Stettin (Szczecin), Polen

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Typ der Universität: Wirtschaft
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Real EstateStudium in Englisch
UnternehmensführungStudium in Englisch
Human Resources ManagementStudium in Englisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Bankowość i doradztwo finansoweStudium in Polnisch
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCAStudium in Polnisch
Kadry i płaceStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudium in Polnisch
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstwStudium in Polnisch
Rynek finansowy i ubezpieczeniowyStudium in Polnisch
ManagementStudium in PolnischFernstudium
UnternehmensführungStudium in PolnischFernstudium
Menedżer sprzedaży i marketinguStudium in Polnisch
Strateg/Analityk biznesuStudium in Polnisch
Zarządzanie i obrót nieruchomościamiStudium in Polnisch
Zarządzanie projektamiStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalneStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejStudium in Polnisch
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społecznaStudium in Polnisch
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Hotelarstwo i gastronomiaStudium in Polnisch
Nowoczesny marketing i sprzedaży usług turystycznychStudium in Polnisch
Turystyka międzynarodowaStudium in Polnisch
Turystyka zdrowotna i dietetykaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w biznesie i administracjiStudium in Polnisch
Adminiatracja i finanse samorządoweStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowiStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Kryminologia i kryminalistykaStudium in Polnisch
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychStudium in Polnisch
Służby wewnętrzne państwaStudium in Polnisch
Marketing i sprzedażStudium in Polnisch
Content marketing – tworzenie treści marketingowychStudium in Polnisch
E-handel i sprzedaż w nowych mediachStudium in Polnisch
E-marketingStudium in Polnisch
Strategie i techniki sprzedażyStudium in Polnisch
Zarządzanie markąStudium in Polnisch
Psychologia w biznesieStudium in Polnisch
Psychologia komunikacji, negocjacji i mediacjiStudium in Polnisch
Psychologia rozwoju osobistegoStudium in Polnisch
Psychologia sprzedaży i marketinguStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Polnisch
SoftwaretechnikStudium in Polnisch
Inżynieria sieci komputerowychStudium in Polnisch
Multimedia i grafika komputerowychStudium in Polnisch
Software DevelopmentStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Inżynieria systemów logistycznychStudium in Polnisch
Inżynieria zarządzania procesmi produkcyjnymiStudium in Polnisch
Logistyka i spedycja międzynarodowaStudium in Polnisch
Logistyka w e-commerceStudium in Polnisch
Logistyka w przedsiębiorstwieStudium in Polnisch
Transport i usługi logistyczneStudium in Polnisch
Transport spedycja magazynowanieStudium in Polnisch
Inżynieria zarządzaniaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo i higiena pracyStudium in Polnisch
Inżynieria zarządzania jakością w produkcji i usługachStudium in Polnisch
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymiStudium in Polnisch
Zrównoważenie oraz zarządzanie projektami w biznesieStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Bankowość i usługi finansoweStudium in Polnisch
Controlling finansowy w przedsiębiorstwieStudium in Polnisch
Finanse publiczne i podatkiStudium in Polnisch
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowaStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
Logistyka międzynarodowaStudium in Polnisch
Menedżer łańcucha dostawStudium in Polnisch
Menedżer TSLStudium in Polnisch
Spedycja i handel usługami transportowymiStudium in Polnisch
Transport i spedycjaStudium in Polnisch
ManagementStudium in PolnischFernstudium
FinanzgebarenStudium in Polnisch
UnternehmensführungStudium in Polnisch
Biznes międzynarodowyStudium in Polnisch
Menedżer HRStudium in Polnisch
Psychologia w zarządzaniuStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem powszechnymStudium in Polnisch
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie projektem – junior project managerStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie w administracjiStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Andragogika z doradztwem personalno-zawodowymStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z kuratelą sądową i penitencjarystykąStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią i promocją zdrowiaStudium in Polnisch
Terapia pedagogicznaStudium in Polnisch
Zarządzanie (dla inżynierów)Studium in Polnisch
FinanzgebarenStudium in Polnisch
UnternehmensführungStudium in Polnisch
Zarządzanie logistyczneStudium in Polnisch

MBAmehr »
Master of Business Administration Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Bibliothekswissenschaft Studium in Polnisch
Erziehungsaufsicht Studium in Polnisch
Softwaretechnik Studium in Polnisch
Umweltschutz Studium in Polnisch
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja Studium in Polnisch
Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami Studium in Polnisch
Agile i scrum - zwinne zarządzanie projektami Studium in Polnisch
Akademia analizy transakcyjnej dla menedżerów Studium in Polnisch
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji Studium in Polnisch
Akademia lean leadera Studium in Polnisch
Akademia lidera oświaty Studium in Polnisch
Akademia lidera przyszłości Studium in Polnisch
Akademia project managera Studium in Polnisch
Akademia przywództwa kobiet Studium in Polnisch
Akademia trenera biznesu Studium in Polnisch
Analityk biznesowy Studium in Polnisch
Analityk finansowy Studium in Polnisch
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych Studium in Polnisch
Assessor przemysłu 4.0 Studium in Polnisch
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Studium in Polnisch
Automatyzacja pracy (RPA) na macOS Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni Studium in Polnisch
Big Data. Inżynieria danych. Studium in Polnisch
Branding i content marketing Studium in Polnisch
Coaching i facylitacja Studium in Polnisch
Controlling w biznesie Studium in Polnisch
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy Studium in Polnisch
Customer experience management Studium in Polnisch
Doradca finansowy Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i coaching kariery Studium in Polnisch
Dydaktyka języków obcych Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Edukacja włączająca Studium in Polnisch
Employer branding Studium in Polnisch
Etyka dla nauczycieli Studium in Polnisch
Etyka i filozofia dla nauczycieli Studium in Polnisch
Headhunter Studium in Polnisch
Home staging z elementami aranżacji wnętrz - Przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży. Studium in Polnisch
HR business partner Studium in Polnisch
HR manager Studium in Polnisch
Inspektor ochrony danych Studium in Polnisch
Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych Studium in Polnisch
Integracja sensoryczna Studium in Polnisch
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP Studium in Polnisch
Kadry i płace Studium in Polnisch
Konsultant rozwiązań Microsoft Power Platform Studium in Polnisch
Konsultant rozwoju organizacji Studium in Polnisch
Logistyka w biznesie Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Logopedia dla nauczycieli Studium in Polnisch
MacOS – architektura i wsparcie Studium in Polnisch
Manager jednostek hotelowych, SPA & Wellness Studium in Polnisch
Manager projektów strategicznych - Six Sigma Studium in Polnisch
Marketing kultury Studium in Polnisch
Matematyka - nauczanie kolejnego przedmiotu Studium in Polnisch
Mediacje i negocjacje Studium in Polnisch
Mediacje w oświacie Studium in Polnisch
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing Studium in Polnisch
Menedżer CSR Studium in Polnisch
Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju Studium in Polnisch
Menedżer ds.eksportu Studium in Polnisch
Menedżer zarządzania zakupami Studium in Polnisch
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studium in Polnisch
Neurobiznes Studium in Polnisch
Neurodydaktyka Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Nowe prawo zamówień publicznych Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) Studium in Polnisch
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APS Studium in Polnisch
Podatki i doradztwo podatkowe Studium in Polnisch
Praktyczny marketing internetowy Studium in Polnisch
Production Manager - zarządzanie w firmie produkcyjnej Studium in Polnisch
Programista Python Developer Studium in Polnisch
Programowanie aplikacji Java Studium in Polnisch
Programowanie urządzeń mobilnych Apple z wykorzystaniem UIKit Studium in Polnisch
Projektowanie interfejsów graficznych Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów Studium in Polnisch
Psychodietetyka Studium in Polnisch
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Studium in Polnisch
Psychologia pozytywna Studium in Polnisch
Psychologia reklamy i komunikacji Studium in Polnisch
Psychologia relacji z uczniem. Edukacyjna analiza transakcyjna. Studium in Polnisch
Psychologia śledcza Studium in Polnisch
Psychologia w edukacji i wychowaniu Studium in Polnisch
Psychologia w zarządzaniu Studium in Polnisch
Psychosomatyka Studium in Polnisch
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Studium in Polnisch
Rachunkowość od podstaw Studium in Polnisch
SAP - zintegrowane systemy informatyczne Studium in Polnisch
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERP Studium in Polnisch
Social media i influencer marketing Studium in Polnisch
Socjoterapia Studium in Polnisch
Software project management Studium in Polnisch
Specjalista HR Studium in Polnisch
Studia menedżerskie Studium in Polnisch
Sztuczna Inteligencja w praktyce Studium in Polnisch
Taktyka i metodyka czynności dochodzeniowo-śledczych Studium in Polnisch
Tester oprogramowania Studium in Polnisch
Testowanie oprogramowania Studium in Polnisch
Transformacja cyfrowa z Salesforce Studium in Polnisch
Transport i spedycja Studium in Polnisch
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Studium in Polnisch
Wycena nieruchomości Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy Studium in Polnisch
Zarządzanie finansami i controlling Studium in Polnisch
Zarządzanie flotą samochodową Studium in Polnisch
Zarządzanie jakością Studium in Polnisch
Zarządzanie jakością w branży automotive Studium in Polnisch
Zarządzanie nieruchomościami Studium in Polnisch
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym Studium in Polnisch
Zarządzanie sprzedażą Studium in Polnisch
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach VUCA Studium in Polnisch
Zarządzanie w podmiotach opieki zdrowotnej Studium in Polnisch
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP Studium in Polnisch
Zmiana i dialog Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Ekonomiczny

Andere Bildungszentren
Wyższa Szkoła Bankowa w BydgoszczyBromberg (Bydgoszcz)
Wyższa Szkoła Bankowa w GdańskuDanzig (Gdańsk)
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w GdyniGdingen (Gdynia)
Wyższa Szkoła Bankowa w ŁodziŁódź
Wyższa Szkoła Bankowa w PoznaniuPosen (Poznań)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w ChorzowieKönigshütte (Chorzów)
Wyższa Szkoła Bankowa w ToruniuThorn (Toruń)
Wyższa Szkoła Bankowa w WarszawieWarschau (Warszawa)
Wyższa Szkoła Bankowa we WrocławiuBreslau (Wrocław)
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w OpoluOppeln (Opole)

Webseite www der Universität:
www.wsb.pl/szczecin

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy