Krakau (Kraków), Polen

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
Komunikacja międzykulturowa w biznesieStudium in Polnisch
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowychStudium in Polnisch
Redakcja tekstów anglojęzycznychStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
Dziennikarstwo audiowizualneStudium in Polnisch
Redagowanie tekstów dziennikarskichStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Cyberkultura i mediaStudium in Polnisch
Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocjaStudium in Polnisch
Sztuki wizualneStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringuStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna z profilaktyką społecznąStudium in Polnisch
Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogicznaStudium in Polnisch
Resocjalizacja kreującaStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Etyka i coachingStudium in Polnisch
Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesnaStudium in Polnisch
Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnichStudium in Polnisch
PolitikwissenschaftenStudium in Polnisch
Öffentliche SicherheitStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
Public Relations i marketing politycznyStudium in Polnisch
Tourismus und FreizeitStudium in Polnisch
Turystyka biznesowa i kwalifikowanaStudium in Polnisch
Turystyka międzynarodowa i regionalnaStudium in Polnisch
Administracja i polityka publicznaStudium in Polnisch
Administration and Public Policy in the European UnionStudium in Englisch
Administracja publiczna i służby państwoweStudium in Polnisch
Administracja samorządowa i fundusze europejskieStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in Polnisch
Klinische PsychologieStudium in Polnisch
PsychokryminologiaStudium in Polnisch
Psychologia zarządzaniaStudium in Polnisch
Wspomaganie rozwojuStudium in Polnisch
LogopediaStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
AnglistikStudium in Polnisch
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskimStudium in Polnisch
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckimStudium in Polnisch
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowychStudium in Polnisch
Przekład tekstów z dziedzin humanistycznychStudium in Polnisch
Journalistik und KommunikationsStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Sztuka: design, dyskurs i zarządzanieStudium in Polnisch
Turystyka i komunikacja międzykulturowa: dyskurs i zarządzanieStudium in Polnisch
KunsttherapieStudium in Polnisch
Arteterapia w procesie wspomagania rozwojuStudium in Polnisch
Arteterapia z twórczą resocjalizacjąStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Logopedia z komunikacją społecznąStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społecznąStudium in Polnisch
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąStudium in Polnisch
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnichStudium in Polnisch
Administracja i polityka publicznaStudium in Polnisch
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznychStudium in Polnisch
Administracja samorządowa i rozwój lokalnyStudium in Polnisch
Zarządzanie kapitałem ludzkimStudium in Polnisch
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznychStudium in Polnisch
E-biznes i nowoczesny marketingStudium in Polnisch
Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkimStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Nauki o kulturze i religii Studium in Polnisch
Nauki o polityce i administracji Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Etyka (dla nauczycieli) Studium in Polnisch
Logopedia Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studium in Polnisch
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Studium in Polnisch
Suicydologia Studium in Polnisch
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Philosophie
Wydział Pedagogiczny

Webseite www der Universität:
www.ignatianum.edu.pl

Karte

YouTube

« zurück - Universitäten
Privacy Policy