Thorn (Toruń), Polen

Nikolaus - Kopernikus - Universität

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
ChemieStudium in Englisch
PflegeStudium in Englisch
Filologia angielskaStudium in Englisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
AstronomieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
ElektroradiologieStudium in Polnisch
ErgotherapieStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
HebammenwesenStudium in Polnisch
InnenarchitekturStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
JapanologieStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim)Studium in Polnisch
Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim)Studium in Polnisch
Kultura Słowian (z językiem rosyjskim)Studium in Polnisch
Kultura Słowian (z językiem serbskim)Studium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Mathematik und WirtschaftswissenschaftenStudium in Polnisch
Medizinische BiotechnologieStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
RettungsdienstStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
AudiofonologiaStudium in Polnisch
Biologia sądowaStudium in Polnisch
Chemia i technologia żywnościStudium in Polnisch
Chemia kosmetycznaStudium in Polnisch
Chemia medycznaStudium in Polnisch
Etnologia – antropologia kulturowaStudium in Polnisch
Filologia bałkańskaStudium in Polnisch
Filologia polska jako obcaStudium in Polnisch
Geografia i kształtowanie środowiskaStudium in Polnisch
Gospodarka cyfrowaStudium in Polnisch
Komunikacja i psychologia w biznesieStudium in Polnisch
Krytyka artystycznaStudium in Polnisch
Lingwistyka praktyczna i copywritingStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana – język francuski z językiem albańskim, czeskim lub hiszpańskimStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana – język rosyjski z językiem albańskim, czeskim lub hiszpańskimStudium in Polnisch
Lingwistyka stosowana – język włoski z językiem albańskim, czeskim lub hiszpańskimStudium in Polnisch
MedioznawstwoStudium in Polnisch
Międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczno-społeczneStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
Ochrona dóbr kulturyStudium in Polnisch
Optyka okularowa z elementami optometriiStudium in Polnisch
Sport i wellnessStudium in Polnisch
Studia skandynawsko-bałtyckieStudium in Polnisch
Sztuka mediów i edukacja wizualnaStudium in Polnisch
WojskoznawstwoStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Filologia angielskaStudium in Englisch
Angewandte InformatikStudium in Polnisch
Angewandte MathematikStudium in Polnisch
Automation und RobotikStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
Technische PhysikStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
MedizinStudium in Englisch
PharmazieStudium in Englisch
PhysiotherapieStudium in Englisch
GrafikStudium in Polnisch
Konservierung und Restaurierung von KunstwerkenStudium in Polnisch
MalereiStudium in Polnisch
MedizinStudium in Polnisch
Medizinische AnalytikStudium in Polnisch
PhysiotherapieStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
TheologieStudium in Polnisch
TiermedizinStudium in Polnisch
ZahnmedizinStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
ChemieStudium in Englisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Englisch
KognitionswissenschaftStudium in Englisch
Real EstateStudium in Englisch
WirtschaftStudium in Englisch
Global Change BiologyStudium in Englisch
International Politics and DiplomacyStudium in Englisch
Physics and AstronomyStudium in Englisch
Angewandte InformatikStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
AstronomieStudium in Polnisch
Automation und RobotikStudium in Polnisch
Bevölkerungsmedizin und GesundheitswesenStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
DiätetikStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
HebammenwesenStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
InnenarchitekturStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
JapanologieStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
KognitionswissenschaftStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Medizinische BiotechnologieStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
OptometrieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
RomanistikStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
SteuerberatungStudium in Polnisch
Technische PhysikStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Analiza danychStudium in Polnisch
Architektura informacjiStudium in Polnisch
Chemia kosmetycznaStudium in Polnisch
Chemia kryminalistycznaStudium in Polnisch
Chemia medycznaStudium in Polnisch
Diagnostyka molekularnaStudium in Polnisch
Filologia bałkańskaStudium in Polnisch
Geoinformacja środowiskowaStudium in Polnisch
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanieStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
Ochrona dóbr kulturyStudium in Polnisch
Sztuka mediów i edukacja wizualnaStudium in Polnisch
Wychowanie fizyczne i sportStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Sozialwissenschaften Studium in Polnisch
Nauki humanistyczne, teologiczne i artystyczne Studium in Polnisch
Nauki ścisłe i przyrodnicze Studium in Polnisch

MBAmehr »
Executive Master of Business Administration Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Studia podyplomowe w zakresie Administracji publicznej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Archiwistyki i zarządzania dokumentacją Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie bioetyki Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Controllingu „Business Controlling” Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie EDUKACJA MEDYCZNA Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Egzekucji administracyjnej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Prawa medycznego Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Programowania i zastosowań komputerów Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Ratownictwa chemiczno-ekologicznego Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie Redakcyjno-wydawniczym Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie teologii Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie transformacji rynku energii Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCI Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim Studium in Polnisch
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management” Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Bildende Künste
Fakultät für Chemie
Fakultät für Geisteswissenschaften
Fakultät für Geschichtswissenschaften
Fakultät für Mathematik und Informatik
Fakultät für Physik, Astronomie und Angewandte Informatik”
Fakultät für Rechtswissenschaften und Verwaltung
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Management
Theologische Fakultät
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Andere Bildungszentren
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuBromberg (Bydgoszcz)

Webseite www der Universität:
www.umk.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy