Breslau (Wrocław), Polen

Uniwersytet Wrocławski

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
BiotechnologieStudium in Englisch
StrafrechtspflegeStudium in Englisch
Businness and AdministrationStudium in Englisch
FinanzenStudium in Englisch
BusinessStudium in Englisch
GovernanceStudium in Englisch
Culture, Thought and HumanityStudium in Englisch
English for Knowledge, Culture and InnovationStudium in Englisch
European CulturesStudium in Englisch
International and European Environmental LawStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
Globalne kultury i odmiany języka angielskiegoStudium in Polnisch
Język angielski w komunikacji profesjonalnejStudium in Polnisch
Specjalność tłumaczeniowaStudium in Polnisch
Tłumaczenia pisemneStudium in Polnisch
Tłumaczenia ustneStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
AstronomieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
Biologia człowiekaStudium in Polnisch
Biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
Biologia środowiskowaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
BiotechnologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
EthikStudium in Polnisch
Ethnologie und KulturanthropologieStudium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracyStudium in Polnisch
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymStudium in Polnisch
FranzösistikStudium in Polnisch
GeographieStudium in Polnisch
GeologieStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyceStudium in Polnisch
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudium in Polnisch
Literatura i media krajów niemieckojęzycznychStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
AmerikanistikStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
Dokumentalistyka konserwatorskaStudium in Polnisch
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska z historiąStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska z wosStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Global StudiesStudium in Englisch
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Służby zagraniczneStudium in Polnisch
Studia europejskieStudium in Polnisch
Studia niemieckieStudium in Polnisch
Studia wschodnieStudium in Polnisch
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowychStudium in Polnisch
ItalianistikStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarstwo audiowizualneStudium in Polnisch
Media content creationStudium in Polnisch
Twórcze pisanie (creative writign): film – teatr – telewizjaStudium in Polnisch
JudaistikStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
KoreanistikStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Ekologie kulturyStudium in Polnisch
Kultura filmowaStudium in Polnisch
Studia miejskie i globalneStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Angewandte MathematikStudium in Polnisch
Analiza danychStudium in Polnisch
Matematyka aktuarialno-finansowaStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Matematyka teoretycznaStudium in Polnisch
Matematyka w ekonomiiStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
MusikwissenschaftenStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftStudium in Polnisch
SteuerrechtStudium in Polnisch
Ekonomia innowacjiStudium in Polnisch
Prawo w biznesieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudium in Polnisch
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudium in Polnisch
ResocjalizacjaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
EkonofizykaStudium in Polnisch
Fizyka doświadczalnaStudium in Polnisch
Fizyka komputerowaStudium in Polnisch
Fizyka teoretycznaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Comparative PoliticsStudium in Englisch
Europe in the WorldStudium in Englisch
Global SecurityStudium in Englisch
Media and PoliticsStudium in Englisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Marketing politycznyStudium in Polnisch
Media i dziennikarstwoStudium in Polnisch
Przywództwo polityczneStudium in Polnisch
Służby zagraniczneStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
TheaterwissenschaftStudium in Polnisch
VerlagswesenStudium in Polnisch
KomunikologiaStudium in Polnisch
Retoryka stosowanaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)Studium in Polnisch
Specjalność nauczycielska (język polski)Studium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SinologieStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Spanische StudienStudium in Polnisch
TourismuswirtschaftStudium in Polnisch
UmweltmanagementStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
GebietskörperschaftStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Administracja europejskaStudium in Polnisch
Administracja sektora publicznegoStudium in Polnisch
Analityka społecznaStudium in Polnisch
Biologia człowiekaStudium in Polnisch
Chemia i toksykologia sądowaStudium in Polnisch
Chemia medycznaStudium in Polnisch
Dyplomacja europejskaStudium in Polnisch
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanieStudium in Polnisch
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnejStudium in Polnisch
Turystyka historycznaStudium in Polnisch
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudium in Polnisch
Filologia czeskaStudium in Polnisch
Filologia indyjskaStudium in Polnisch
HindiStudium in Polnisch
SanskrytStudium in Polnisch
Filologia ukraińskaStudium in Polnisch
Filologia ukraińska z językiem angielskimStudium in Polnisch
UkrainistykaStudium in Polnisch
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
Indywidualne studia informatyczno-matematyczneStudium in Polnisch
Indywidualne studia międzydziedzinoweStudium in Polnisch
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
BrandingStudium in Polnisch
Communication Design (projektowanie komunikacji)Studium in Polnisch
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwoStudium in Polnisch
MilitarioznawstwoStudium in Polnisch
Animacja odtwórstwa historycznegoStudium in Polnisch
Popularyzacja wiedzy o militariachStudium in Polnisch
NiderlandystykaStudium in Polnisch
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)Studium in Polnisch
Prawo e-biznesuStudium in Polnisch
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudium in Polnisch
Socjologia ekonomicznaStudium in Polnisch
Studia śródziemnomorskieStudium in Polnisch
Zarządzanie migracjamiStudium in Polnisch
Zarządzanie projektami społecznymiStudium in Polnisch
Zielona chemiaStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Polnisch
Informatyka stosowana i systemy pomiaroweStudium in Polnisch
Inżynieria geologicznaStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia biznesu i organizacjiStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieżyStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudium in Polnisch
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudium in Polnisch
Indywidualne studia międzydziedzinoweStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Medyczna biotechnologia molekularnaStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AstrophysikStudium in Englisch
DatenwissenschaftStudium in Englisch
KommunikationsmanagementStudium in Englisch
Medizinische BiotechnologieStudium in Englisch
Administration in International OrganizationsStudium in Englisch
Culture, Thought and HumanityStudium in Englisch
Eastern European Jewish StudiesStudium in Englisch
Economics and FinanceStudium in Englisch
Global communicationStudium in Englisch
Media and/for developmentStudium in Englisch
Public DiplomacyStudium in Englisch
Public Relations and Corporate CommunicationStudium in Englisch
International and European LawStudium in Englisch
Madia Content CreationStudium in Englisch
Public HistoryStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
ArchäologieStudium in Polnisch
Archeologia powszechnaStudium in Polnisch
Archeologia w przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
AstronomieStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
Integrative BiodiversityStudium in Englisch
Biologia człowiekaStudium in Polnisch
Biologia eksperymentalna i mikrobiologiaStudium in Polnisch
Ekologia i różnorodność biologicznaStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Advanced Synthesis In ChemistryStudium in Englisch
Analityka instrumentalnaStudium in Polnisch
Chemia fizycznaStudium in Polnisch
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiStudium in Polnisch
Chemia nieorganiczna i katalizaStudium in Polnisch
Chemia organicznaStudium in Polnisch
EthikStudium in Polnisch
Ethnologie und KulturanthropologieStudium in Polnisch
Europäische StudienStudium in Polnisch
EU PoliticsStudium in Englisch
GeographieStudium in Polnisch
Tourismus und HospitalityStudium in Englisch
Analizy lokalne i regionalneStudium in Polnisch
GeoekologiaStudium in Polnisch
Geoinformatyka i kartografiaStudium in Polnisch
Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrzaStudium in Polnisch
GeologieStudium in Polnisch
Applied GeoscienceStudium in Englisch
HydrogeologieStudium in Polnisch
Geochemia środowiska i gospodarka odpadamiStudium in Polnisch
Geologia poszukiwawczaStudium in Polnisch
Petrologia i meneralogia stosowanaStudium in Polnisch
Germanische philologieStudium in Polnisch
Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyceStudium in Polnisch
Literatura, kultura i media krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudium in Polnisch
TranslatorykaStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
AmerikanistikStudium in Polnisch
Archivierung und DokumentenmanagementStudium in Polnisch
Dokumentalistyka konserwatorskaStudium in Polnisch
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielskaStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska – historiaStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Inteligentne przetwarzanie danychStudium in Polnisch
InformationsmanagementStudium in Polnisch
Analityka danychStudium in Polnisch
Cyfrowe dziedzictwo kulturyStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Global StudiesStudium in Englisch
Dyplomacja publiczna i mediaStudium in Polnisch
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Studia niemieckieStudium in Polnisch
Studia regionalne i rozwojoweStudium in Polnisch
Studia wschodnieStudium in Polnisch
Współczesne służby dyplomatyczneStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarstwo audiowizualneStudium in Polnisch
Dziennikarstwo specjalistyczneStudium in Polnisch
Fotografia i filmStudium in Polnisch
Media relationsStudium in Polnisch
JudaistikStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Kultura i mediaStudium in Polnisch
Kulturowa krytyka sztukiStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Angewandte MathematikStudium in Polnisch
Analiza danychStudium in Polnisch
Matematyka aktuarialno-finansowaStudium in Polnisch
Matematyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Matematyka teoretycznaStudium in Polnisch
Matematyka w ekonomiiStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
MusikwissenschaftenStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftStudium in Polnisch
SteuerrechtStudium in Polnisch
Prawo w biznesieStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Animacja społeczno-kulturalnaStudium in Polnisch
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudium in Polnisch
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudium in Polnisch
Poradnictwo rodzinneStudium in Polnisch
Poradnictwo zawodowe i coaching karieryStudium in Polnisch
ResocjalizacjaStudium in Polnisch
Terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Philosophie der WissenschaftStudium in Polnisch
Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowymStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
Fizyka doświadczalnaStudium in Polnisch
Fizyka komputerowaStudium in Polnisch
Fizyka nauczycielskaStudium in Polnisch
Fizyka teoretycznaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Englisch
Politische KommunikationStudium in Englisch
Central and East European StudiesStudium in Englisch
Democracy and Development in Europe and CaucasusStudium in Englisch
Public PolicyStudium in Englisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
FilmwissenschaftStudium in Polnisch
VerlagswesenStudium in Polnisch
Krytyka literacka i artystycznaStudium in Polnisch
Lider i animator społecznyStudium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcegoStudium in Polnisch
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)Studium in Polnisch
Specjalność nauczycielska (język polski)Studium in Polnisch
RaumwirtschaftStudium in Polnisch
SlawistikStudium in PolnischFernstudium
RussistikStudium in PolnischFernstudium
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudium in PolnischFernstudium
Filologia czeskaStudium in PolnischFernstudium
Filologia ukraińska z językiem angielskimStudium in PolnischFernstudium
UkrainistykaStudium in PolnischFernstudium
SoziologieStudium in Polnisch
Intercultural MediationStudium in Englisch
TourismuswirtschaftStudium in Polnisch
UmweltmanagementStudium in Polnisch
UmweltschutzStudium in Polnisch
Analityka środowiskowaStudium in Polnisch
Ocena oddziaływania na środowiskoStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudium in Polnisch
Administracja penitencjarna i służba kuratorskaStudium in Polnisch
Administracja usług publicznychStudium in Polnisch
Doradztwo podatkowe i podatkiStudium in Polnisch
Komunikacja elektronicznaStudium in Polnisch
Antropologia literatury, teatru i filmuStudium in Polnisch
Chemia i toksykologia sądowaStudium in Polnisch
Chemia medycznaStudium in Polnisch
Dyplomacja europejskaStudium in Polnisch
AußenpolitikStudium in Polnisch
Internationale SicherheitStudium in Polnisch
Kultura polityczna i mediaStudium in Polnisch
Genetyka i biologia eksperymentalnaStudium in Polnisch
Historia w przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
VerlagswesenStudium in Polnisch
Archiwistyka cyfrowaStudium in Polnisch
Interpretacje historiiStudium in Polnisch
Materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznejStudium in Polnisch
Pamięć i polityka historycznaStudium in Polnisch
PopularyzacjaStudium in Polnisch
Indywidualne studia międzydziedzinoweStudium in Polnisch
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoStudium in Polnisch
InformationsmanagementStudium in Polnisch
Cyfrowe dziedzictwo kulturyStudium in Polnisch
InfobrokeringStudium in Polnisch
Interdyscyplinarne studia europejskiStudium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
Kryminologia prawniczaStudium in Polnisch
NiderlandystykaStudium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie usługami społecznymiStudium in Polnisch
Projektowanie mediówStudium in Polnisch
Publikowanie cyfrowe i siecioweStudium in Polnisch
Digitaizacja i publikowanie zbiorówStudium in Polnisch
Instruction designer – projektowanie materiałów dydaktycznych i szkoleniowychStudium in Polnisch
Socjologia ekonomicznaStudium in Polnisch
Studia romanistyczneStudium in Polnisch
Specjalność translatorskaStudium in Polnisch
Studia śródziemnomorskie i klasyczneStudium in Polnisch
Klassische PhilologieStudium in Polnisch
Specjalność włoska i arabskaStudium in Polnisch
Sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literackaStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudium in Polnisch
Zarządzanie projektami społecznymiStudium in Polnisch
Analityk społecznyStudium in Polnisch
Komunikator w projektach społecznychStudium in Polnisch
Lider projektów społecznychStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Archäologie Studium in Polnisch
Astronomie Studium in Polnisch
Biomedizinische Technik Studium in Polnisch
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Gesundheitswissenschaften Studium in Polnisch
Informatik Studium in Polnisch
Kunstwissenschaft Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Psychologie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki chemiczne Studium in Polnisch
Nauki o bezpieczeństwie Studium in Polnisch
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studium in Polnisch
Nauki o kulturze i religii Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch
Nauki o Ziemi i środowisku Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Steuerwissenschaften Studium in Polnisch
Umweltrecht Studium in Polnisch
Analityka i diagnostyka chemiczna Studium in Polnisch
Angielski język specjalistyczny Studium in Polnisch
Archeologia sądowa Studium in Polnisch
Asysta międzykulturowa – dzieci ukraińskojęzyczne Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Coaching i life design nowość Studium in Polnisch
Compliance w praktyce kadry zarządzającej Studium in Polnisch
Dystrybucja ubezpieczeń w praktyce Studium in Polnisch
Dziennikarstwo i Public Relations Studium in Polnisch
Dźwięk i audiosfera Studium in Polnisch
Egzekucja administracyjna Studium in Polnisch
Geoturystyka Studium in Polnisch
Handel międzynarodowy - aspekty celne i podatkowe Studium in Polnisch
Informatyzacja administracji publicznej Studium in Polnisch
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie Studium in Polnisch
Joga indyjska Studium in Polnisch
Kryminalistyka Studium in Polnisch
Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego Studium in Polnisch
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja - nowe media Studium in Polnisch
Logopedia ogólna i kliniczna, Studium in Polnisch
Menadżer bezpieczeństwa chemicznego, ekologicznego i higieny pracy Studium in Polnisch
Międzyuczelniana akademia klimatu Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Studium in Polnisch
Prawnik korporacyjny Studium in Polnisch
Prawo gospodarcze i handlowe Studium in Polnisch
Prawo gospodarki nieruchomościami Studium in Polnisch
Prawo gospodarki odpadami Studium in Polnisch
Prawo karne wykonawcze Studium in Polnisch
Prawo medyczne i bioetyki Studium in Polnisch
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studium in Polnisch
Prawo w działalności architekta Studium in Polnisch
Prawo w gospodarce przestrzennej Studium in Polnisch
Prawo w turystyce Studium in Polnisch
Prawo zamówień publicznych Studium in Polnisch
Przekład (filologia angielska) Studium in Polnisch
Przygotowanie do zawodu nauczyciela Studium in Polnisch
Psychodietetyka Studium in Polnisch
Psychogerontologia Studium in Polnisch
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Studium in Polnisch
Rola i zadania inspektora danych osobowych w ujęciu praktycznym Studium in Polnisch
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją Studium in Polnisch
Transformacja energetyczno-klimatyczna. Prawo odnawialnych źródeł energii Studium in Polnisch
Współczesne trendy w dydaktyce języka obcego Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym Studium in Polnisch
Zarządzanie konfliktem wielokulturowym Studium in Polnisch
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" Studium in Polnisch
Zatrudnianie cudzoziemców Studium in Polnisch
Zawód mediatora Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Chemie
Fakultät für Mathematik und Informatik
Philologische Fakultät
Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Webseite www der Universität:
uni.wroc.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy