Krakau (Kraków), Polen

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
Specjalność nienauczycielskaStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
Biologia z modułem chemia – specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Resocjalizacja z penitencjarystykąStudium in Polnisch
Resocjalizacja z readaptacją społecznąStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Geografia z przyrodą (nauczycielska)Studium in Polnisch
GeoinformacjaStudium in Polnisch
GeomonitoringStudium in Polnisch
GeopolitikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska z modułem biznesowymStudium in Polnisch
Specjalność nienauczycielska – język niemiecki w biznesieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in PolnischFernstudium
Antropologia historyczna (nienauczycielska)Studium in PolnischFernstudium
Specjalność nauczycielskaStudium in PolnischFernstudium
GrafikStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
Język włoski stosowanyStudium in Polnisch
JournalismusStudium in Polnisch
Dziennikarstwo w nowych mediachStudium in Polnisch
Edukacja medialna i kompetencje cyfroweStudium in Polnisch
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkoweStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Logistyka przedsiębiorstwStudium in Polnisch
Logistyka publicznaStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Matematyka uniwersalnaStudium in Polnisch
Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Ekonomia przedsiębiorstwaStudium in Polnisch
Ekonomia społecznaStudium in Polnisch
ÖkotourismusStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika rodzinyStudium in Polnisch
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnieńStudium in Polnisch
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąStudium in Polnisch
Specjalność społeczno-opiekuńczaStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Physik, TheoretischeStudium in Polnisch
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Studium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Edytorstwo i komunikacja medialnaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska (polonistyczna)Studium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
Język francuski stosowany z drugim językiem romańskim (nienauczycielska)Studium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Filologia rosyjska z językiem angielskimStudium in Polnisch
Filologia rosyjska z językiem francuskimStudium in Polnisch
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskimStudium in Polnisch
Filologia rosyjska z językiem niemieckimStudium in Polnisch
Filologia rosyjska z językiem ukraińskimStudium in Polnisch
Filologia rosyjska z językiem włoskimStudium in Polnisch
Specjalność przekładoznawczaStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Asystent rodzinyStudium in Polnisch
Organizator pomocy instytucjonalnejStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
Języki specjalistyczne i tłumaczenia (specjalność nienauczycielska)Studium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
BeherbergungsgewerbeStudium in Polnisch
Animacja w turystyce i rekreacjiStudium in Polnisch
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po PolsceStudium in Polnisch
Turystyka międzynarodowaStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo zdrowotneStudium in Polnisch
Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczneStudium in Polnisch
Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznegoStudium in Polnisch
DesignStudium in Polnisch
Digital DesignStudium in Polnisch
Etyka – mediacje i negocjacjeStudium in Polnisch
Filologia ukraińskaStudium in Polnisch
Filologia ukraińska z językiem francuskimStudium in Polnisch
Filologia ukraińska z językiem hiszpańskimStudium in Polnisch
Filologia ukraińska z językiem niemieckimStudium in Polnisch
Filologia ukraińska z językiem rosyjskimStudium in Polnisch
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologiiStudium in Polnisch
HR w mediach i organizacjach międzynarodowychStudium in Polnisch
Internationale OrganisationStudium in Polnisch
MediaStudium in Polnisch
Komunikacja wizualnaStudium in Polnisch
KryminalistykaStudium in Polnisch
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudium in Polnisch
Międzynarodowa polityka społeczna i analitykaStudium in Polnisch
Ochrona ludności i obrona cywilnaStudium in Polnisch
Specjalność nienauczycielskaStudium in Polnisch
Studia nad wizualnością – Visual StudiesStudium in Polnisch
Sztuka i edukacjaStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Sztuka i mediaStudium in Polnisch
Turystyka historyczna i muzealnictwoStudium in Polnisch
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowychStudium in Polnisch
Zarządzanie z elementami interwencji kryzysowejStudium in Polnisch
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiStudium in Polnisch
Zarządzanie w służbach społecznychStudium in Polnisch
Asystentura medycznaStudium in Polnisch
Ubezpieczenia społeczneStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Angewandte InformatikStudium in Polnisch
BioinformatikStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Administracja systemami informatycznymiStudium in Polnisch
Multimedia i technologie internetoweStudium in Polnisch
TiefbautechnikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo technologii informacyjnychStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Edukacja techniczno-informatycznaStudium in Polnisch
MechatronikStudium in Polnisch
Informatyka stosowana w techniceStudium in Polnisch
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcjiStudium in Polnisch
Mechatronika samochodowaStudium in Polnisch
Technika z informatyką (nauczycielska)Studium in Polnisch
Geodezja i geoinformacjaStudium in Polnisch
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościamiStudium in Polnisch
Gospodarka odnawialnymi źródłami energiiStudium in Polnisch
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskichStudium in Polnisch
Rozwój lokalny i regionalnyStudium in Polnisch
Inżynieria produkcji i jakościStudium in Polnisch
MaschinenbauStudium in Polnisch
EkoenergetykaStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Klinische PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia edukacyjnaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)Studium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwojuStudium in Polnisch
Historia – studia nauczycielskieStudium in Polnisch
Antropologia historyczna (nienauczycielska)Studium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Nauczyciel biologii i geografiiStudium in Polnisch
Nauczyciel biologii i geografii z przyrodąStudium in Polnisch
Nauczyciel biologii i geografii z wiedzą o społeczeństwieStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna z edukacją technicznąStudium in Polnisch
Psychologia i biologia zwierzątStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność nienauczycielskaStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
Biologia laboratoryjna – specjalność nienauczycielskaStudium in Polnisch
Biologia środowiskowa – specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Geografia nauczycielska (bez II przedmiotu)Studium in Polnisch
Geografia z wiedzą o społeczeństwieStudium in Polnisch
Nauki o Ziemi i o środowiskuStudium in Polnisch
GeopolitikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska z modułem translatorycznymStudium in Polnisch
Specjalność nienauczycielska – przekład w biznesieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska (uprawnienia do nauczania przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie)Studium in Polnisch
Specjalność nienauczycielska: antropologia historycznaStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Data scienceStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
Tłumaczenia specjalistyczneStudium in Polnisch
JournalismusStudium in Polnisch
Dziennikarstwo społeczneStudium in Polnisch
Dziennikarstwo sportoweStudium in Polnisch
Multimedialny storytellingStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Logistyka międzynarodowaStudium in Polnisch
Menedżer logistykiStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielska + drugi etap edukacyjnyStudium in Polnisch
Matematyka uniwersalnaStudium in Polnisch
Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacyjneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo militarneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publicznaStudium in Polnisch
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym i wychowaniem fizycznym (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnościąStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Doradztwo finansowo-podatkoweStudium in Polnisch
Menedżer społecznyStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Resocjalizacja z penitencjarystyką (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Tutoring edukacyjnyStudium in Polnisch
Wychowanie do życia w rodzinieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Physik, TheoretischeStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Menedżer i animator kulturyStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska z glottodydaktykąStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowymStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzanie wizerunkiemStudium in Polnisch
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
Język francuski stosowany: copywritingStudium in Polnisch
Literatury romańskie w świecieStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność przekładoznawczaStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Koordynator pomocy postpenitencjarnejStudium in Polnisch
Organizator usług społecznychStudium in Polnisch
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemowąStudium in Polnisch
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawnąStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Kryminologia i dezorganizacja społecznaStudium in Polnisch
Socjologia biznesu z elementami design thinkingStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
Przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe (nienauczycielska)Studium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
TiefbautechnikStudium in Polnisch
ArbeitssicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo techniczneStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
GeschäftstourismusStudium in Polnisch
Turystyka kulturowaStudium in Polnisch
Turystyka przygodowaStudium in Polnisch
Zarządzanie w turystyceStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
Administracja sektora prywatnegoStudium in Polnisch
E-administracjaStudium in Polnisch
Koordynator polityk publicznychStudium in Polnisch
Archiwistyka, biurowość i cyfryzacjaStudium in PolnischFernstudium
Art & designStudium in Polnisch
ArtStudium in Polnisch
DesignStudium in Polnisch
Art & scienceStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagranicznaStudium in Polnisch
Biolingwistyka z komunikacją klinicznąStudium in Polnisch
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegoStudium in PolnischFernstudium
Dyplomacja publicznaStudium in Polnisch
Edukacja techniczno-informatycznaStudium in Polnisch
MechatronikStudium in Polnisch
Informatyka stosowana w techniceStudium in Polnisch
Technika z informatyką (nauczycielska)Studium in Polnisch
Technologie internetowe i multimediaStudium in Polnisch
Etyka – mediacje i negocjacjeStudium in Polnisch
KryminalistykaStudium in Polnisch
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachStudium in Polnisch
Coaching medialnyStudium in Polnisch
Cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywneStudium in Polnisch
Menedżer i animator kulturyStudium in Polnisch
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Media content & creative writingStudium in Polnisch
Międzynarodowa polityka społeczna i analitykaStudium in Polnisch
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieStudium in Polnisch
Sztuka i edukacjaStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Sztuka współczesnaStudium in Polnisch
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudium in Polnisch
Zarządzanie ochroną środowiskaStudium in Polnisch
Zarządzanie w służbach społecznychStudium in Polnisch
Aktywizacja i readaptacja społecznaStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysem w rodzinieStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe i readaptacja społecznaStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Kunstwissenschaft Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Psychologie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Ekonomia i finanse Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki o bezpieczeństwie Studium in Polnisch
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch
Nauki o Ziemi i środowisku Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Archivierung und Dokumentenmanagement Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Mathematik Studium in PolnischFernstudium
Verlagswesen Studium in Polnisch
Administracja samorządowa Studium in PolnischFernstudium
Archi:kultura- edukator architektoniczny Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy - metodyka szkoleń' Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Studium in Polnisch
Biznes i zarządzanie (doskonalące) Studium in Polnisch
Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne) Studium in Polnisch
Cyfrowy tłumacz - nowe technologie w przekładzie Studium in PolnischFernstudium
E-Nauczyciel Studium in PolnischFernstudium
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Studium in Polnisch
Edukacja medialna Studium in Polnisch
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej Studium in Polnisch
Historia i wiedza o społeczeństwie Studium in Polnisch
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Marketing i kreatywna reklama Studium in PolnischFernstudium
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studium in PolnischFernstudium
Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej Studium in PolnischFernstudium
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa Studium in Polnisch
Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej Studium in Polnisch
Social media marketing Studium in PolnischFernstudium
Socjologia ekologiczna Studium in Polnisch
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Studium in Polnisch
Studia przekładu literackiego Studium in PolnischFernstudium
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku Studium in Polnisch
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter Studium in PolnischFernstudium
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studium in Polnisch
Wiedza o społeczeństwie Studium in Polnisch
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
Webseite www der Universität:
www.uken.krakow.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy