Danzig (Gdańsk), Polen

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Öffentliche SicherheitStudium in Polnisch
AntyterroryzmStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzmStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w pandemiiStudium in Polnisch
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudium in Polnisch
Kryminalistyka z detektywistykąStudium in Polnisch
Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Specjalność policyjnaStudium in Polnisch
Specjalność wojskowaStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
ErgotherapieStudium in Polnisch
Animacja kultury z arteterapiąStudium in Polnisch
Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring, tutoringStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Pedagogika małego dzieckaStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapiaStudium in Polnisch
Pedagogika pracy z BHPStudium in Polnisch
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszejStudium in Polnisch
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudium in Polnisch
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarnaStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Klinische PsychologieStudium in Polnisch
NeuropsychologiaStudium in Polnisch
Psychologia dialogu w komunikacji społecznejStudium in Polnisch
Psychologia dzieci i młodzieżyStudium in Polnisch
Psychologia emocjiStudium in Polnisch
Psychologia kryminalistyczno – śledczaStudium in Polnisch
Psychologia służb mundurowychStudium in Polnisch
Psychologia sytuacji kryzysowychStudium in Polnisch
Psychologia w biznesie i zarządzaniuStudium in Polnisch
Psychologia w sporcieStudium in Polnisch
Sicherheit der MeereStudium in Polnisch
Beförderung auf dem SeewegStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskichStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo turystyki morskiejStudium in Polnisch
BHP na statkach i obiektach morskichStudium in Polnisch
Morska Straż GranicznaStudium in Polnisch
Morskie bezpieczeństwo ekologiczneStudium in Polnisch
Ochrona i obrona statków i obiektów morskichStudium in Polnisch
Terroryzm morskiStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem morskimStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe na morzuStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo zdrowotneStudium in Polnisch
ErgotherapieStudium in Polnisch
GesundheitspsychologieStudium in Polnisch
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudium in Polnisch
Naturoterapia z profilaktyką zdrowiaStudium in Polnisch
Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masażStudium in Polnisch
Polityka klimatycznaStudium in Polnisch
Psychodietetyka – trener personalnyStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywnościStudium in Polnisch
Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowiaStudium in Polnisch
Zarządzanie w zagrożeniu pandemicznymStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Öffentliche SicherheitStudium in Polnisch
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistykąStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo militarneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskichStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo przesyłowe gazu i ropy naftowejStudium in Polnisch
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHPStudium in Polnisch
Kryminalistyka śledczaStudium in Polnisch
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowychStudium in Polnisch
Obrona terytorialna i obrona cywilnaStudium in Polnisch
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwemStudium in Polnisch

MBAmehr »
Executive Master of Business Administration Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Ergotherapie Studium in Polnisch
Agent celny Studium in Polnisch
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Studium in Polnisch
Autokreacja i budowanie wizerunku Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Studium in Polnisch
Coaching i doradztwo zawodowe Studium in Polnisch
Cyberbezpieczeństwo Studium in Polnisch
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli Studium in Polnisch
Edukacja dla bezpieczeństwa Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studium in Polnisch
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Studium in Polnisch
Hortiterapia Studium in Polnisch
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studium in Polnisch
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Studium in Polnisch
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studium in Polnisch
Logopedia z komunikacją alternatywną Studium in Polnisch
Mediacje i negocjacje Studium in Polnisch
Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie Studium in Polnisch
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Studium in Polnisch
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie Studium in Polnisch
Menadżer BHP z metodyką Studium in Polnisch
Menadżer czasu wolnego i kultury Studium in Polnisch
Menadżer turystyki zdrowotnej Studium in Polnisch
Migracje i uchodźctwo Studium in Polnisch
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Studium in Polnisch
Negocjacje kryzysowe i policyjne Studium in Polnisch
Neuropsychologia kliniczna Studium in Polnisch
Obrona terytorialna Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień Studium in Polnisch
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi Studium in Polnisch
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Studium in Polnisch
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Studium in Polnisch
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja Studium in Polnisch
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej Studium in Polnisch
Turystyka uzdrowiskowa i spa Studium in Polnisch
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studium in Polnisch
Zarządzanie BHP Studium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Studium in Polnisch
Zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in Polnisch
Zoopsychologia Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Andere Bildungszentren
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuLötzen (Giżycko)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuBad Königsdorf-Jastrzemb (Jastrzębie-Zdrój)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie Köslin (Koszalin)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGleiwitz (Gliwice)

Webseite www der Universität:
www.wsb.net.pl
rekrutacja.wsb.net.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy