Vorstellung der Universität
Lublin, Polen

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Internationale BeziehungenStudium in Englisch
Global Economy and BusinessStudium in Englisch
Regional Studies (East - Central Europe)Studium in Englisch
Medizinische BiologieStudium in Englisch
TourismusmanagementStudium in Englisch
Angewandte Kultur - und Translationsstudien DeutschpolnischStudium in Polnisch und DeutschStudium in Polnisch und Deutsch
Angewandte SprachwissenschaftenStudium in Polnisch
Profil angielski z francuskimStudium in Polnisch
Profil angielski z hiszpańskimStudium in Polnisch
Profil angielski z niemieckimStudium in Polnisch
Profil angielski z portugalskimStudium in Polnisch
Profil angielski z rosyjskimStudium in Polnisch
Profil niemiecki z angielskimStudium in Polnisch
AnglistikStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archeologia Polski i powszechnaStudium in Polnisch
BalkanologieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiochemieStudium in Polnisch
Medizinische BiologieStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
BioanalitykaStudium in Polnisch
Biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Chemia kryminalistycznaStudium in Polnisch
Chemia podstawowa i stosowanaStudium in Polnisch
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudium in Polnisch
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejStudium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
Mobilność społecznaStudium in Polnisch
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaStudium in Polnisch
Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społecznaStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Bankowość i rynki finansoweStudium in Polnisch
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwStudium in Polnisch
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiStudium in Polnisch
Specjalista bankowyStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
GeoinformatikStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Nauczycielska, historia z wiedzą o społeczeństwieStudium in Polnisch
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
InformationsgesellschaftStudium in Polnisch
E-przedsiębiorczośćStudium in Polnisch
Elektroniczna administracjaStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Europäische IntegrationStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejStudium in Polnisch
Studia regionu PacyfikuStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Marketing politycznyStudium in Polnisch
Specjalność medialnaStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
JudaistikStudium in Polnisch
Antropologia i socjologia kulturyStudium in Polnisch
Krytyka i animacja sztukiStudium in Polnisch
MedialnaStudium in Polnisch
Teatrologia i filmoznawstwoStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Logistyka międzynarodowaStudium in Polnisch
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznymStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
E-przedsiębiorczośćStudium in Polnisch
Menadżer produktuStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwemStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (nauczycielska)Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (nauczycielska)Studium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Doradztwo i komunikacja w biznesieStudium in Polnisch
Filozofia teoretycznaStudium in Polnisch
Kultury azjatyckieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaStudium in Polnisch
Biofizyka molekularna i medycznaStudium in Polnisch
Fizyka doświadczalnaStudium in Polnisch
Fizyka teoretyczna i astrofizykaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Doradztwo polityczne i medialneStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Redaktorsko-medialnaStudium in Polnisch
Studium teatralneStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
Romanistyka (język francuski jako podstawowy)Studium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Język rosyjski w biznesieStudium in Polnisch
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Edukacja międzykulturowaStudium in Polnisch
Wsparcie rodziny i senioraStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
BeherbergungsgewerbeStudium in Polnisch
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoStudium in Polnisch
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami turystycznymiStudium in Polnisch
WirtschaftsanalytikStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Fotografia i filmStudium in Polnisch
Specjalność multimedialnaStudium in Polnisch
Specjalność scenicznaStudium in Polnisch
Teatr i taniecStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Architektura bibliotecznej przestrzeni informacyjnejStudium in Polnisch
Architektura systemów informacyjnychStudium in Polnisch
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudium in Polnisch
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiStudium in Polnisch
Specjalność archiwistycznaStudium in Polnisch
Specjalność informatyka biurowaStudium in Polnisch
Specjalność zarządzanie dokumentacją współczesnąStudium in Polnisch
E - Edytorstwo i techniki redakcyjneStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudium in Polnisch
FotografieStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
IntermediaStudium in Polnisch
Rzeźba i formy przestrzenneStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudium in Polnisch
GermanistykaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalistyczny język niemieckiStudium in Polnisch
HispanistykaStudium in Polnisch
Inżynieria nowoczesnych materiałówStudium in Polnisch
Jazz i muzyka estradowaStudium in Polnisch
Kreatywność społecznaStudium in Polnisch
Logopedia z audiologiąStudium in Polnisch
Matematyka w finansachStudium in Polnisch
Matematyka ubezpieczeniowaStudium in Polnisch
Metody statystyczne w finansachStudium in Polnisch
Nauczanie matematyki i informatykiStudium in Polnisch
Portugalistyka - studia portugalsko - brazylijskieStudium in Polnisch
Prawno - AdministracyjnyStudium in Polnisch
Prawno - BiznesowyStudium in Polnisch
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoStudium in Polnisch
Produkcja medialnaStudium in Polnisch
MultimediaStudium in Polnisch
Organizacja produkcji medialnejStudium in Polnisch
Technologie cyfrowe w animacji kulturyStudium in Polnisch
Turystyka historycznaStudium in Polnisch
UkrainistykaStudium in Polnisch
Język ukraiński w biznesieStudium in Polnisch
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejStudium in Polnisch
Zarządzanie w politykach publicznychStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
LandschaftsarchitekturStudium in Polnisch
StadtplanungStudium in Polnisch
Zarządzanie przestrzeniąStudium in Polnisch
Technische PhysikStudium in Polnisch
MedizinphysikStudium in Polnisch
Fizyka komputerowaStudium in Polnisch
Nowoczesne materiały i techniki pomiaroweStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
ChemieStudium in Englisch
Internationale BeziehungenStudium in Englisch
Central and Eastern European StudiesStudium in Englisch
Economic DiplomacyStudium in Englisch
International InstitutionsStudium in Englisch
International Place BrandingStudium in Englisch
Education and TherapyStudium in Englisch
ErgotherapieStudium in Englisch
Rehabilitation of People with DisabilitiesStudium in Englisch
Special Education Needs SupportStudium in Englisch
Graphic ArtsStudium in Englisch
GrafikdesignStudium in Englisch
PrintmakingStudium in Englisch
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceStudium in Englisch
Angewandte SprachwissenschaftenStudium in Polnisch
Profil angielski z francuskimStudium in Polnisch
Profil angielski z hiszpańskimStudium in Polnisch
Profil angielski z niemieckimStudium in Polnisch
Profil angielski z portugalskimStudium in Polnisch
Profil angielski z rosyjskimStudium in Polnisch
Profil niemiecki z angielskimStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archeologia historycznaStudium in Polnisch
Archeologia pradziejowaStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiochemieStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
BioanalitykaStudium in Polnisch
Biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
Medizinische BiotechnologieStudium in Polnisch
Biotechnologia ogólnaStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Chemia kryminalistycznaStudium in Polnisch
Chemia materiałowaStudium in Polnisch
Chemia podstawowa i stosowanaStudium in Polnisch
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudium in Polnisch
Technologie fotoniczne i światłowodoweStudium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Audyt i rachunkowość zarządczaStudium in Polnisch
Certyfikowany menedżer bankowyStudium in Polnisch
Doradca finansowyStudium in Polnisch
Inwestycje kapitałoweStudium in Polnisch
Menedżer finansowyStudium in Polnisch
Podatki i finanse publiczneStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
UmweltmanagementStudium in Polnisch
Klimatologia i gospodarka wodnaStudium in Polnisch
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapStudium in Polnisch
Zarządzanie rozwojem gospodarczymStudium in Polnisch
GeoinformatikStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Dziedzictwo historyczne regionuStudium in Polnisch
Historia stosowanaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Grafika projektowaStudium in Polnisch
Grafika warsztatowaStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Deweloperska (programistyczna)Studium in Polnisch
Inżynieria danychStudium in Polnisch
Testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowaniaStudium in Polnisch
InformationsgesellschaftStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Dyplomacja ekonomicznaStudium in Polnisch
Międzynarodowy marketing terytorialnyStudium in Polnisch
Pozaeuropejskie studia regionalneStudium in Polnisch
Projekty międzynarodoweStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
PublicrelationsStudium in Polnisch
Digital MediaStudium in Polnisch
Dziennikarstwo on-lineStudium in Polnisch
RedaktorskaStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Antropologia i etnologiaStudium in Polnisch
Media i kultura popularnaStudium in Polnisch
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćStudium in Polnisch
Zarządzanie w kulturzeStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Koordynator procesów logistycznychStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Menadżersko - prawnaStudium in Polnisch
Systemy informacyjne w administracji i biznesieStudium in Polnisch
Zarządzanie kapitałem społecznymStudium in Polnisch
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaStudium in Polnisch
Specjalność informatycznaStudium in Polnisch
Statystyczna analiza danychStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftStudium in Polnisch
Gospodarka samorządowaStudium in Polnisch
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościStudium in Polnisch
Systemy ekonomiczneStudium in Polnisch
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalne (nauczycielska)Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (nauczycielska)Studium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Fizyka teoretycznaStudium in Polnisch
Współczesna fizyka stosowanaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Öffentliche SicherheitStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Doradztwo polityczne i medialneStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
MedioznawczaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Teatrologiczno – filmoznawczaStudium in Polnisch
WydawniczaStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
Regionale WirtschaftStudium in Polnisch
Urbanistyka i polityka przestrzennaStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
Język francuski, specjalizacja: tłumaczeniowa lub nauczycielskaStudium in Polnisch
Język hiszpański, specjalizacja: tłumaczeniowa lub nauczycielskaStudium in Polnisch
Język portugalski, specjalizacja: tłumaczeniowaStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
TłumaczeniowaStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (nauczycielska)Studium in Polnisch
Resocjalizacja z socjoterapiąStudium in Polnisch
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (nauczycielska)Studium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Technische PhysikStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiStudium in Polnisch
Turystyka dzieci i młodzieżyStudium in Polnisch
Turystyka zdrowotnaStudium in Polnisch
WirtschaftsanalytikStudium in Polnisch
AdministracyjnaStudium in Polnisch
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimiStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiStudium in Polnisch
Archiwistyka historycznaStudium in Polnisch
Informatyka biurowaStudium in Polnisch
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudium in Polnisch
Bibliologiczne dziedzictwo kulturoweStudium in Polnisch
Cyfrowe zasoby informacjiStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudium in Polnisch
KunsttherapieStudium in Polnisch
Rzeźba i formy przestrzenneStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudium in Polnisch
MusiktherapieStudium in Polnisch
Muzyka sakralnaStudium in Polnisch
Prowadzenie zespołówStudium in Polnisch
Europa południowowschodniaStudium in Polnisch
Europa środkowowschodniaStudium in Polnisch
Federacja rosyjska i państwa kaukaskieStudium in Polnisch
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaStudium in Polnisch
GermanistykaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalistyczny język niemieckiStudium in Polnisch
HispanistykaStudium in Polnisch
Inżynieria nowoczesnych materiałówStudium in Polnisch
Logopedia z audiologiąStudium in Polnisch
Logopedia klinicznaStudium in Polnisch
SurdologopediaStudium in Polnisch
Matematyka w finansachStudium in Polnisch
Specjalność aktuarialnaStudium in Polnisch
Specjalność statystycznaStudium in Polnisch
Nauczanie matematyki i informatykiStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii MontessoriStudium in Polnisch
PortugalistykaStudium in Polnisch
Prawno - AdministracyjnyStudium in Polnisch
Prawno - MenadżerskiStudium in Polnisch
BiznesowaStudium in Polnisch
MenedżerskaStudium in Polnisch
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoStudium in Polnisch
AdministracyjnaStudium in Polnisch
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaStudium in Polnisch
Produkcja medialnaStudium in Polnisch
Produkcja w branży gierStudium in Polnisch
Produkcja wydarzenia multimedialnegoStudium in Polnisch
Realizacja filmowo-telewizyjnaStudium in Polnisch
Technologie cyfrowe w animacji kulturyStudium in Polnisch
UkrainistykaStudium in Polnisch
TłumaczeniowaStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
GrafikStudium in Polnisch
Grafika projektowaStudium in Polnisch
Grafika warsztatowaStudium in Polnisch
Sztuka mediów cyfrowychStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
Malarstwo użytkoweStudium in Polnisch
Sztuka obrazuStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaStudium in Polnisch
Psychologia przemysłowaStudium in Polnisch
Psychologia rodzinyStudium in Polnisch
Psychologia społecznaStudium in Polnisch
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii MontessoriStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Doctoral Studies in Literature and Linguistics Studium in Englisch
Nauki o polityce Studium in Englisch
Biologie Studium in Polnisch
Biotechnologie Studium in Polnisch
Chemie Studium in Polnisch
Geographie Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Kulturwissenschaften Studium in Polnisch
Managementwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Ökonomie Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Physik Studium in Polnisch
Politikwissenschaften Studium in Polnisch
Psychologie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Soziologie Studium in Polnisch
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne) Studium in Polnisch
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (polonistyczne) Studium in Polnisch
Międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie fizyki Studium in Polnisch
Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii Studium in Polnisch
Nauki o mediach Studium in Polnisch
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Fotografie Studium in Polnisch
Industriedesign Studium in Polnisch
Malerei Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Museumskunde Studium in Polnisch
Musiktherapie Studium in Polnisch
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Physik Studium in Polnisch
Rechnungswesen Studium in Polnisch
Sonderpädagogik Studium in Polnisch
Unternehmertum Studium in Polnisch
Verwaltung Studium in Polnisch
Administrowanie sieciami komputerowymi Studium in Polnisch
Analiza danych Studium in Polnisch
Animacja komputerowa i etiuda filmowa Studium in Polnisch
Architektura książki - projektowanie i edycja Studium in Polnisch
Archiwistyka Studium in Polnisch
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Studium in Polnisch
Chemia praktyczna Studium in Polnisch
Coaching i mentoring Studium in Polnisch
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Studium in Polnisch
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem Studium in Polnisch
Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu Studium in Polnisch
Edukacja muzealna Studium in Polnisch
Edukacja plastyczna Studium in Polnisch
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej Studium in Polnisch
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB Studium in Polnisch
Filozofia i etyka Studium in Polnisch
Grafika komputerowa i dtp Studium in Polnisch
Grafika wydawnicza Studium in Polnisch
Historia i wiedza o społeczeństwie Studium in Polnisch
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C Studium in Polnisch
Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy Studium in Polnisch
Języki skandynawskie dla rynku pracy Studium in Polnisch
Kompetencje wychowawcze Studium in Polnisch
Kształcenie zdalne w edukacji Studium in Polnisch
Logopedia - studia czterosemestralne Studium in Polnisch
Marketing internetowy i brokering informacji Studium in Polnisch
Mediacja szkolna i sądowa Studium in Polnisch
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Studium in Polnisch
Nauczanie biologii Studium in Polnisch
Nauczanie chemii Studium in Polnisch
Nauczanie geografii Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Nowe technologie dla kultury i administracji Studium in Polnisch
Nowoczesne techniki badawcze Studium in Polnisch
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych Studium in Polnisch
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury Studium in Polnisch
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Pedagogika Marii Montessori Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną Studium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną Studium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Studium in Polnisch
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców Studium in Polnisch
Podyplomowe Studium Legislacji Studium in Polnisch
Prawne instrumenty ochrony środowiska Studium in Polnisch
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Studium in Polnisch
Prawo gospodarcze i handlowe Studium in Polnisch
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studium in Polnisch
Profesjonalny Event Manager Studium in Polnisch
Programowanie i bazy danych Studium in Polnisch
Programowanie i informatyka w szkole Studium in Polnisch
Psychologia sądowa Studium in Polnisch
Psychologia sportu dla psychologów Studium in Polnisch
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego Studium in Polnisch
Public relations and media marketing Studium in Polnisch
Radioekologia Studium in Polnisch
Realizator dźwięku w studio i na koncercie Studium in Polnisch
Samorządność i samorząd terytorialny Studium in Polnisch
Surdologopedia Studium in Polnisch
Systemy informacji geograficznej w praktyce Studium in Polnisch
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) Studium in Polnisch
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) Studium in Polnisch
Tworzenie kolekcji cyfrowych Studium in Polnisch
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe Studium in Polnisch
Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym Studium in Polnisch
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką Studium in Polnisch
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej Studium in Ukrainisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Chemie
Fakultät für Geisteswissenschaften
Fakultät für Rechtswissenschaften und Verwaltung
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii

Andere Bildungszentren
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
Webseite www der Universität: www.umcs.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy