Warschau (Warszawa), Polen

Collegium Humanum Warschau Management Universität

Collegium Humanum

Typ der Universität: Wirtschaft
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Real EstateStudium in EnglischFernstudium
Marketing und SalesmanagementStudium in EnglischFernstudium
VermarktungStudium in EnglischFernstudium
Business and International MarketingStudium in EnglischFernstudium
Business leadershipStudium in EnglischFernstudium
Business Psychology and CoachingStudium in EnglischFernstudium
Career Consuling and CoachingStudium in EnglischFernstudium
Cryptocurrencies in BusinessStudium in EnglischFernstudium
Data Management and Big Data analyticsStudium in EnglischFernstudium
Diplomacy, Negotiations and Communication in International BusinessStudium in EnglischFernstudium
E-Sport ManagementStudium in EnglischFernstudium
Gamification in MarketingStudium in EnglischFernstudium
Health and Safety ManagementStudium in EnglischFernstudium
HR and Talent Management (Human Resources Management)Studium in EnglischFernstudium
Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)Studium in EnglischFernstudium
Internet Marketing (e-Marketing and e-Commerce)Studium in EnglischFernstudium
Management and Marketing in Tourism, Hospitality and GastronomyStudium in EnglischFernstudium
Management in IT and Digital DesignStudium in EnglischFernstudium
Management in Public AdministarationStudium in EnglischFernstudium
Management of Small and Medium-sized eEnterprises (SMEs)Studium in EnglischFernstudium
Managerial EngineeringStudium in EnglischFernstudium
Marketing and Management of EventsStudium in EnglischFernstudium
Mobile & Digital MarketingStudium in EnglischFernstudium
NeuromarketingStudium in EnglischFernstudium
Security and Cybersecurity ManagementStudium in EnglischFernstudium
Transport, Logistics and ShippingStudium in EnglischFernstudium
Finanz- und RechnungswesenStudium in PolnischFernstudium
Betriebliches RechnungswesenStudium in PolnischFernstudium
Internationale FinanzenStudium in PolnischFernstudium
Öffentliche FinanzenStudium in PolnischFernstudium
Audyt i kontrola finansowaStudium in PolnischFernstudium
Bankowość i doradztwo inwestycyjneStudium in PolnischFernstudium
Controlling inwestycyjnyStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczenioweStudium in PolnischFernstudium
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwaStudium in PolnischFernstudium
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)Studium in PolnischFernstudium
KryptowalutyStudium in PolnischFernstudium
Podatki, kadry i płaceStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie ryzykiem w finansachStudium in PolnischFernstudium
KriminologieStudium in PolnischFernstudium
Detektywistyka i kryminalistykaStudium in PolnischFernstudium
Dziennikarstwo śledczeStudium in PolnischFernstudium
KryminalistykaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia i kryminalistykaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia i resocjalizacjaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia penitencjarna-kuratorskaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia policyjnaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia sądowo-penitencjarnaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia wiktymologicznaStudium in PolnischFernstudium
Ochrona osób i mieniaStudium in PolnischFernstudium
Patologie społeczne i ochrona ofiarStudium in PolnischFernstudium
Prewencja kryminalnaStudium in PolnischFernstudium
Prewencja przestępczości i polityka socjalnaStudium in PolnischFernstudium
Przestępczość i patologie społeczneStudium in PolnischFernstudium
PsychokryminalistykaStudium in PolnischFernstudium
PsychokryminologiaStudium in PolnischFernstudium
ManagementStudium in PolnischFernstudium
VermarktungStudium in PolnischFernstudium
Biznes i marketing międzynarodowyStudium in PolnischFernstudium
Blockchain & FinTech w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i coachingStudium in PolnischFernstudium
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowymStudium in PolnischFernstudium
Grywalizacja w marketinguStudium in PolnischFernstudium
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)Studium in PolnischFernstudium
Inżynieria MenedżerskaStudium in PolnischFernstudium
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)Studium in PolnischFernstudium
Kryptowaluty w biznesieStudium in Polnisch
Marketing i zarządzanie organizacją eventówStudium in PolnischFernstudium
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudium in PolnischFernstudium
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)Studium in PolnischFernstudium
Mobile & Digital MarketingStudium in PolnischFernstudium
NeuromarketingStudium in PolnischFernstudium
Przywództwo w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Psychologia biznesu i coachingStudium in PolnischFernstudium
Transport, logistyka i spedycjaStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwemStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie danymi i analityka Big DataStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie e-sportemStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomiiStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie w administracji publicznejStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie w IT i Digital DesignStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
Andragogika, mentoring i coachingStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i HRStudium in PolnischFernstudium
Edukacja medialna i technologie informatyczneStudium in PolnischFernstudium
Grywalizacja w edukacjiStudium in PolnischFernstudium
Innowacyjne metody kształceniaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia i resocjalizacjaStudium in PolnischFernstudium
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnychStudium in PolnischFernstudium
Opieka żłobkowa i przedszkolna - pedagogika małego dzieckaStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kulturyStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńcza osób starszychStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieżyStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika społeczna z psychopedagogikąStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogicznąStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika turystyki i rekreacjiStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudium in PolnischFernstudium
Profilaktyka i interwencja kryzysowaStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja z socjoterapiąStudium in PolnischFernstudium
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudium in PolnischFernstudium
SozialarbeitStudium in PolnischFernstudium
VerwaltungStudium in PolnischFernstudium
Öffentliche VerwaltungStudium in PolnischFernstudium
Organisation und Management im GesundheitswesenStudium in PolnischFernstudium
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoStudium in PolnischFernstudium
Administracja celna i skarbowaStudium in PolnischFernstudium
Administracja dyplomatyczno-konsularnaStudium in PolnischFernstudium
Administracja i zarządzanie nieruchomościamiStudium in PolnischFernstudium
Administracja samorządowaStudium in PolnischFernstudium
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwościStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Studium in PolnischFernstudium
E-administracjaStudium in PolnischFernstudium
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychStudium in PolnischFernstudium
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaStudium in PolnischFernstudium
Prawo w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Zamówienia publiczneStudium in PolnischFernstudium
BezpieczeństwoStudium in PolnischFernstudium
Innere SicherheitStudium in PolnischFernstudium
Nationale SicherheitStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo energetyczneStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)Studium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo i porządek publicznyStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronnośćStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjneStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo w biznesie i administracjiStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczneStudium in PolnischFernstudium
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjneStudium in PolnischFernstudium
Obrona cywilna i terytorialna krajuStudium in PolnischFernstudium
Ochrona obiektów, osób i mieniaStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczneStudium in PolnischFernstudium
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwaStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistykiStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie kryzysoweStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludnościStudium in PolnischFernstudium
MediaStudium in PolnischFernstudium
Animacja i efekty specjalneStudium in PolnischFernstudium
Badania i analityka w mediach i reklamieStudium in PolnischFernstudium
Content writing and copywritingStudium in PolnischFernstudium
Digital marketing i reklama internetowaStudium in PolnischFernstudium
Dziennikarstwo prasoweStudium in PolnischFernstudium
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastoweStudium in PolnischFernstudium
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo onlineStudium in PolnischFernstudium
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniamiStudium in PolnischFernstudium
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystycznaStudium in PolnischFernstudium
Game DesignStudium in PolnischFernstudium
Grafika, design i multimediaStudium in PolnischFernstudium
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)Studium in PolnischFernstudium
Media planning, kampanie marketingowe i reklamaStudium in PolnischFernstudium
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)Studium in PolnischFernstudium
Psychologia mediów i reklamyStudium in PolnischFernstudium
Public relations (PR) i media relationsStudium in PolnischFernstudium
Social media i influencer marketingStudium in PolnischFernstudium

