Danzig (Gdańsk), Polen

Uniwersytet Gdański

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Kriminologie und StrafrechtspflegeStudium in Englisch
KulturvermittlungStudium in Englisch
International BusinessStudium in Englisch
AmerikanistikStudium in Polnisch
Angewandte SprachwissenschaftenStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność translatorycznaStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
BioinformatikStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
EthnologieStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Financial AnalystStudium in Englisch
GeographieStudium in Polnisch
GeologieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
Historia w przestrzeni medialnejStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Informatik und ÖkonometrieStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftsbeziehungenStudium in Polnisch
AußenhandelStudium in Polnisch
Internationales MarketingmanagementStudium in Polnisch
Finanse międzynarodowe i bankowośćStudium in Polnisch
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudium in Polnisch
Międzynarodowy transport i handel morskiStudium in Polnisch
Projekty w biznesie międzynarodowymStudium in Polnisch
JapanologieStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
Cywilizacja śródziemnomorskaStudium in Polnisch
Wiedza o literaturze, książce i teatrzeStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Krytyka i popularyzacja kulturyStudium in Polnisch
Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowychStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Medizinische BiologieStudium in Polnisch
NeurobiologieStudium in Polnisch
Diagnostyka molekularno-biochemicznaStudium in Polnisch
MedizinphysikStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Biznes ekonomicznyStudium in Polnisch
Ekonomika biznesuStudium in Polnisch
Innowacyjność w gospodarceStudium in Polnisch
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościStudium in Polnisch
Przedsiębiorstwo – finanse i rynekStudium in Polnisch
OzeanographieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
ReligionswissenschaftStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SinologieStudium in Polnisch
SlawistikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Asystent senioraStudium in Polnisch
Asystentura rodzinStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Antropologia i socjologia kulturyStudium in Polnisch
Socjologia życia publicznegoStudium in Polnisch
TheaterwissenschaftStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Akwakultura – biznes i technologiaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaStudium in Polnisch
DyplomacjaStudium in Polnisch
Dyplomacja publicznaStudium in Polnisch
Dyplomacja społecznaStudium in Polnisch
Etnofilologia kaszubskaStudium in Polnisch
Filologia romańska z drugim językiem romańskimStudium in Polnisch
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódStudium in Polnisch
IberystykaStudium in Polnisch
Specjalność międzykulturowaStudium in Polnisch
Specjalność translatorycznaStudium in Polnisch
Indywidualne studia międzydziedzinoweStudium in Polnisch
Informatyka, profil ogólnoakademickiStudium in Polnisch
Informatyka, profil praktycznyStudium in Polnisch
Krajoznawstwo i turystyka historycznaStudium in Polnisch
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudium in Polnisch
NiemcoznawstwoStudium in Polnisch
Specjalność biznesowo-turystycznaStudium in Polnisch
Specjalność historyczno-filologicznaStudium in Polnisch
Ochrona dóbr kultury i muzealnictwoStudium in Polnisch
Ochrona zasobów przyrodniczychStudium in Polnisch
Podatki i doradztwo podatkoweStudium in Polnisch
Produkcja form audiowizualnychStudium in Polnisch
Skandynawistyka – duńska lub fińska ścieżka językowaStudium in Polnisch
Skandynawistyka – norweska lub szwedzka ścieżka językowaStudium in Polnisch
Studia bałkańskieStudium in Polnisch
Studia wschodnieStudium in Polnisch
Sztuka kreatywnego pisaniaStudium in Polnisch
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejStudium in Polnisch
Wiedza o kulturze audiowizualnejStudium in Polnisch
Zarządzanie instytucjami artystycznymiStudium in Polnisch
Specjalność menedżerskaStudium in Polnisch
Specjalność sceniczno-menedżerskaStudium in Polnisch
Zarządzanie instytucjami służby zdrowiaStudium in Polnisch
Zarządzanie w sporcie – studia menedżerskieStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Biznes chemicznyStudium in Polnisch
Hydrografia morskaStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
Klinische PsychologieStudium in Polnisch
NeurobiopsychologiaStudium in Polnisch
Psychologia dzieci i młodzieżyStudium in Polnisch
Psychologia organizacji, zarządzania i marketinguStudium in Polnisch
Psychologia pracy i biznesuStudium in Polnisch
Psychologia sądowa i zagrożeń społecznychStudium in Polnisch
PsychoseksuologiaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudium in Polnisch
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwojuStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Tourismus und HospitalityStudium in Englisch
Global StudiesStudium in Englisch
International BusinessStudium in Englisch
Marine BiotechnologyStudium in Englisch
Quantum Information TechnologyStudium in Englisch
AmerikanistikStudium in Polnisch
Angewandte SprachwissenschaftenStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
Przetwarzanie języka naturalnegoStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność translatorycznaStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Digital ChemistryStudium in Englisch
EthnologieStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Englisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska – historia i WOSStudium in Polnisch
Współczesne muzeumStudium in Polnisch
Informatik und ÖkonometrieStudium in Polnisch
WirtschaftsinformatikStudium in Englisch
Internationale WirtschaftsbeziehungenStudium in Polnisch
AußenhandelStudium in Polnisch
Finanse międzynarodowe i bankowośćStudium in Polnisch
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudium in Polnisch
Międzynarodowe strategie marketingoweStudium in Polnisch
Międzynarodowy transport i handel morskiStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
Specjalność translatorycznaStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Kultura audiowizualnaStudium in Polnisch
Zarządzanie kulturąStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Real EstateStudium in Englisch
MathematikStudium in Polnisch
Medizinische BiologieStudium in Polnisch
MedizinphysikStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Logistik und MobilitätStudium in Englisch
LogistikStudium in Polnisch
Business intelligence w gospodarce otwartejStudium in Polnisch
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwStudium in Polnisch
E-commerceStudium in Polnisch
Morskie sektory offshoreStudium in Polnisch
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościStudium in Polnisch
OzeanographieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Europeistyka i przemiany globalneStudium in Polnisch
Międzynarodowe stosunki polityczneStudium in Polnisch
Specjalność ustrojowo-samorządowaStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
ReligionswissenschaftStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Skandinavische StudienStudium in Polnisch
SlawistikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Biznes chemicznyStudium in Polnisch
Biznes i technologia ekologicznaStudium in Polnisch
Filologia romańska i iberystykaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność translatorycznaStudium in Polnisch
Geografia fizyczna z geoinformacjąStudium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISStudium in Polnisch
Informatyka, profil ogólnoakademickiStudium in Polnisch
Krajoznawstwo i turystyka historycznaStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudium in Polnisch
Oceanografia fizyczna stosowanaStudium in Polnisch
Podatki i doradztwo podatkoweStudium in Polnisch
Prawo administracyjne w gospodarceStudium in Polnisch
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technologyStudium in Polnisch
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarneStudium in Polnisch
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejStudium in Polnisch
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Archäologie Studium in Polnisch
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Kunstwissenschaft Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Psychologie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Ekonomia i finanse Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki chemiczne Studium in Polnisch
Nauki o kulturze i religii Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch
Nauki o zarządzaniu i jakości Studium in Polnisch
Nauki o Ziemi i środowisku Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch

MBAmehr »
Executive MBA Studium in Englisch

Doppelabschlussmehr »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Andere Programmemehr »
SP Biznes Międzynarodowy Studium in Englisch
Doskonalące SP dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych Studium in Polnisch
PS Logopedyczne Studium in Polnisch
PS Menedżerskie Studium in Polnisch
PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości Studium in Polnisch
PS Polonistyczne - Nauczyciel Języka Polskiego Studium in Polnisch
PS przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim Studium in Polnisch
SP Analiza Danych - Big Data Studium in Polnisch
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Studium in Polnisch
SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Studium in Polnisch
SP Diagnostyka psychologiczna Studium in Polnisch
SP Dyplomacja współczesna Studium in Polnisch
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli Studium in Polnisch
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością Studium in Polnisch
SP Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa Studium in Polnisch
SP Emisji i Higieny Głosu Studium in Polnisch
SP Event Manager Studium in Polnisch
SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach Studium in Polnisch
SP Gedanistyki Studium in Polnisch
SP GIS - System Informacji Geograficznej Studium in Polnisch
SP Historii Studium in Polnisch
SP Historii Sztuki Studium in Polnisch
SP Italianistyczne Studium in Polnisch
SP Komercjalizacja nieruchomości Studium in Polnisch
SP Legislacja w samorządzie terytorialnym Studium in Polnisch
SP Logopedia medialna Studium in Polnisch
SP Lokalne struktury władzy - kształtowanie elit samorządowych Studium in Polnisch
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa Studium in Polnisch
SP Menedżer w instytucjach kultury Studium in Polnisch
SP Metodologia badań w naukach prawnych Studium in Polnisch
SP Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu Studium in Polnisch
SP Nauczanie języka kaszubskiego Studium in Polnisch
SP Nauczanie języka polskiego jako obcego Studium in Polnisch
SP Neurologopedyczne Studium in Polnisch
SP Ochrona danych osobowych Studium in Polnisch
SP Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka Studium in Polnisch
SP Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym Studium in Polnisch
SP Pedagogiczne Studium in Polnisch
SP Podatki i prawo podatkowe Studium in Polnisch
SP Podstaw Informatyki Studium in Polnisch
SP Postępowanie administracyjne Studium in Polnisch
SP Prawa pracy Studium in Polnisch
SP Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Studium in Polnisch
SP Prawo cywilne Studium in Polnisch
SP Prawo medyczne Studium in Polnisch
SP Prawo Spółek Studium in Polnisch
SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych Studium in Polnisch
SP Psychologia edukacji Studium in Polnisch
SP Psychologia Kliniczna Studium in Polnisch
SP Psychologia przywództwa w organizacjach Studium in Polnisch
SP Psychologia Sportu Studium in Polnisch
SP Psychologia Transportu Studium in Polnisch
SP Psychotraumatologia Studium in Polnisch
SP Rachunkowości i Podatków Studium in Polnisch
SP Rachunkowość ACCA Studium in Polnisch
SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny Studium in Polnisch
SP Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna Studium in Polnisch
SP Skandynawistyczne Studium in Polnisch
SP Socjoterapia i praca z grupą Studium in Polnisch
SP Start for Ph.D. in Social Sciences Studium in Polnisch
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych Studium in Polnisch
SP Surdologopedyczne Studium in Polnisch
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju Studium in Polnisch
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Studium in Polnisch
SP Tłumaczenia ustne Studium in Polnisch
SP Translatoryka - przekład specjalistyczny Studium in Polnisch
SP Translatoryka – przekład literacki Studium in Polnisch
SP Translatoryka – przekład medyczny Studium in Polnisch
SP Ubezpieczenia Społeczne [międzywydziałowe] Studium in Polnisch
SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej Studium in Polnisch
SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju Studium in Polnisch
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny Studium in Polnisch
SP Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej Studium in Polnisch
SP Wycena Nieruchomości Studium in Polnisch
SP z logistyki dla nauczycieli Studium in Polnisch
SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa Studium in Polnisch
SP Zamówienia Publiczne Studium in Polnisch
SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej Studium in Polnisch
SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Studium in Polnisch
SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL] Studium in Polnisch
SP Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym Studium in Polnisch
SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi Studium in Polnisch
SP Zarządzanie procesami w biznesie Studium in Polnisch
SP Zarządzanie Projektami Studium in Polnisch
SP Zarządzanie Projektami IT Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Betriebswirtschaft
Fakultät für Chemie
Fakultät für Geschichtswissenschaften
Fakultät für Rechtswissenschaften und Verwaltung
Philologische Fakultät
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Webseite www der Universität:
ug.edu.pl

Karte


« zurück - Universitäten
Privacy Policy