Krakau (Kraków), Polen

Päpstliche Universität Johannes Paul II. in Krakau

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
GeschichteStudium in Polnisch
Doktryny polityczne i prawneStudium in Polnisch
Europa WschodniaStudium in Polnisch
Historia chrześcijaństwaStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Communication and Media StudiesStudium in Englisch
E-dziennikarstwoStudium in Polnisch
Realizacja radiowo-telewizyjnaStudium in Polnisch
Reklama, branding, public relationsStudium in Polnisch
KirchenmusikStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąStudium in Polnisch
Resocjalizacja z socjoterapiąStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Praca socjalna z osobą chorującą psychicznieStudium in Polnisch
Praca socjalna z osobą starsząStudium in Polnisch
Praca socjalna z rodziną i dzieckiemStudium in Polnisch
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudium in Polnisch
Digital media – kreatywność, analiza i zarządzanieStudium in Polnisch
Analityka sieci – big data, SEO, performance marketingStudium in Polnisch
Digital biznes – tworzenie, ekonomia, zarządzanieStudium in Polnisch
Kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, designStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
ErgotherapieStudium in Polnisch
Mediacje rodzinneStudium in Polnisch
Ochrona dóbr kulturyStudium in Polnisch
Studia nad cywilizacjami (w przygotowaniu)Studium in Polnisch
Turystyka i zarządzanie dziedzictwemStudium in Polnisch
Turystyka kulturowaStudium in Polnisch
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Kanonisches RechtStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Psychologia edukacji i przygotowanie do pracy w oświacieStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna z elementami duchowości i formacjiStudium in Polnisch
Psychologia kliniczna z psychoterapiąStudium in Polnisch
Psychologia w biznesie i reklamieStudium in Polnisch
TheologieStudium in Polnisch
Teologia kapłańskaStudium in Polnisch
Teologia katechetyczno-pastoralnaStudium in Polnisch
Teologia systematycznaStudium in Polnisch
Pedagogika specjalna (w przygotowaniu)Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuStudium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
GeschichteStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Digital media – analiza i zarządzanieStudium in Polnisch
E-content dziennikarskiStudium in Polnisch
Produkcja radiowo-telewizyjnaStudium in Polnisch
KirchenmusikStudium in Polnisch
KunstgeschichteStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąStudium in Polnisch
Resocjalizacja z socjoterapiąStudium in Polnisch
TanatopedagogikaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Philosophy, Ethics nad ReligionStudium in Englisch
Etyka stosowanaStudium in Polnisch
Filozofia i chrześcijaństwoStudium in Polnisch
Filozofia systematycznaStudium in Polnisch
Filozofia w nauceStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Organizacja usług społecznych i społeczności lokalnejStudium in Polnisch
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwieStudium in Polnisch
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relationsStudium in Polnisch
PublicrelationsStudium in Polnisch
Projektowanie promocyjneStudium in Polnisch
Reklama i brandingStudium in Polnisch
Nauki o rodzinieStudium in Polnisch
Interwencja kryzysowaStudium in Polnisch
Poradnictwo rodzinneStudium in Polnisch
Ochrona dóbr kulturyStudium in Polnisch
Polityka historyczna (w przygotowaniu)Studium in Polnisch
Turystyka i zarządzanie dziedzictwemStudium in Polnisch
Kultury AzjiStudium in Polnisch
Turystyka kulturowaStudium in Polnisch
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Geschichte Studium in Polnisch
Kanonisches Recht Studium in Polnisch
Kunstwissenschaft Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studium in Polnisch
Nauki o rodzinie Studium in Polnisch
Nauki teologiczne Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Podyplomowe studia duszpasterstwo rodzin Studium in Polnisch
Podyplomowe studia etyki dla nauczycieli Studium in Polnisch
Podyplomowe studia ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym Studium in Polnisch
Podyplomowe studia personalizm i logoterapia Studium in Polnisch
Podyplomowe studia teologiczne dla nowej ewangelizacji Studium in Polnisch
Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne Studium in Polnisch
Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla nauczycieli Studium in Polnisch
Podyplomowe studia z monodii liturgicznej Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Philosophie
Theologische Fakultät
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego

Andere Bildungszentren
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnau (Tarnów)

Webseite www der Universität:
www.upjp2.edu.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy