Łódź, Polen

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
DiätetikStudium in Polnisch
Dietetyka medycznaStudium in Polnisch
Dietetyka sportowaStudium in Polnisch
PsychodietetykaStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
Kosmetologia estetyczna w praktyceStudium in Polnisch
PodologiaStudium in Polnisch
SPA i odnowa biologiczna z elementami dietetykiStudium in Polnisch
KriminologieStudium in PolnischFernstudium
Przestępczość i patologie społeczneStudium in PolnischFernstudium
PsychokryminalistykaStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
Asystent osoby starszej z elementami andragogikiStudium in PolnischFernstudium
CoachingStudium in PolnischFernstudium
Opieka żłobkowa z pedagogiką MontessoriStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiStudium in PolnischFernstudium

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in PolnischFernstudium
Klinische PsychologieStudium in PolnischFernstudium
Psychologia biznesuStudium in PolnischFernstudium
Psychologia społeczno-wychowawczaStudium in PolnischFernstudium
RechtswissenschaftStudium in PolnischFernstudium
MedizinrechtStudium in PolnischFernstudium
Prawo finansowo-gospodarze z elementami prawa podatkowegoStudium in PolnischFernstudium
Prawo sądoweStudium in PolnischFernstudium

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
DiätetikStudium in PolnischFernstudium
Diet Trener PersonalnyStudium in PolnischFernstudium
Dietetyk wieku dziecięcegoStudium in PolnischFernstudium
Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcieStudium in PolnischFernstudium
Psychodietetyka z elementami obesitologiiStudium in PolnischFernstudium
Żywienie kliniczneStudium in PolnischFernstudium
KosmetologieStudium in PolnischFernstudium
Menedżer ośrodków SPA i wellnessStudium in PolnischFernstudium
PodologStudium in PolnischFernstudium
TrychologStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
Inżynieria społecznaStudium in PolnischFernstudium
Menedżer projektów społeczno-kulturalnychStudium in PolnischFernstudium
Opiekun osoby starszejStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opieki i wychowaniaStudium in PolnischFernstudium
PsychopedagogikaStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja w środowisku otwartymStudium in PolnischFernstudium

Andere Programmemehr »
Biologie Studium in Polnisch
Geographie Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Kriminologie Studium in Polnisch
Mathematik Studium in Polnisch
Physik Studium in Polnisch
Analityk pracy Studium in Polnisch
Asystent Rodziny Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studium in Polnisch
Bibliotekoznawstwo i nauka informacyjna Studium in Polnisch
Coaching Studium in Polnisch
Coaching dietetyczny Studium in Polnisch
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Studium in Polnisch
Dietetyka z elementami obesitologii Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe Studium in Polnisch
Edukacja dla bezpieczeństwa Studium in Polnisch
Integracja sensoryczna Studium in Polnisch
Kosmetologia medyczna w praktyce Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Masaż medyczny Studium in Polnisch
Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów Studium in Polnisch
Menadżer Ośrodków Spa i Wellness Studium in Polnisch
Nauczanie chemii w szkole Studium in Polnisch
Nauczanie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Studium in Polnisch
Nauczanie informatyki w szkole Studium in Polnisch
Nauczanie muzyki w szkole Studium in Polnisch
Nauczanie plastyki w szkole Studium in Polnisch
Nauczanie przyrody w szkole Studium in Polnisch
Nauczanie techniki w szkole Studium in Polnisch
Nauczanie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Studium in Polnisch
Pedagogika lecznicza Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień Studium in Polnisch
Podologia Studium in Polnisch
Ponadto w ofercie Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne Studium in Polnisch
Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej Studium in Polnisch
Psychologia sportu Studium in Polnisch
Psychologia sprzedaży i marketingu Studium in Polnisch
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Studium in Polnisch
Socjoterapia Studium in Polnisch
Surdopedagogika Studium in Polnisch
Trener umiejętności biznesowych Studium in Polnisch
Trychologia Studium in Polnisch
Tyflopedagogika Studium in Polnisch
Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i zespołem aspergera Studium in Polnisch
Wczesne nauczanie języka angielskiego Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studium in Polnisch
Wiedza o społeczeństwie Studium in Polnisch
Wychowanie do życia w rodzinie Studium in Polnisch
Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości Studium in Polnisch

Andere Bildungszentren
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w RybnikuRybnik

Webseite www der Universität:
www.wsbinoz.edu.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy