Breslau (Wrocław), Polen

Uniwersytet Wrocławski

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BiotechnologieStudium in Englisch
ChemieStudium in Englisch
StrafrechtspflegeStudium in Englisch
Wirtschaft und VerwaltungStudium in Englisch
FinanzenStudium in Englisch
BusinessStudium in Englisch
GovernanceStudium in Englisch
European CulturesStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
Język angielski w komunikacji profesjonalnejStudium in Polnisch
Tłumaczenia pisemneStudium in Polnisch
Tłumaczenia ustneStudium in Polnisch
TłumaczeniowaStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
AstronomieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
Biologia człowiekaStudium in Polnisch
Biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
Biologia środowiskaStudium in Polnisch
NauczycielskaStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiStudium in Polnisch
Chemia ogólnaStudium in Polnisch
Ethnologie und KulturanthropologieStudium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
Kadry i europejskiej przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracyStudium in Polnisch
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymStudium in Polnisch
FranzösistikStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
GeologieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Językoznawstwo germanistyczneStudium in Polnisch
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudium in Polnisch
Literaturoznawstwo germanistyczneStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
AmerikanistikStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
ArchiwistykaStudium in Polnisch
DokumentalistykaStudium in Polnisch
Dokumentalistyka konserwatorskaStudium in Polnisch
RegionalistykaStudium in Polnisch
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska z historiąStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska z wosStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Global StudiesStudium in Englisch
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Służby zagraniczneStudium in Polnisch
Studia europejskieStudium in Polnisch
Studia niemieckieStudium in Polnisch
Studia wschodnieStudium in Polnisch
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowychStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarstwo audiowizualneStudium in Polnisch
Dziennikarstwo muzyczneStudium in Polnisch
Dziennikarstwo prasowe i onlineStudium in Polnisch
Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizjaStudium in Polnisch
JudaistikStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
KoreanistikStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Ekologie kulturyStudium in Polnisch
Kultura filmowaStudium in Polnisch
Studia miejskie i globalneStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Angewandte MathematikStudium in Polnisch
Analiza danychStudium in Polnisch
Matematyka aktuarialno-finansowaStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Matematyka teoretycznaStudium in Polnisch
Matematyka w ekonomiiStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
MusikwissenschaftenStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftStudium in Polnisch
SteuerrechtStudium in Polnisch
Ekonomia innowacjiStudium in Polnisch
Prawo w biznesieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudium in Polnisch
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudium in Polnisch
ResocjalizacjaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
EkonofizykaStudium in Polnisch
Fizyka doświadczalnaStudium in Polnisch
Fizyka komputerowaStudium in Polnisch
Fizyka teoretycznaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Comparative PoliticsStudium in Englisch
Europe in the WorldStudium in Englisch
Global SecurityStudium in Englisch
Media and PoliticsStudium in Englisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Marketing politycznyStudium in Polnisch
Media w polityceStudium in Polnisch
Przywództwo polityczneStudium in Polnisch
Służby graniczneStudium in Polnisch
Służby zagraniczneStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
FilmwissenschaftStudium in Polnisch
TheaterwissenschaftStudium in Polnisch
VerlagswesenStudium in Polnisch
KomunikologiaStudium in Polnisch
Krytyka literacka i artystycznaStudium in Polnisch
Lider i animator społecznyStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudium in Polnisch
Nauczycielska (język polski i historia)Studium in Polnisch
Nauczycielska (język polski)Studium in Polnisch
Nauczycielska (tylko jako kontynuacja z i stopnia studiów)Studium in Polnisch
Retoryka stosowanaStudium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SinologieStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Soziale KommunikationStudium in Polnisch
Socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznegoStudium in Polnisch
Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnegoStudium in Polnisch
Społeczności lokalneStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
TourismuswirtschaftStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
GebietskörperschaftStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Administracja europejskaStudium in Polnisch
Administracja sektora publicznegoStudium in Polnisch
Biologia człowiekaStudium in Polnisch
Chemia i toksykologia sądowaStudium in Polnisch
Chemia medycznaStudium in Polnisch
Dyplomacja europejskaStudium in Polnisch
Dziedzictwo kultury materialnejStudium in Polnisch
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnejStudium in Polnisch
Turystyka historycznaStudium in Polnisch
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudium in Polnisch
Filologia czeskaStudium in Polnisch
Filologia indyjskaStudium in Polnisch
HindiStudium in Polnisch
SanskrytStudium in Polnisch
Filologia ukraińskaStudium in Polnisch
Filologia ukraińska z językiem angielskimStudium in Polnisch
UkrainistykaStudium in Polnisch
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
Indywidualne studia informatyczno-matematyczneStudium in Polnisch
Indywidualne studia międzyobszaroweStudium in Polnisch
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoStudium in Polnisch
Specjalizacja nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
PublicrelationsStudium in Polnisch
BrandingStudium in Polnisch
Communication Design (projektowanie komunikacji)Studium in Polnisch
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwoStudium in Polnisch
MilitarioznawstwoStudium in Polnisch
Animacja odtwórstwa historycznegoStudium in Polnisch
Popularyzacja wiedzy o militariachStudium in Polnisch
NiderlandystykaStudium in Polnisch
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)Studium in Polnisch
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudium in Polnisch
Socjologia ekonomicznaStudium in Polnisch
Socjologia grup dyspozycyjnychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnychStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w systemach logistycznychStudium in Polnisch
Studia śródziemnomorskieStudium in Polnisch
Specjalność arabskaStudium in Polnisch
Specjalność biblijnaStudium in Polnisch
Specjalność greckaStudium in Polnisch
Specjalność italskaStudium in Polnisch
Specjalność łacińskaStudium in Polnisch
Specjalność nowogreckaStudium in Polnisch
Specjalność nowołacińskaStudium in Polnisch
Zarządzanie migracjamiStudium in Polnisch
Polityka rozwojowa i pomoc humanitarnaStudium in Polnisch
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwoStudium in Polnisch
Sztuka komunikacjiStudium in Polnisch
Wymiary bezpieczeństwa europejskiegoStudium in Polnisch
Zarządzanie projektami społecznymiStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Polnisch
Informatyka stosowana i systemy pomiaroweStudium in Polnisch
Inżynieria geologicznaStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia biznesu i organizacjiStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieżyStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna i zdrowia człowieka dorosłegoStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
DatenwissenschaftStudium in Englisch
Medizinische BiotechnologieStudium in Englisch
Administration in International OrganizationsStudium in Englisch
Global communicationStudium in Englisch
Media and/for DevelopmentStudium in Englisch
Public DiplomacyStudium in Englisch
Public Relations and Corporate CommunicationStudium in Englisch
LL.M. International and European LawStudium in Englisch
International Business LawStudium in Englisch
Modern Human Rights LawStudium in Englisch
Public HistoryStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
Empirical and Theoretical LinguisticsStudium in Englisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archeologia powszechnaStudium in Polnisch
Archeologia w przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
AstronomieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
Biologia człowiekaStudium in Polnisch
Biologia eksperymentalna i mikrobiologiaStudium in Polnisch
Ekologia i różnorodność biologicznaStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
BioinformatikStudium in Polnisch
Medizinische BiotechnologieStudium in Polnisch
MolekularbiologieStudium in Polnisch
Biotechnologia peptydów i białekStudium in Polnisch
Mikrobiologia molekularnaStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Advanced Synthesis In ChemistryStudium in Englisch
Analityka instrumentalnaStudium in Polnisch
Chemia – studia międzynarodoweStudium in Polnisch und EnglischStudium in Polnisch und Englisch
Chemia fizycznaStudium in Polnisch
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiStudium in Polnisch
Chemia nieorganiczna i katalizaStudium in Polnisch
Chemia organicznaStudium in Polnisch
Ethnologie und KulturanthropologieStudium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
EU Regional PolicyStudium in Englisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne UEStudium in Polnisch
Europejski samorząd terytorialnyStudium in Polnisch
Governance w ueStudium in Polnisch
UE w stosunkach międzynarodowychStudium in Polnisch
FranzösistikStudium in Polnisch
Filolog francuski w świecie cyfrowymStudium in Polnisch
Specjalność translatorskaStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
Tourismus und HospitalityStudium in Englisch
Analizy lokalne i regionalneStudium in Polnisch
GeoekologiaStudium in Polnisch
Geoinformatyka i kartografiaStudium in Polnisch
Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrzaStudium in Polnisch
GeologieStudium in Polnisch
Applied GeoscienceStudium in Englisch
HydrogeologieStudium in Polnisch
Geochemia środowiska i gospodarka odpadamiStudium in Polnisch
Geologia poszukiwawczaStudium in Polnisch
Petrologia i mineralogia stosowanaStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Język niemiecki w komunikacji specjalistycznejStudium in Polnisch
Języki i kultury SkandynawiiStudium in Polnisch
Językoznawstwo germanistyczneStudium in Polnisch
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudium in Polnisch
Literaturoznawstwo germanistyczneStudium in Polnisch
Specjalność językoznawcza z elementami komunikacji w biznesieStudium in Polnisch
TranslatorykaStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
AmerikanistikStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
ArchiwistykaStudium in Polnisch
DokumentalistykaStudium in Polnisch
Dokumentalistyka konserwatorskaStudium in Polnisch
RegionalistykaStudium in Polnisch
Regionalistyka i kształtowanie przestrzeni lokalnejStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska z historiąStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska z wosStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Inteligentne przetwarzanie danychStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Global StudiesStudium in Englisch
Dyplomacja publiczna i mediaStudium in Polnisch
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Studia niemieckieStudium in Polnisch
Studia regionalne i rozwojoweStudium in Polnisch
Studia wschodnieStudium in Polnisch
Współczesne służby dyplomatyczneStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Journalism and social communicationStudium in Englisch
Dziennikarstwo audiowizualneStudium in Polnisch
Dziennikarstwo specjalistyczneStudium in Polnisch
Fotografia i filmStudium in Polnisch
Media relationsStudium in Polnisch
JudaistikStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Kultura i mediaStudium in Polnisch
Kulturowa krytyka sztukiStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Angewandte MathematikStudium in Polnisch
Analiza danychStudium in Polnisch
Matematyka aktuarialno-finansowaStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Matematyka teoretycznaStudium in Polnisch
Matematyka w ekonomiiStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
MusikwissenschaftenStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Master Managerial EconomicsStudium in Englisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftStudium in Polnisch
SteuerberatungStudium in Polnisch
Ekonomia i społeczeństwoStudium in Polnisch
Prawo w biznesieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Animacja społeczno-kulturalnaStudium in Polnisch
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudium in Polnisch
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudium in Polnisch
Poradnictwo rodzinneStudium in Polnisch
Poradnictwo zawodowe i coaching karieryStudium in Polnisch
ResocjalizacjaStudium in Polnisch
Terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowymStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Master’s Study of Theoretical PhysicsStudium in Englisch
Fizyka doświadczalnaStudium in Polnisch
Fizyka komputerowaStudium in Polnisch
Fizyka teoretycznaStudium in Polnisch
Specjalizacja nauczycielskaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Englisch
Politische KommunikationStudium in Englisch
Central and East European StudiesStudium in Englisch
Democracy and Development in European and CaucasusStudium in Englisch
Public PolicyStudium in Englisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
FilmwissenschaftStudium in Polnisch
VerlagswesenStudium in Polnisch
VerlagswesenStudium in Polnisch
Krytyka literacka i artystycznaStudium in Polnisch
Lider i animator społecznyStudium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudium in Polnisch
Nauczycielska (język polski i historia)Studium in Polnisch
Nauczycielska (język polski)Studium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Intercultural MediationStudium in Englisch
MarktforschungStudium in Polnisch
Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznychStudium in Polnisch
Socjologia przestrzeniStudium in Polnisch
Socjologia sztukiStudium in Polnisch
Socjologia techniki i ekologiiStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
Filolog hiszpański w świecie cyfrowymStudium in Polnisch
Specjalność translatorskaStudium in Polnisch
TourismuswirtschaftStudium in Polnisch
UmweltmanagementStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
Analityka środowiskaStudium in Polnisch
Ocena oddziaływania na środowiskoStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudium in Polnisch
Administracja penitencjarna i służba kuratorskaStudium in Polnisch
Administracja usług publicznychStudium in Polnisch
Doradztwo podatkowe i podatkiStudium in Polnisch
Gospodarka mieniem publicznymStudium in Polnisch
Antropologia literatury, teatru i filmuStudium in Polnisch
Chemia i toksykologia sądowaStudium in Polnisch
Chemia medycznaStudium in Polnisch
Dyplomacja europejskaStudium in Polnisch
AußenpolitikStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Dyplomacja lokalna i regionalnaStudium in Polnisch
Kultura polityczna i mediaStudium in Polnisch
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudium in Polnisch
Filologia czeskaStudium in Polnisch
Filologia indyjskaStudium in Polnisch
Filologia ukraińskaStudium in Polnisch
Filologia ukraińska z językiem angielskimStudium in Polnisch
UkrainistykaStudium in Polnisch
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
Historia cywilizacji śródziemnomorskichStudium in Polnisch
Historia w przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
VerlagswesenStudium in Polnisch
Archiwistyka cyfrowaStudium in Polnisch
Interpretacja historiiStudium in Polnisch
Materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
Pamięć i polityka historycznaStudium in Polnisch
PopularyzacjaStudium in Polnisch
Indywidualne studia międzyobszaroweStudium in Polnisch
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoStudium in Polnisch
InformationsmanagementStudium in Polnisch
Biblioteki publiczne i szkolneStudium in Polnisch
Cyfrowe dziedzictwo kulturyStudium in Polnisch
InfobrokeringStudium in Polnisch
Interdyscyplinarne studia europejskieStudium in Polnisch
Europeizacja i regionalizacjaStudium in Polnisch
Pamięć kulturowa i tożsamośćStudium in Polnisch
Inżynieria geologicznaStudium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
KommunikationsmanagementStudium in Englisch
PublicrelationsStudium in Polnisch
BrandingStudium in Polnisch
Communication Design (projektowanie komunikacji)Studium in Polnisch
Kryminologia prawniczaStudium in Polnisch
NiderlandystykaStudium in Polnisch
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudium in Polnisch
Digitalizacja i publikowanie zbiorówStudium in Polnisch
Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowychStudium in Polnisch
Socjologia ekonomicznaStudium in Polnisch
Socjologia grup dyspozycyjnychStudium in Polnisch
Badania i ewaluacja polityk publicznychStudium in Polnisch
Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnegoStudium in Polnisch
Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Socjotechniki wpływu społecznegoStudium in Polnisch
Zarządzanie strukturami logistycznymiStudium in Polnisch
Studia śródziemnomorskieStudium in Polnisch
Specjalność klasycznaStudium in Polnisch
Specjalność nowogreckaStudium in Polnisch
Specjalność włoskaStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudium in Polnisch
Zarządzanie projektami społecznymiStudium in Polnisch
Analityk społecznyStudium in Polnisch
Komunikator w projektach społecznychStudium in Polnisch
Lider projektów społecznychStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Archäologie Studium in Polnisch
Astronomie Studium in Polnisch
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Informatik Studium in Polnisch
Kunstwissenschaft Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Psychologie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki chemiczne Studium in Polnisch
Nauki o bezpieczeństwie Studium in Polnisch
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studium in Polnisch
Nauki o kulturze i religii Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch
Nauki o Ziemi i środowisku Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Steuerwissenschaften Studium in Polnisch
Umweltrecht Studium in Polnisch
Angielski język specjalistyczny Studium in Polnisch
Archeologia sądowa Studium in Polnisch
Audyt wewnętrzny podmiotów leczniczych Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje zagrożenia Studium in Polnisch
Compliance w praktyce kadry zarządzającej Studium in Polnisch
Dziennikarstwo i Public Relations Studium in Polnisch
Dźwięk i audiosfera Studium in Polnisch
Egzekucja administracyjna Studium in Polnisch
Informatyzacja administracji publicznej Studium in Polnisch
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie Studium in Polnisch
Joga klasyczna Studium in Polnisch
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego Studium in Polnisch
Kryminalistyka Studium in Polnisch
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego Studium in Polnisch
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja - nowe media Studium in Polnisch
Logopedia ogólna i kliniczna Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Studium in Polnisch
Nauczanie matematyki Studium in Polnisch
Nauki sądowe Studium in Polnisch
Neurologopedia kliniczna Studium in Polnisch
Ochrona Danych Osobowych Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Studium in Polnisch
Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji w sferze publicznej Studium in Polnisch
PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE Studium in Polnisch
Prawo Gospodarcze i Handlowe Studium in Polnisch
Prawo Gospodarki Nieruchomościami Studium in Polnisch
PRAWO GOSPODARKI ODPADAMI Studium in Polnisch
Prawo Inwestycyjne Studium in Polnisch
Prawo Karne Wykonawcze Studium in Polnisch
Prawo medyczne i bioetyki Studium in Polnisch
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studium in Polnisch
Prawo w biznesie Studium in Polnisch
Prawo zamówień publicznych Studium in Polnisch
Przekład (filologia angielska) Studium in Polnisch
Psychodietetyka Studium in Polnisch
Psychogerontologia Studium in Polnisch
Psychologia Zarządzania Studium in Polnisch
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Studium in Polnisch
Specjalista ds. Zarządzania rehabilitacją Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym Studium in Polnisch
Zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" Studium in Polnisch
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Studium in Polnisch
Zawód mediatora Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Chemie
Fakultät für Mathematik und Informatik
Philologische Fakultät
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Webseite www der Universität:
uni.wroc.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy