium in Polnisch und Deutsch
Specjalność nauczycielska z modułem translatorycznymStudium in Polnisch und DeutschStudium in Polnisch und Deutsch
Specjalność nienauczycielska - przekład w biznesieStudium in Polnisch und DeutschStudium in Polnisch und Deutsch
GeschichteStudium in Polnisch
Antropologia historycznaStudium in Polnisch
Historia i teraźniejszośćStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Wiedza o społeczeństwieStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagranicznaStudium in Polnisch
Dyplomacja publicznaStudium in Polnisch
Studia europejskieStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch und ItalienischStudium in Polnisch und Italienisch
Tłumaczenie specjalistyczneStudium in Polnisch und ItalienischStudium in Polnisch und Italienisch
JournalismusStudium in Polnisch
Dziennikarstwo społeczneStudium in Polnisch
Dziennikarstwo sportoweStudium in Polnisch
Multimedialny storytelingStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Logistyka międzynarodowa (nienauczycielska)Studium in Polnisch
Menedżer logistyki (nienauczycielska)Studium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Specjalność łączona - matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność nienauczycielska - matematyka uniwersalnaStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacyjneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo militarneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publicznaStudium in Polnisch
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznymStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnościąStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Doradztwo finansowo-podatkoweStudium in Polnisch
Menedżer społecznyStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Edukacja dorosłych z coachingiemStudium in Polnisch
Resocjalizacja z penitencjarystykąStudium in Polnisch
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Fizyka materiiStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Menedżer i animator kulturyStudium in Polnisch
Nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowymStudium in Polnisch
Nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkowymStudium in Polnisch
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch und FranzösischStudium in Polnisch und Französisch
Język francuski stosowany: copywritingStudium in Polnisch und FranzösischStudium in Polnisch und Französisch
Literatury romańskie w świecieStudium in Polnisch und FranzösischStudium in Polnisch und Französisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch und FranzösischStudium in Polnisch und Französisch
RussistikStudium in Polnisch und RussischStudium in Polnisch und Russisch
PrzekładoznawczaStudium in Polnisch und RussischStudium in Polnisch und Russisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch und RussischStudium in Polnisch und Russisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Koordynator pomocy postpenitencjarnejStudium in Polnisch
Organizator usług społecznychStudium in Polnisch
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemowąStudium in Polnisch
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawnąStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Kryminologia i dezorganizacja społecznaStudium in Polnisch
Socjologia biznesu z elementami design thinkingStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch und SpanischStudium in Polnisch und Spanisch
Komunikacja międzykulturowaStudium in Polnisch und SpanischStudium in Polnisch und Spanisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch und SpanischStudium in Polnisch und Spanisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
GeschäftstourismusStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznejStudium in Polnisch
Turystyka kulturowaStudium in Polnisch
Turystyka przygodowaStudium in Polnisch
Zarządzanie w turystyceStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
E-administracjaStudium in Polnisch
Koordynator polityk publicznychStudium in Polnisch
Archiwistyka, biurowość i cyfryzacjaStudium in Polnisch
Art & designStudium in Polnisch
ArtStudium in Polnisch
DesignStudium in Polnisch
Art & scienceStudium in Polnisch
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegoStudium in Polnisch
Edukacja techniczno-informatycznaStudium in Polnisch
MechatronikStudium in Polnisch
Informatyka stosowana w techniceStudium in Polnisch
Technika z informatyką (nauczycielska)Studium in Polnisch
Technologie internetowe i multimedialneStudium in Polnisch
Etyka – mediacje i negocjacjeStudium in Polnisch
KryminalistykaStudium in Polnisch
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudium in Polnisch
Coaching medialnyStudium in Polnisch
Cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywneStudium in Polnisch
Menedżer i animator kulturyStudium in Polnisch
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Media content & creative writingStudium in Polnisch
Międzynarodowa polityka społeczna i analitykaStudium in Polnisch
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieStudium in Polnisch
Sztuka i edukacjaStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Sztuka współczesnaStudium in Polnisch
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
Zarządzanie ochroną środowiskaStudium in Polnisch
Ochrona środowiska w polityce społecznejStudium in Polnisch
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energiiStudium in Polnisch
Zarządzanie w służbach społecznychStudium in Polnisch
Aktywizacja i readaptacja społecznaStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysem w rodzinieStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe i profilaktyka społecznaStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Kunstwissenschaft Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Psychologie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Ekonomia i finanse Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki o bezpieczeństwie Studium in Polnisch
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch
Nauko o Ziemi i środowisku Studium in Polnisch
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Archivierung und Dokumentenmanagement Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Verlagswesen Studium in Polnisch
Administracja samorządowa Studium in Polnisch
Archi:kultura – edukator architektoniczny Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Metodyka szkoleń Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Studium in Polnisch
Biznes i zarządzanie (doskonalące) Studium in Polnisch
Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne) Studium in Polnisch
Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie Studium in PolnischFernstudium
E-Nauczyciel Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Studium in Polnisch
Edukacja medialna Studium in Polnisch
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej Studium in Polnisch
Historia i wiedza o społeczeństwie Studium in Polnisch
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Marketing i kreatywna reklama Studium in Polnisch
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studium in Polnisch
Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (2 semestry) Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (3 semestry) Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa Studium in Polnisch
Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej Studium in Polnisch
Social media marketing Studium in Polnisch
Socjologia ekologiczna Studium in Polnisch
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Studium in Polnisch
Studia przekładu literackiego Studium in Polnisch
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku Studium in Polnisch
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter Studium in Polnisch
Wiedza o społeczeństwie Studium in Polnisch
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej Studium in Polnisch
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
Webseite www der Universität:
www.up.krakow.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy