Vorstellung der Universität
Krakau (Kraków), Polen

Akademia Ignatianum w Krakowie

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
Komunikacja międzykulturowa w biznesieStudium in Polnisch
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowychStudium in Polnisch
Redakcja tekstów anglojęzycznychStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarstwo internetoweStudium in Polnisch
Dziennikarstwo prasoweStudium in Polnisch
Dziennikarstwo radioweStudium in Polnisch
Dziennikarstwo telewizyjneStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Cyberkultura i mediaStudium in Polnisch
Sztuki wizualneStudium in Polnisch
Zarządzanie instytucjami kulturyStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna z profilaktyką społecznąStudium in Polnisch
Resocjalizacja kreującaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Etyka i coachingStudium in Polnisch
Filozofia klasyczna i współczesnaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftenStudium in Polnisch
Öffentliche SicherheitStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
International Politics and CommunicationStudium in Polnisch
Logistyka bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Public relations i marketing politycznyStudium in Polnisch
Zarządzanie informacją i mediaStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychStudium in Polnisch
Praca socjalna z dzieckiem i rodzinąStudium in Polnisch
Praca socjalna z migrantami i uchodźcamiStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Turystyka biznesowa i kwalifikowanaStudium in Polnisch
Turystyka regionalnaStudium in Polnisch
Administracja i polityka publicznaStudium in Polnisch
Administracja publiczna i służby państwoweStudium in Polnisch
Administracja samorządowa i fundusze europejskieStudium in Polnisch
Administration and Public Policy in the European UnionStudium in Polnisch
Analityk i koordynator polityk publicznych w administracjiStudium in Polnisch
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejStudium in Polnisch
Infobrokering i zarządzanie informacjąStudium in Polnisch
Zarządzanie w administracji publicznejStudium in Polnisch
Zarządzanie w instytucjach kościelnychStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
Klinische PsychologieStudium in Polnisch
PsychokryminologiaStudium in Polnisch
Psychologia zarządzaniaStudium in Polnisch
Wspomaganie rozwojuStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskimStudium in Polnisch
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckimStudium in Polnisch
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowychStudium in Polnisch
Wolontariat misyjny z językiem angielskimStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-WschodniaStudium in Polnisch
Dziennikarstwo śledczeStudium in Polnisch
Dziennikarstwo w mediach cyfrowychStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Cyberkultura i mediaStudium in Polnisch
Kultura europy środkowo-wschodniejStudium in Polnisch
Promocja kulturyStudium in Polnisch
Sztuki wizualne i teatrStudium in Polnisch
Turystyka międzynarodowaStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Arteterapia z twórczą resocjalizacjąStudium in Polnisch
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessoriStudium in Polnisch
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowymStudium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Etyka i coachingStudium in Polnisch
Filozofia klasyczna i współczesnaStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftenStudium in Polnisch
Analityka politycznaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwaStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Media, reklama i promocja w sferze publicznejStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychStudium in Polnisch
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysowąStudium in Polnisch
Wsparcie społeczneStudium in Polnisch
Administracja i polityka publicznaStudium in Polnisch
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznychStudium in Polnisch
Administracja samorządowa i rozwój lokalnyStudium in Polnisch
Zarządzanie kapitałem ludzkimStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Nauki o kulturze i religii Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Öffentliche Sicherheit Studium in Polnisch
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Arteterapia w animacji kultury Studium in Polnisch
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna Studium in Polnisch
Cyberbezpieczeństwo Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe Studium in Polnisch
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studium in Polnisch
Etyka - specjalizacja nauczycielska Studium in Polnisch
Katecheza przedszkolna Studium in Polnisch
Komunikacja i migracje kulturowe Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych osobowych Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studium in Polnisch
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Studium in Polnisch
Szkoła Formatorów Studium in Polnisch
Technologie internetowe w polityce Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi Studium in Polnisch
Wiedza o kulturze i sztuce Studium in Polnisch
Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Philosophie
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Wydział Pedagogiczny

Webseite www der Universität: www.ignatianum.edu.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy