Warschau (Warszawa), Polen

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Kontakt:

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel. +48 22 569 68 32,
+48 22 569 68 51,
+48 22 569 96 92,
+48 22 569 96 94

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
ArchäologieStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
Moduł administracyjnyStudium in Polnisch
Moduł kulturowo-społecznyStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Dziedzictwo historyczne Polski i regionuStudium in Polnisch
Moduł ogólnohistorycznyStudium in Polnisch
Przygotowanie do zawodu nauczyciela historii i WOS-uStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Grafika komputerowaStudium in Polnisch
Inżynieria wiedzyStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
ArtesStudium in Polnisch
Moduł edytorskiStudium in Polnisch
Turystyka kulturowa WłochStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarstwo ogólneStudium in Polnisch
Komunikacja medialno-kulturowaStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Film i teatrStudium in Polnisch
Kolekcjonerstwo – rzeczoznawstwo – rynek sztukiStudium in Polnisch
Komunikacja w biznesieStudium in Polnisch
Media w kulturzeStudium in Polnisch
Zarządzanie kulturąStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
Dydaktyka historii sztukiStudium in Polnisch
Historia sztuki świataStudium in Polnisch
Opis i analiza dzieła sztukiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
FinansowaStudium in Polnisch
InformatycznaStudium in Polnisch
MuseologieStudium in Polnisch
Öffentliches ManagementStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Gospodarowanie zasobami organizacjiStudium in Polnisch
Rachunkowość i zarządzanie finansamiStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaStudium in Polnisch
PflegeStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Polityka międzynarodowa i integracja europejskaStudium in Polnisch
Polityka społeczna i gospodarczaStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Instytucjonalna pomoc rodzinie i społecznościom lokalnymStudium in Polnisch
Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznymStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
Monitoring środowiskowy i technologie środowiskoweStudium in Polnisch
Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowaStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Informacja publicznaStudium in Polnisch
Moduł filozoficznyStudium in Polnisch
Moduł finansowo-gospodarczyStudium in Polnisch
Moduł prawno-informatycznyStudium in Polnisch
Moduł socjologiczno-ekonomicznyStudium in Polnisch
Chrześcijańska turystyka religijnaStudium in Polnisch
Człowiek w cyberprzestrzeniStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Bazy danychStudium in Polnisch
Moduł informatycznyStudium in Polnisch
Podstawy matematykiStudium in Polnisch
Procesy biznesoweStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
Asystent rodzinyStudium in Polnisch
Wsparcie i opieka nad osobą starszą i niesamodzielnąStudium in Polnisch
Ochrona dóbr kultury i środowiskaStudium in Polnisch
Stosunki i prawo międzynarodoweStudium in Polnisch
Korporacje transnarodoweStudium in Polnisch
Służba zagraniczna i organizacje międzynarodoweStudium in Polnisch
Zarządzanie dziedzictwem kulturowymStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Umwelt-EngineeringStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Kanonisches RechtStudium in Polnisch
Administracyjno-sądowa (kanoniczna)Studium in Polnisch
Kanoniczno-cywilnaStudium in Polnisch
MedizinStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna i psychoterapiaStudium in Polnisch
Psychologia pracy i organizacjiStudium in Polnisch
Psychologia sądowa i penitencjarnaStudium in Polnisch
Psychologia wspomagania rozwojuStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionychStudium in Polnisch
Tyflopedagogika z edukacją włączającąStudium in Polnisch
TheologieStudium in Polnisch
Teologia ogólnaStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Specialized Theological Studies Studium in Englisch
ArchäologieStudium in Polnisch
BibliothekswissenschaftStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
Biologia człowiekaStudium in Polnisch
Biologia środowiskowa i molekularnaStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Historia XX wiekuStudium in Polnisch
Przygotowanie do zawodu nauczyciela historii i WOS-uStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Systemy inteligentneStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
Moduł metodycznyStudium in Polnisch
Moduł translatorskiStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
DesignStudium in Polnisch
Film i teatrStudium in Polnisch
Komunikacja w biznesieStudium in Polnisch
Media użytkowe w kulturzeStudium in Polnisch
Tożsamość i komunikacja międzykulturowaStudium in Polnisch
Zarządzanie kulturąStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
Dydaktyka plastykiStudium in Polnisch
Muzealnictwo i animacja kulturyStudium in Polnisch
Rzeczoznawstwo i rynek dzieł sztukiStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dzieckaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Moduł nauczycielskiStudium in Polnisch
Moduł projektowyStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Dyplomacja publiczna i analiza politycznaStudium in Polnisch
Europa Środkowo-WschodniaStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Badania opinii publicznej, polityki i rynkuStudium in Polnisch
Socjologia ekonomiczno-menedżerskaStudium in Polnisch
Socjologia zarządzania i relacji interpersonalnychStudium in Polnisch
Umwelt-EngineeringStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
Sustainability StudiesStudium in Englisch
Monitoring środowiskowyStudium in Polnisch
Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiemStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Informacja publicznaStudium in Polnisch
Moduł filozoficznyStudium in Polnisch
Moduł finansowo-gospodarczyStudium in Polnisch
Moduł prawno-informatycznyStudium in Polnisch
Moduł socjologiczno-ekonomicznyStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowejStudium in Polnisch
E-administracjaStudium in Polnisch
E-badania naukoweStudium in Polnisch
E-edukacjaStudium in Polnisch
E-finanseStudium in Polnisch
E-usługiStudium in Polnisch
E-zdrowieStudium in Polnisch
Moduł informatycznyStudium in Polnisch
Moduł językowyStudium in Polnisch
Moduł społecznyStudium in Polnisch
Zabezpieczenie danychStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwemStudium in Polnisch
Big data w analityce społecznejStudium in Polnisch
Ekonomia menedżerskaStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
Coaching rodzinyStudium in Polnisch
Mediacje i negocjacjeStudium in Polnisch
Specjalistyczne studia teologiczneStudium in Polnisch
HomiletykaStudium in Polnisch
KatechetykaStudium in Polnisch
LiturgikaStudium in Polnisch
MisjologiaStudium in Polnisch
PatrologiaStudium in Polnisch
Teologia biblijnaStudium in Polnisch
Teologia dogmatywnaStudium in Polnisch
Teologia duchowościStudium in Polnisch
Teologia fundamentalnaStudium in Polnisch
Teologia kulturyStudium in Polnisch
Teologia moralnaStudium in Polnisch
Teologia pastoralnaStudium in Polnisch
Teologia religii i ekumenicznaStudium in Polnisch
Teologia środków społecznego przekazuStudium in Polnisch
Stosunki i prawo międzynarodoweStudium in Polnisch
Korporacje transnarodoweStudium in Polnisch
Służba zagraniczna i organizacje międzynarodoweStudium in Polnisch
Zarządzanie dziedzictwem kulturowymStudium in Polnisch

Promotionmehr »

Andere Programmemehr »

Fakultätenmehr »
Webseite www der Universität:
uksw.edu.pl

Karte

Privacy Policy