Allenstein (Olsztyn), Polen

Warmia und Mazury Universität in Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
Applied BiologyStudium in Englisch
Biologia stosowanaStudium in Polnisch
Nauczanie biologiiStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analityka i diagnostyka chemicznaStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieStudium in Polnisch
HebammenwesenStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dokumentalistyka medialnaStudium in Polnisch
Nowe mediaStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Matematyka stosowana i analiza danychStudium in Polnisch
Nauczanie matematyki i informatykiStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalneStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczaStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna z animacją kulturalnąStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Nauczanie języka polskiegoStudium in Polnisch
Wiedza o kulturzeStudium in Polnisch
RettungsdienstStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
SteuerberatungStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Analityka i zarządzanie publiczneStudium in Polnisch
Analiza i kreowanie trendówStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudium in Polnisch
Filologia angielska w zakresie nauczania językaStudium in Polnisch
Lingwistyka w biznesieStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
Coaching i tutoring rodzinnyStudium in Polnisch
Mediacje rodzinneStudium in Polnisch
Politologia i stosunki międzynarodoweStudium in Polnisch
Produkcja muzyczna i realizacja dźwiękuStudium in Polnisch
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BauindustrieStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
EnergiewirtschaftStudium in Polnisch
ForstwissenschaftenStudium in Polnisch
WaldwirtschaftStudium in Polnisch
GeoinformatikStudium in Polnisch
Zdalne systemy pomiaroweStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
InformationssystemtechnikStudium in Polnisch
Informatyka ogólnaStudium in Polnisch
LandschaftsarchitekturStudium in Polnisch
LandwirtschaftStudium in Polnisch
Landwirtschaftliche ErzeugungStudium in Polnisch
AgrobiznesStudium in Polnisch
Lebensmitteltechnologie und ErnährungStudium in Polnisch
Dairy TechnologyStudium in Englisch
ErnährungStudium in Polnisch
LebensmittelsicherheitStudium in Polnisch
Technologia mięsaStudium in Polnisch
Technologia mleczarskaStudium in Polnisch
Technologia produktów roślinnychStudium in Polnisch
MechatronikStudium in Polnisch
Produktionstechnik und -managementStudium in Polnisch
Zarządzanie innowacjamiStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
Doradztwo na rynku nieruchomościStudium in Polnisch
Planowanie i inżynieria przestrzennaStudium in Polnisch
TierhaltungStudium in Polnisch
Chów i hodowla zwierząt amatorskichStudium in Polnisch
Hodowla i użytkowanie zwierzątStudium in Polnisch
Hodowla koni i jeździectwoStudium in Polnisch
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koniStudium in Polnisch
Umwelt-EngineeringStudium in Polnisch
UmweltingenieurwissenschaftenStudium in Englisch
Inżynieria komunalnaStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
Kształtowanie środowiskaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościStudium in Polnisch
Gastronomia – sztuka kulinarnaStudium in Polnisch
Geodezja i kartografiaStudium in Polnisch
Geodezja i geomatykaStudium in Polnisch
Geodezja i szacowanie nieruchomościStudium in Polnisch
Ichtiologia i akwakulturaStudium in Polnisch
Inżynieria w logistyceStudium in Polnisch
Mechanika i budowa maszynStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
MedizinStudium in Englisch
MedizinStudium in Polnisch
PhysiotherapieStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudium in Polnisch
Psychologia wychowawcza i szkolnaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudium in Polnisch
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudium in Polnisch
TheologieStudium in Polnisch
Formacja kapłańskaStudium in Polnisch
Muzyka sakralnaStudium in Polnisch
Nauczanie religiiStudium in Polnisch
TiermedizinStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
BauindustrieStudium in Polnisch
Budowle i konstrukcje inżynierskieStudium in Polnisch
Budownictwo energooszczędneStudium in Polnisch
Inżynieria drogowaStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
MolekularbiologieStudium in Polnisch
Ekspertyzy przyrodniczeStudium in Polnisch
Nauczanie biologiiStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
Molekulare BiotechnologieStudium in Polnisch
Biotechnologia farmaceutycznaStudium in Polnisch
Biotechnologia przemysłowaStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Chemia stosowana – nowe materiały i procesyStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
ForstwissenschaftenStudium in Polnisch
Nowe trendy w leśnictwieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesnąStudium in Polnisch
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Data Science in PracticeStudium in Englisch
Data Science w praktyceStudium in Polnisch
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowychStudium in Polnisch
Techniki multimedialneStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneStudium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
LandschaftsarchitekturStudium in Polnisch
Kształtowanie i ochrona krajobrazuStudium in Polnisch
LandwirtschaftStudium in Polnisch
Schutz der PflanzenweltStudium in Polnisch
Zarządzanie produkcjąStudium in Polnisch
Lebensmitteltechnologie und ErnährungStudium in Polnisch
Food EngineeringStudium in Englisch
ErnährungStudium in Polnisch
LebensmitteltechnologieStudium in Polnisch
Inżynieria przetwórstwa żywnościStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
LogistikStudium in Englisch
LogistikStudium in Polnisch
Marketing i zarządzanie produktemStudium in Polnisch
Rachunkowość i zarządzanie finansamiStudium in Polnisch
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiStudium in Polnisch
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwemStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudium in Polnisch
Nauczanie matematyki i informatykiStudium in Polnisch
MechatronikStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo regionalne i lokalneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowychStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
E-handel i usługiStudium in Polnisch
Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesoweStudium in Polnisch
Finanse, bankowość i ubezpieczeniaStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnymStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapiąStudium in Polnisch
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnegoStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Edytorstwo tekstówStudium in Polnisch
Nauczanie języka polskiegoStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościamiStudium in Polnisch
Zarządzenie przestrzeniąStudium in Polnisch
Regenerative EnergienStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
TierhaltungStudium in Polnisch
Biotechnologia w hodowli zwierzątStudium in Polnisch
Hodowla i użytkowanie zwierzątStudium in Polnisch
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcychStudium in Polnisch
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywienioweStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Umwelt-EngineeringStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Englisch
Environmental BiotechnologyStudium in Englisch
Process Engineering and Environmental ProtectionStudium in Englisch
Inżynieria sanitarna i wodnaStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
Ochrona i kształtowanie środowiskaStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja skarbowaStudium in Polnisch
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnymStudium in Polnisch
WarenkundeStudium in Polnisch
Zarządzanie procesami w produkcji i usługachStudium in Polnisch
Analityka i zarządzanie publiczneStudium in Polnisch
Analiza i kreowanie trendówStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychStudium in Polnisch
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejStudium in Polnisch
Edukacja muzyczna szkolnaStudium in Polnisch
Muzyka estradowaStudium in Polnisch
Filologia angielska w zakresie nauczania językaStudium in Polnisch
Gastronomia – sztuka kulinarnaStudium in Polnisch
Geodezja i kartografiaStudium in Polnisch
Geodesy and GeoinformaticsStudium in Englisch
Geodezja i technologie informatyczneStudium in Polnisch
Geodezja inżynieryjnaStudium in Polnisch
Technologie satelitarne w geomatyceStudium in Polnisch
Interdyscyplinarne studia strategiczneStudium in Polnisch
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolni-spożywczejStudium in Polnisch
Lingwistyka w biznesieStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Mechanika i budowa maszynStudium in Polnisch
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszynStudium in Polnisch
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszynStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodzinyStudium in Polnisch
Mediacje rodzinneStudium in Polnisch
Politologia i stosunki międzynarodoweStudium in Polnisch
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Geschichte Studium in Polnisch
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Lebensmitteltechnologie und Ernährung Studium in Polnisch
Maschinenbau Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Tiermedizin Studium in Polnisch
Ekonomia i finanse Studium in Polnisch
Inżynieria lądowa i transport Studium in Polnisch
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki teologiczne Studium in Polnisch
Rolnictwo i ogrodnictwo Studium in Polnisch
Zootechnika i rybactwo Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Arbeitsrecht Studium in Polnisch
Biologische Landwirtschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Rechnungswesen Studium in Polnisch
Regenerative Energien Studium in Polnisch
Sozialversicherungsrecht Studium in PolnischFernstudium
Administracja i zarządzanie w administracji Studium in Polnisch
Audyt i kontrola wewnętrzna (PATRONAT INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA) Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Studium in PolnischFernstudium
Coaching menedżerski Studium in Polnisch
Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques Studium in Polnisch
Data science w praktyce Studium in PolnischFernstudium
Data science w Python Studium in PolnischFernstudium
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalne Studium in Polnisch
Doskonalenie specjalistyczne z teologii Studium in Polnisch
Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące) Studium in Polnisch
Ekonomia – rachunkowość budżetowa Studium in Polnisch
Ekonomika gospodarstwa rolnego Studium in Polnisch
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV Studium in Polnisch
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb Studium in Polnisch
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji Studium in Polnisch
Hagiologia kulturowa Studium in Polnisch
Hortiterapia Studium in Polnisch
Ichtiologia i akwakultura Studium in Polnisch
Informatyka (studia doskonalące) Studium in Polnisch
Informatyka dla nauczycieli Studium in Polnisch
Integrowana produkcja i ochrona roślin Studium in Polnisch
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności Studium in Polnisch
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studium in PolnischFernstudium
Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego Studium in Polnisch
Pedagogika szkolna (studia kwalifikacyjne) Studium in Polnisch
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studium in Polnisch
Prawo zamówień publicznych Studium in Polnisch
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe Studium in Polnisch
Produkcja rolnicza i ogrodnicza Studium in Polnisch
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu Studium in Polnisch
Socjoterapia Studium in Polnisch
Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty Studium in Polnisch
Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Studium in Polnisch
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Studium in Polnisch
Wycena nieruchomości Studium in Polnisch
Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie Studium in Polnisch
Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych Studium in Polnisch
Zaawansowane technologie informatyczne Studium in PolnischFernstudium
Zamówienia publiczne i podatki pośrednie Studium in Polnisch
Zarządzanie i marketing w oświacie Studium in Polnisch
Zarządzanie logistyką Studium in Polnisch
Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in Polnisch
Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce Studium in Polnisch
Żywienie człowieka i dietetyka Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Geisteswissenschaften
Fakultät für Mathematik und Informatik
Fakultät für Rechtswissenschaften und Verwaltung
Fakultät für Technische Wissenschaften
Medizinische Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Sztuki
Wydział Teologii

Andere Bildungszentren
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Filia w EłkuLyck (Ełk)

Webseite www der Universität:
www.uwm.edu.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy