Lublin, Polen

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BiologieStudium in Englisch
Medizinische BiologieStudium in Englisch
Internationale BeziehungenStudium in Englisch
Global EconomyStudium in Englisch
Regional Studies – Asia and PacificStudium in Englisch
Regional Studies – Central East EuropeStudium in Englisch
TourismusmanagementStudium in Englisch
Business AnalyticsStudium in Englisch
Sustainability ManagementStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archeologia konfliktuStudium in Polnisch
Archeologia Polski i powszechnaStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BioinformatikStudium in Polnisch
Medizinische BiologieStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
Biochemia z biologią molekularnąStudium in Polnisch
Biologia środowiskaStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Chemia kryminalistycznaStudium in Polnisch
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
Mobilność społecznaStudium in Polnisch
Zarządzanie kulturą i komunikacją społecznąStudium in Polnisch
Zdrowie publiczne i profilaktyka społecznaStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Analityk finansowyStudium in Polnisch
Finansowe wsparcie biznesuStudium in Polnisch
Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwieStudium in Polnisch
Rachunkowość i sprawozdawczośćStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Geografia stosowanaStudium in Polnisch
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaStudium in Polnisch
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
InformationsgesellschaftStudium in Polnisch
E-przedsiębiorczośćStudium in Polnisch
Elektroniczna administracjaStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Europäische IntegrationStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejStudium in Polnisch
Studia regionu PacyfikuStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftsbeziehungenStudium in Polnisch
AußenhandelStudium in Polnisch
Gospodarka i rynki azjatyckieStudium in Polnisch
Przedsiębiorstwo na rynku Unii EuropejskiejStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Marketing politycznyStudium in Polnisch
MedialnaStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Krytyka i animacja sztukiStudium in Polnisch
MedialnaStudium in Polnisch
Teatrologia i filmoznawstwoStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
E-biznesStudium in Polnisch
Menedżer produktuStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona środowiskaStudium in Polnisch
Biofizyka molekularna i medycznaStudium in Polnisch
Fizyk teoretyczna i astrofizykaStudium in Polnisch
Fizyka doświadczalnaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Marketing politycznyStudium in Polnisch
Zarządzanie rozwojemStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Redaktorsko-medialnaStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
Język francuski biznesuStudium in Polnisch
TłumaczeniowaStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
Język rosyjski w biznesieStudium in Polnisch
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyceStudium in Polnisch
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Koordynator usług społecznychStudium in Polnisch
Wsparcie rodziny i senioraStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
E-marketing usług turystycznychStudium in Polnisch
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiStudium in Polnisch
Turystyka dzieci i młodzieżyStudium in Polnisch
Turystyka zdrowotnaStudium in Polnisch
Zarządzanie w hotelarstwieStudium in Polnisch
WirtschaftsanalytikStudium in Polnisch
Administracja i zarządzanie publiczneStudium in Polnisch
Administracja lokalna i regionalnaStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
MultimedialnaStudium in Polnisch
ScenicznaStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiStudium in Polnisch
Archiwistyka historycznaStudium in Polnisch
Informatyka biurowa i archiwalnaStudium in Polnisch
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudium in Polnisch
E-edytorstwo i techniki redakcyjneStudium in Polnisch
E-edytorstwo w nowych mediachStudium in Polnisch
WydawnictwoStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudium in Polnisch
FotografieStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
Rzeźba i formy przestrzenneStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudium in Polnisch
Muzyka rozrywkowaStudium in Polnisch
Prowadzenie zespołówStudium in Polnisch
EkobiznesStudium in Polnisch
Geowizualizacja historyczna i archeologicznaStudium in Polnisch
GermanistykaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalistyczny język niemieckiStudium in Polnisch
HispanistykaStudium in Polnisch
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejStudium in Polnisch
Jazz i muzyka estradowaStudium in Polnisch
Wykonawstwo instrumentalneStudium in Polnisch
Wykonawstwo wokalneStudium in Polnisch
Kreatywność społecznaStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana, język angielski z francuskimStudium in Polnisch
PedagogicznaaStudium in Polnisch
TranslatorycznaStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana, język angielski z hiszpańskimStudium in Polnisch
PedagogicznaStudium in Polnisch
TranslatorycznaStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana, język angielski z niemieckimStudium in Polnisch
PedagogicznaStudium in Polnisch
TranslatorycznaStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana, język angielski z portugalskimStudium in Polnisch
PedagogicznaStudium in Polnisch
TranslatorycznaStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana, język angielski z rosyjskimStudium in Polnisch
PedagogicznaStudium in Polnisch
TranslatorycznaStudium in Polnisch
Logopedia z audiologiąStudium in Polnisch
Matematyka w finansachStudium in Polnisch
Matematyka ubezpieczeniowaStudium in Polnisch
Metody statystyczne w finansachStudium in Polnisch
Nauczanie matematyki i informatykiStudium in Polnisch
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieStudium in Polnisch
Portugalistyka, studia portugalsko-brazylijskieStudium in Polnisch
Prawno-administracyjnyStudium in Polnisch
Prawno-biznesowyStudium in Polnisch
Produkcja medialnaStudium in Polnisch
MultimediaStudium in Polnisch
Organizacja produkcji medialnejStudium in Polnisch
Public Relations i zarządzanie informacjąStudium in Polnisch
Zarządzanie mediami społecznościowymiStudium in Polnisch
Zarządzanie wizerunkiemStudium in Polnisch
Technologie cyfrowe w animacji kulturyStudium in Polnisch
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowegoStudium in Polnisch
Projektowanie na potrzeby runku gier wideoStudium in Polnisch
Turystyka historycznaStudium in Polnisch
UkrainistykaStudium in Polnisch
Język ukraiński w biznesieStudium in Polnisch
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejStudium in Polnisch
Zarządzanie w politykach publicznychStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Technische PhysikStudium in Englisch
GeoinformatikStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
StadtplanungStudium in Polnisch
Strategiczne zarządzanie przestrzeniąStudium in Polnisch
Technische PhysikStudium in Polnisch
MedizinphysikStudium in Polnisch
Fizyka komputerowaStudium in Polnisch
Nowoczesne materiały i techniki pomiaroweStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo radiacyjneStudium in Polnisch
Monitoring i ochrona radiologicznaStudium in Polnisch
Zastosowanie promieniowania jonizującegoStudium in Polnisch
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
Geograficzne uwarunkowania obronnościStudium in Polnisch
Zarządzanie ryzykiem środowiskowymStudium in Polnisch
Inżynieria nowoczesnych materiałówStudium in Polnisch
Inżynieria światłowodowaStudium in Polnisch
Materiałoznawstwo fotoniczneStudium in Polnisch
Technologie światłowodoweStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
GrafikStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaStudium in Polnisch
Psychologia społecznaStudium in Polnisch
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmuStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
GeoarcheologiaStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BiologieStudium in Englisch
MolekularbiologieStudium in Englisch
ChemieStudium in Englisch
Material ChemistryStudium in Englisch
DatenwissenschaftStudium in Englisch
Internationale BeziehungenStudium in Englisch
Economy DiplomacyStudium in Englisch
International InstitutionsStudium in Englisch
International Place BrandingStudium in Englisch
Graphic ArtsStudium in Englisch
GrafikdesignStudium in Englisch
PrintmakingStudium in Englisch
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceStudium in Englisch
IT Cyber SecurityStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archeologia historycznaStudium in Polnisch
Archeologia pradziejowaStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiochemieStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
BioanalitykaStudium in Polnisch
Biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
Miologia molekularnaStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
Medizinische BiotechnologieStudium in Polnisch
Biotechnologia ogólnaStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Chemia kryminalistycznaStudium in Polnisch
Chemia materiałowaStudium in Polnisch
Chemia podstawowa i stosowanaStudium in Polnisch
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nienauczycielska)Studium in Polnisch
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
SteuerberatungStudium in Polnisch
Controlling i rewizja finansowaStudium in Polnisch
Finanse zrównoważoneStudium in Polnisch
FinTechStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
UmweltmanagementStudium in Polnisch
Klimatologia i gospodarka wodnaStudium in Polnisch
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapStudium in Polnisch
Zarządzanie rozwojem gospodarczymStudium in Polnisch
GeoinformatikStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Dziedzictwo historyczne regionuStudium in Polnisch
Historia stosowanaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Turystyka historycznaStudium in Polnisch
GrafikStudium in Polnisch
Grafika projektowaStudium in Polnisch
Grafika warsztatowaStudium in Polnisch
Sztuka mediów cyfrowychStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
AdministracyjnaStudium in Polnisch
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Dyplomacja ekonomicznaStudium in Polnisch
Międzynarodowy marketing terytorialnyStudium in Polnisch
Pozaeuropejskie studia regionalneStudium in Polnisch
Projekty międzynarodoweStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftsbeziehungenStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
PublicrelationsStudium in Polnisch
Nowe mediaStudium in Polnisch
RedaktorskaStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
Kadra kierownicza organów ochrony prawaStudium in Polnisch
KuratorStudium in Polnisch
Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwaStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Media i kultura popularnaStudium in Polnisch
Zarządzanie w kulturzeStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
MenedżerskaStudium in Polnisch
Menedżersko-prawnaStudium in Polnisch
Systemy informacyjne w administracji i biznesieStudium in Polnisch
Zarządzanie e-biznesemStudium in Polnisch
Zarządzanie kapitałem społecznymStudium in Polnisch
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi IIStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Finansowo-ubezpieczeniowaStudium in Polnisch
Statystyczna analiza danychStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Zarządzenie w sytuacjach kryzysowychStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftStudium in Polnisch
Ekonomika i zarządzanie miastemStudium in Polnisch
Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościStudium in Polnisch
Systemy ekonomiczneStudium in Polnisch
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)Studium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Analityka i doradztwo polityczneStudium in Polnisch
Strategie i rywalizacje polityczneStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Media i copywritingStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
Regionale WirtschaftStudium in Polnisch
Polityka przestrzenna i urbanistykaStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
TłumaczeniowaStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnejStudium in Polnisch
Zarządzanie usługami społecznymiStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Technische PhysikStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Marketing i zarządzanie w turystyceStudium in Polnisch
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacjiStudium in Polnisch
Rekreacja i turystyka aktywnaStudium in Polnisch
WirtschaftsanalytikStudium in Polnisch
Animacja kulturyStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiStudium in Polnisch
Archiwistyka historycznaStudium in Polnisch
Informatyka biurowaStudium in Polnisch
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudium in Polnisch
E-edytorstwo i techniki redakcyjneStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudium in Polnisch
Animacja kultury muzycznejStudium in Polnisch
Prowadzenie zespołówStudium in Polnisch
GermanistykaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalistyczny język niemieckiStudium in Polnisch
HispanistykaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
TłymaczeniowaStudium in Polnisch
Jazz i muzyka estradowaStudium in Polnisch
Produkcja muzycznaStudium in Polnisch
Wykonawstwo instrumentalneStudium in Polnisch
Wykonawstwo wokalneStudium in Polnisch
Kreatywność i projektowanie społeczneStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana, język angielski z francuskimStudium in Polnisch
Nauczycielska (kontynuowana) Studium in Polnisch
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneStudium in Polnisch
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana, język angielski z hiszpańskimStudium in Polnisch
Nauczycielska (kontynuowana) Studium in Polnisch
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneStudium in Polnisch
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana, język angielski z niemieckimStudium in Polnisch
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneStudium in Polnisch
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana, język angielski z portugalskimStudium in Polnisch
Nauczycielska (kontynuowana) Studium in Polnisch
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneStudium in Polnisch
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana, język angielski z portugalskimStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana, język angielski z rosyjskimStudium in Polnisch
Nauczycielska (kontynuowana) Studium in Polnisch
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneStudium in Polnisch
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneStudium in Polnisch
Logopedia z audiologiąStudium in Polnisch
Logopedia klinicznaStudium in Polnisch
SurdologopediaStudium in Polnisch
Matematyka w finansachStudium in Polnisch
AktuarialnaStudium in Polnisch
StatystycznaStudium in Polnisch
Migracje i mobilnośćStudium in Polnisch
Nauczanie matematyki i informatykiStudium in Polnisch
Nowe mediaStudium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
Social mediaStudium in Polnisch
Prawno-administracyjnyStudium in Polnisch
Administracja skarbowa i gospodarczaStudium in Polnisch
Administracja w procesach globalizacjiStudium in Polnisch
Służba cywilnaStudium in Polnisch
Prawno-menedżerskiStudium in Polnisch
BiznesowaStudium in Polnisch
MenedżerskaStudium in Polnisch
Prawo międzynarodowe i prawo UEStudium in Polnisch
Internationales RechtStudium in Polnisch
Produkcja medialnaStudium in Polnisch
Produkcja w branży gierStudium in Polnisch
Produkcja wydarzenia multimedialnegoStudium in Polnisch
Realizacja filmowo-telewizyjnaStudium in Polnisch
Rozwój zasobów ludzkichStudium in Polnisch
Coaching z elementami psychologiiStudium in Polnisch
Specjalista do spraw szkoleń i rozwojuStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Archäologie Studium in Polnisch
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Psychologie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Ekonomia i finanse Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki chemiczne Studium in Polnisch
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studium in Polnisch
Nauki o kulturze i religii Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji publicznej Studium in Polnisch
Nauki o zarządzaniu i jakości Studium in Polnisch
Nauki o Ziemi i środowisku Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch
Rolnictwo i ogrodnictwo Studium in Polnisch
Sztuki muzyczne Studium in Polnisch
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Malerei Studium in Polnisch
Museumskunde Studium in Polnisch
Musiktherapie Studium in Polnisch
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Rechnungswesen Studium in Polnisch
Verwaltung Studium in Polnisch
Analiza danych Studium in Polnisch
Archiwistyka Studium in Polnisch
Arteterapia z elementami psychologii twórczej Studium in Polnisch
Coaching i mentoring Studium in Polnisch
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Studium in Polnisch
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej Studium in Polnisch
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studium in Polnisch
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela Studium in Polnisch
Grafika komputerowa i dtp Studium in Polnisch
Grafika wydawnicza Studium in Polnisch
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli Studium in Polnisch
Innowacyjne zarządzanie produkcją Studium in Polnisch
Kompetencje wychowawcze Studium in Polnisch
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki Studium in Polnisch
Lider zarządzania kryzysowego Studium in Polnisch
Logopedia - studia czterosemestralne Studium in Polnisch
Mediacja szkolna i sądowa Studium in Polnisch
Menedżer XXI wieku Studium in Polnisch
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studium in Polnisch
Nauczanie chemii Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studium in Polnisch
Nauczanie matematyki Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych Studium in Polnisch
Ochrona i zarządzanie środowiskiem Studium in Polnisch
Pedagogika Marii Montessori Studium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Studium in Polnisch
Podyplomowe Studium Legislacji Studium in Polnisch
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Studium in Polnisch
Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy Studium in Polnisch
Prawne instrumenty ochrony środowiska Studium in Polnisch
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Studium in Polnisch
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studium in Polnisch
Programowanie i bazy danych Studium in Polnisch
Programowanie i informatyka w szkole Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym Studium in Polnisch
Public relations i marketing medialny Studium in Polnisch
Radioekologia i monitoring radiacyjny Studium in Polnisch
Social media marketing Studium in Polnisch
Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego za granicą Studium in Polnisch
Surdologopedia Studium in Polnisch
Systemy informacji geograficznej w praktyce Studium in Polnisch
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (język angielski) Studium in Polnisch
Tłumaczenia ustne (język angielski) Studium in Polnisch
Trener biznesu Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny Studium in Polnisch
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej Studium in Polnisch
Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką Studium in Polnisch
Zarządzanie w administracji publicznej Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Chemie
Fakultät für Rechtswissenschaften und Verwaltung
Philologische Fakultät
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Andere Bildungszentren
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
Webseite www der Universität:
www.umcs.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy