Siedlce, Polen

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BiologieStudium in Englisch
LogistikStudium in Englisch
Information SecurityStudium in Englisch
Information Security in Business SectorStudium in Englisch
Information Security in Public AdministrationStudium in Englisch
Bildende KünsteStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Nauczanie chemii i przyrodyStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Archiwistyka i biurowość współczesnaStudium in Polnisch
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystychStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Obrona terytorialna krajuStudium in Polnisch
Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznychStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
UnternehmensführungStudium in Polnisch
Biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Zarządzanie finansami i rachunkowośćStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Matematyka finansowa i aktuarialnaStudium in Polnisch
Matematyka w finansach i ekonomiiStudium in Polnisch
Statystyczna analiza danychStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwaStudium in Polnisch
Służby policyjneStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe w administracjiStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalneStudium in Polnisch
Opiekun i wychowawca dzieckaStudium in Polnisch
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnejStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Kreatywne pisanie i edycje cyfroweStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
RettungsdienstStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
BetriebswirtschaftStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
Administracja w ochronie zdrowiaStudium in Polnisch
Analityka z diagnostyką molekularnąStudium in Polnisch
Analiza danychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacyjneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznejStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwieStudium in Polnisch
Biologia sądowaStudium in Polnisch
FilologiaStudium in Polnisch
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimiStudium in Polnisch
Język angielski w biznesie z translatorykąStudium in Polnisch
Języki obce w zarządzaniu i logistyceStudium in Polnisch
Gospodarka odpadami i recyklingStudium in Polnisch
Infobrokerstwo i nowoczesna biurowośćStudium in Polnisch
Instrumentalna analityka chemicznaStudium in Polnisch
Logopedia z audiologiąStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Polnisch
Grafika komputerowaStudium in Polnisch
Mobilne systemy komputeroweStudium in Polnisch
Programowanie systemów i baz danychStudium in Polnisch
LandwirtschaftStudium in Polnisch
AgronomieStudium in Polnisch
AgrobiznesStudium in Polnisch
Ochrona środowiska przyrodniczegoStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
TierhaltungStudium in Polnisch
TierhaltungStudium in Polnisch
Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcychStudium in Polnisch
Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjnaStudium in Polnisch
Inżynieria procesów technologicznychStudium in Polnisch
Technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcjiStudium in Polnisch
Technologie informatyczne wspomagające procesy produkcjiStudium in Polnisch
Zoopsychologia z animaloterapiąStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
MedizinStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
MathematikStudium in Englisch
Angewandte MathematikStudium in Englisch
FinanzmathematikStudium in Englisch
Real EstateStudium in Englisch
Management in LogisticsStudium in Englisch
Small and Medium Enterprise ManagementStudium in Englisch
National SecurityStudium in Englisch
Competitive IntelligenceStudium in Englisch
State SecurityStudium in Englisch
Bildende KünsteStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
Biologia nauczycielskaStudium in Polnisch
Biologia sądowaStudium in Polnisch
Biologia środowiskaStudium in Polnisch
Biologia z analitykąStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystychStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeniStudium in Polnisch
Służby bezpieczeństwa wewnętrznegoStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
E-commerce w logistyceStudium in Polnisch
Logistyka w transporcie międzynarodowymStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
UnternehmensführungStudium in Polnisch
Biznes cyfrowyStudium in Polnisch
Zarządzanie finansami i rachunkowośćStudium in Polnisch
Zarządzanie procesami biznesowymiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Angewandte MathematikStudium in Polnisch
Analityka danychStudium in Polnisch
Matematyka finansowaStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i coaching karieryStudium in Polnisch
Edukacja wieku dziecięcegoStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społecznąStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Kreatywne pisanie i copywritingStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Translatoryka i kreacja tekstuStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
BetriebswirtschaftStudium in Polnisch
Öffentliches ManagementStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
FilologiaStudium in Polnisch
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimiStudium in Polnisch
Język angielski w biznesie z translatorykąStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
GerontologopediaStudium in Polnisch
NeurologopediaStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Geschichte Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki chemiczne Studium in Polnisch
Nauki o bezpieczeństwie Studium in Polnisch
Rolnictwo i ogrodnictwo Studium in Polnisch
Zootechnika i rybactwo Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Landwirtschaft Studium in Polnisch
Polnische Philologie Studium in Polnisch
Raumwirtschaft Studium in Polnisch
Administracja i finanse publiczne Studium in Polnisch
Analiza danych - data mining Studium in Polnisch
Archiwistyka i zarządzanie dokumentami Studium in Polnisch
Audyt wewnętrzny i rachunkowość Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Cyberbezpieczeństwo Studium in Polnisch
Język polski jako obcy i jako drugi Studium in Polnisch
Koordynator do spraw dostępności i projektowania uniwersalnego Studium in Polnisch
Kwalifikacyjne kształcenie nauczycieli chemii Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Neurologopedia z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Studium in Polnisch
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych Studium in Polnisch
Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami natura 2000 Studium in Polnisch
Strategiczne zarządzanie personelem Studium in Polnisch
Studia edukacji samorządowej i sektora non-profit Studium in Polnisch
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej Studium in Polnisch
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej Studium in Polnisch
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie terapii pedagogicznej Studium in Polnisch
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami Studium in Polnisch
Zarządzanie środowiskowe Studium in Polnisch
Zarządzanie w oświacie Studium in Polnisch
Zarządzanie w sporcie Studium in Polnisch
Zioła w diecie, profilaktyce i terapii Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Webseite www der Universität:
www.uph.edu.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy