Danzig (Gdańsk), Polen

Uniwersytet Gdański

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AmerikanistikStudium in Englisch
Kriminologie und StrafrechtspflegeStudium in Englisch
KulturvermittlungStudium in Englisch
Angewandte SprachwissenschaftenStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
BioinformatikStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
LebensmittelchemieStudium in Polnisch
Analityka i diagnostyka chemicznaStudium in Polnisch
Chemia biomedycznaStudium in Polnisch
Chemia kosmetykówStudium in Polnisch
EthnologieStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Financial AnalystStudium in Englisch
GeographieStudium in Polnisch
GeologieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
Edukacja regionalnaStudium in Polnisch
Historia w przestrzeni medialnejStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Informatik und ÖkonometrieStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftsbeziehungenStudium in Polnisch
International BusinessStudium in Englisch
AußenhandelStudium in Polnisch
Internationales MarketingmanagementStudium in Polnisch
Biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Finanse międzynarodowe i bankowośćStudium in Polnisch
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudium in Polnisch
Międzynarodowy transport i handel morskiStudium in Polnisch
Projekty w biznesie międzynarodowymStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Medizinische BiologieStudium in Polnisch
NeurobiologieStudium in Polnisch
Diagnostyka biochemiczno-meolekularnaStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo globalneStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Analityk gospodarczyStudium in Polnisch
Audytor przedsiębiorstwStudium in Polnisch
Biznes elektronicznyStudium in Polnisch
Ekonomika transportu i logistykaStudium in Polnisch
Innowacyjność w gospodarceStudium in Polnisch
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościStudium in Polnisch
Teoria przedsiębiorstwStudium in Polnisch
OzeanographieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualnąStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społecznąStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Kulturowo-estetycznaStudium in Polnisch
Społeczno-etycznaStudium in Polnisch
TeoretycznaStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
EdytorskaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Publicystyczno-dziennikarskaStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
ReligionswissenschaftStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Specjalność literacko-kulturowaStudium in Polnisch
Translatoryka i język biznesuStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Specjalność biznesowo-gospodarczaStudium in Polnisch
Specjalność medioznawczaStudium in Polnisch
SinologieStudium in Polnisch
Skandinavische StudienStudium in Polnisch
SlawistikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Antropologia i socjologia kulturyStudium in Polnisch
Socjologia życia publicznegoStudium in Polnisch
TheaterwissenschaftStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
BetriebswirtschaftStudium in Polnisch
Administracja bezpieczeństwa publicznegoStudium in Polnisch
Administracja finansów i biznesuStudium in Polnisch
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowychStudium in Polnisch
Administracja wymiaru sprawiedliwościStudium in Polnisch
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowaStudium in Polnisch
Akwakultura – biznes i technologiaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaStudium in Polnisch
DyplomacjaStudium in Polnisch
Etnofilologia kaszubskaStudium in Polnisch
Filologia romańska (z drugim językiem romańskim)Studium in Polnisch
Fizyk medycznaStudium in Polnisch
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódStudium in Polnisch
Hydrografia morskaStudium in Polnisch
IberystykaStudium in Polnisch
Krajoznawstwo i turystyka historycznaStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
MISHIS - Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i SpołeczneStudium in Polnisch
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudium in Polnisch
NiemcoznawstwoStudium in Polnisch
Europäische IntegrationStudium in Polnisch
Specjalność biznesowo-turystycznaStudium in Polnisch
Specjalność historyczno-filologicznaStudium in Polnisch
Ochrona zasobów przyrodniczychStudium in Polnisch
Podatki i doradztwo podatkoweStudium in Polnisch
Produkcja form audiowizualnychStudium in Polnisch
Studia bałkańskieStudium in Polnisch
Studia wschodnieStudium in Polnisch
Język rosyjski z językiem białoruskimStudium in Polnisch
Język rosyjski z językiem chińskimStudium in Polnisch
Język rosyjski z językiem japońskimStudium in Polnisch
Język rosyjski z językiem litewskimStudium in Polnisch
Język rosyjski z językiem łotewskimStudium in Polnisch
Język rosyjski z językiem ukraińskimStudium in Polnisch
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejStudium in Polnisch
Zarządzanie instytucjami artystycznymiStudium in Polnisch
Specjalność menedżerskaStudium in Polnisch
Specjalność sceniczno-menedżerskaStudium in Polnisch
Zarządzanie instytucjami służby zdrowiaStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Biznes chemicznyStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
Klinische PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia dzieci i młodzieżyStudium in Polnisch
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzajuStudium in Polnisch
Psychologia organizacji, zarządzania i marketinguStudium in Polnisch
Psychologia rodzinyStudium in Polnisch
Psychologia sądowa i zagrożeń społecznychStudium in Polnisch
Psychologia sportuStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AmerikanistikStudium in Englisch
KulturvermittlungStudium in Englisch
Quantum Information TechnologyStudium in Englisch
Angewandte SprachwissenschaftenStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Przetwarzanie języka naturalnegoStudium in Polnisch
TranslatorycznaStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
LebensmittelchemieStudium in Polnisch
Analityka i diagnostyka chemicznaStudium in Polnisch
Chemia biomedycznaStudium in Polnisch
Chemia kosmetykówStudium in Polnisch
Zaawansowana analityka chemicznaStudium in Polnisch
Zarządzanie substancjami niebezpiecznymiStudium in Polnisch
EthnologieStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Englisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Współczesne muzeumStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Informatik und ÖkonometrieStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftsbeziehungenStudium in Polnisch
International BusinessStudium in Englisch
AußenhandelStudium in Polnisch
Biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Ekonomia Unii EuropejskiejStudium in Polnisch
Finanse międzynarodowe i bankowośćStudium in Polnisch
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudium in Polnisch
Międzynarodowe strategie marketingoweStudium in Polnisch
Międzynarodowy transport i handel morskiStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Fotografia medialna i reklamowaStudium in Polnisch
Reklama i public relationsStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Medizinische BiologieStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwStudium in Polnisch
E-commerceStudium in Polnisch
Ekonomika transportu i logistykaStudium in Polnisch
Innowacyjność w gospodarceStudium in Polnisch
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościStudium in Polnisch
Ścieżka studiów w ramach modułów specjalnościowychStudium in Polnisch
OzeanographieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapiiStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Kulturowo-estetycznaStudium in Polnisch
Społeczno-etycznaStudium in Polnisch
TeoretycznaStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
EdytorskaStudium in Polnisch
Media i PRStudium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Język-kultur-mediaStudium in Polnisch
Przekład-komunikacja-kulturaStudium in Polnisch
Skandinavische StudienStudium in Polnisch
SlawistikStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeńStudium in Polnisch
Rehabilitacja i wsparcie w dorosłości z terapią zajęciowąStudium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościąStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Soziales ProblemStudium in Polnisch
Analiza społeczna i przetwarzanie danychStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Problemy runku pracyStudium in Polnisch
Sociology of Everyday LifeStudium in Polnisch
Socjologia miastaStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
BetriebswirtschaftStudium in Polnisch
Administracja bezpieczeństwa publicznegoStudium in Polnisch
Administracja finansów i biznesuStudium in Polnisch
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowychStudium in Polnisch
Administracja wymiaru sprawiedliwościStudium in Polnisch
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowaStudium in Polnisch
Biznes chemicznyStudium in Polnisch
Biznes i technologia ekologicznaStudium in Polnisch
Filologia romańska i iberystykaStudium in Polnisch
Fizyk medycznaStudium in Polnisch
Geografia fizyczna z geoinformacjąStudium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISStudium in Polnisch
Krajoznawstwo i turystyka historycznaStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudium in Polnisch
NiemcoznawstwoStudium in Polnisch
Komunikacja międzykulturowaStudium in Polnisch
MedioznawstwoStudium in Polnisch
Podatki i doradztwo podatkoweStudium in Polnisch
Prawo w administracji i gospodarceStudium in Polnisch
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technologyStudium in Polnisch
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarneStudium in Polnisch
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejStudium in Polnisch
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Archäologie Studium in Polnisch
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Kunstwissenschaft Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Psychologie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Ekonomia i finanse Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki chemiczne Studium in Polnisch
Nauki o kulturze i religii Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch
Nauki o zarządzaniu i jakości Studium in Polnisch
Nauki o Ziemi i środowisku Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch

MBAmehr »
Executive MBA Studium in Englisch

Doppelabschlussmehr »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Andere Programmemehr »
International Business Studium in Englisch
PS przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim Studium in Englisch
SP Start for Ph.D. in Social Sciences Studium in Englisch
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa Studium in Polnisch
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" [międzywydziałowe] Studium in Polnisch
PS Gerontologopedyczne Studium in Polnisch
PS Logopedyczne Studium in Polnisch
PS Menedżerskie Studium in Polnisch
PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości Studium in Polnisch
PS Polonistyczne - Nauczyciel Języka Polskiego Studium in Polnisch
SP Analiza Danych - Big Data Studium in Polnisch
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Studium in Polnisch
SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Studium in Polnisch
SP Design w przestrzeni społecznej [międzyuczelniane] Studium in Polnisch
SP Diagnostyka psychologiczna Studium in Polnisch
SP Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka Studium in Polnisch
SP Dyplomacja współczesna Studium in Polnisch
SP Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli Studium in Polnisch
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością Studium in Polnisch
SP Emisji i Higieny Głosu Studium in Polnisch
SP Event Manager Studium in Polnisch
SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach Studium in Polnisch
SP Gedanistyki Studium in Polnisch
SP GIS - System Informacji Geograficznej Studium in Polnisch
SP Handel Zagraniczny Studium in Polnisch
SP Historii Studium in Polnisch
SP Historii sztuki Studium in Polnisch
SP Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji Studium in Polnisch
SP Italianistyczne Studium in Polnisch
SP Komercjalizacja nieruchomości [we współpracy z firmą JLL] Studium in Polnisch
SP Legislacja administracyjna Studium in Polnisch
SP Logopedia medialna Studium in Polnisch
SP Marketing Międzynarodowy Studium in Polnisch
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa Studium in Polnisch
SP Menedżer w instytucjach kultury Studium in Polnisch
SP Metodologia badań w naukach prawnych Studium in Polnisch
SP Nauczanie języka kaszubskiego Studium in Polnisch
SP Nauczanie języka polskiego jako obcego Studium in Polnisch
SP Neurologopedyczne Studium in Polnisch
SP Niderlandzkie Studium in Polnisch
SP Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH Studium in Polnisch
SP Ochrona danych osobowych Studium in Polnisch
SP Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego Studium in Polnisch
SP Oligofrenologopedyczne Studium in Polnisch
SP Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym Studium in Polnisch
SP Organizacja Pomocy Społecznej Studium in Polnisch
SP Pedagogiczne Studium in Polnisch
SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studium in Polnisch
SP Podatki i prawo podatkowe Studium in Polnisch
SP Podstaw Informatyki Studium in Polnisch
SP Postępowanie administracyjne Studium in Polnisch
SP Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich Studium in Polnisch
SP Prawa pracy Studium in Polnisch
SP Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Studium in Polnisch
SP Prawo cywilne Studium in Polnisch
SP Prawo dla mediatorów Studium in Polnisch
SP Prawo medyczne Studium in Polnisch
SP Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej Studium in Polnisch
SP Prawo Spółek Studium in Polnisch
SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych Studium in Polnisch
SP Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego Studium in Polnisch
SP Psychologia Kliniczna Studium in Polnisch
SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach Studium in Polnisch
SP Psychologia Sportu Studium in Polnisch
SP Psychologia Transportu Studium in Polnisch
SP Psychotraumatologia Studium in Polnisch
SP Rachunkowości i Podatków Studium in Polnisch
SP Rachunkowość ACCA Studium in Polnisch
SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny Studium in Polnisch
SP Reklama i Marketing Medialny Studium in Polnisch
SP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna Studium in Polnisch
SP Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych Studium in Polnisch
SP Skandynawistyczne Studium in Polnisch
SP Socjoterapia i praca z grupą Studium in Polnisch
SP Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych Studium in Polnisch
SP Surdologopedyczne Studium in Polnisch
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju Studium in Polnisch
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Studium in Polnisch
SP Tłumaczenia ustne Studium in Polnisch
SP Translatoryka - przekład literatury popularnej Studium in Polnisch
SP Translatoryka - przekład specjalistyczny Studium in Polnisch
SP Translatoryka – przekład literacki Studium in Polnisch
SP Translatoryka – przekład medyczny Studium in Polnisch
SP Transport i Logistyka Studium in Polnisch
SP Ubezpieczenia Społeczne [międzywydziałowe] Studium in Polnisch
SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej Studium in Polnisch
SP Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych Studium in Polnisch
SP Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej Studium in Polnisch
SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju Studium in Polnisch
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
SP Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem Studium in Polnisch
SP Wczesnej Interwencji Logopedycznej Studium in Polnisch
SP Wiedza o Oriencie Studium in Polnisch
SP Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Studium in Polnisch
SP Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej Studium in Polnisch
SP Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej [międzywydziałowe] Studium in Polnisch
SP Wycena Nieruchomości Studium in Polnisch
SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa Studium in Polnisch
SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji Studium in Polnisch
SP Zamówienia Publiczne Studium in Polnisch
SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej + Studium in Polnisch
SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Studium in Polnisch
SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL] Studium in Polnisch
SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi Studium in Polnisch
SP Zarządzanie procesami w biznesie Studium in Polnisch
SP Zarządzanie Projektami Studium in Polnisch
SP Zarządzanie Projektami IT Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Betriebswirtschaft
Fakultät für Chemie
Fakultät für Geschichtswissenschaften
Fakultät für Rechtswissenschaften und Verwaltung
Philologische Fakultät
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Webseite www der Universität:
ug.edu.pl

Karte


« zurück - Universitäten
Privacy Policy