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PsychologieStudium in EnglischFernstudium
PsychologieStudium in PolnischFernstudium
GesundheitspsychologieStudium in PolnischFernstudium
Klinische PsychologieStudium in PolnischFernstudium
NeuromarketingStudium in PolnischFernstudium
NeuropsychologiaStudium in PolnischFernstudium
Psychodietetyka i suplementacja w sporcieStudium in PolnischFernstudium
Psychologia biznesu i coachingStudium in PolnischFernstudium
Psychologia dzieci i młodzieżyStudium in PolnischFernstudium
Psychologia kryminalistyczno-śledczaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejStudium in PolnischFernstudium
Psychologia międzykulturowaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia reklamy i mediówStudium in PolnischFernstudium
Psychologia rodzinyStudium in PolnischFernstudium
Psychologia sądowaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia sądowo-penitencjarnaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia społecznaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia sportuStudium in PolnischFernstudium
Psychologia szkolnaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia uzależnieńStudium in PolnischFernstudium
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyStudium in PolnischFernstudium
Psychologia zwierzątStudium in PolnischFernstudium
PsychoseksuologiaStudium in PolnischFernstudium
PsychoterapiaStudium in PolnischFernstudium
PsychotraumatologiaStudium in PolnischFernstudium
RechtswissenschaftStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in PolnischFernstudium
Prawo - dla licencjatów i magistrówStudium in PolnischFernstudium
Psychologia dla licencjatów i magistrówStudium in PolnischFernstudium
GesundheitspsychologieStudium in PolnischFernstudium
Klinische PsychologieStudium in PolnischFernstudium
NeuromarketingStudium in PolnischFernstudium
NeuropsychologiaStudium in PolnischFernstudium
Psychodietetyka i suplementacja w sporcieStudium in PolnischFernstudium
Psychologia biznesu i coachingStudium in PolnischFernstudium
Psychologia dzieci i młodzieżyStudium in PolnischFernstudium
Psychologia kryminalistyczno-śledczaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejStudium in PolnischFernstudium
Psychologia międzykulturowaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia reklamy i mediówStudium in PolnischFernstudium
Psychologia rodzinyStudium in PolnischFernstudium
Psychologia sądowaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia sądowo-penitencjarnaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia społecznaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia sportuStudium in PolnischFernstudium
Psychologia szkolnaStudium in PolnischFernstudium
Psychologia uzależnieńStudium in PolnischFernstudium
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyStudium in PolnischFernstudium
Psychologia zwierzątStudium in PolnischFernstudium
PsychoseksuologiaStudium in PolnischFernstudium
PsychoterapiaStudium in PolnischFernstudium
PsychotraumatologiaStudium in PolnischFernstudium

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Real EstateStudium in EnglischFernstudium
Marketing und SalesmanagementStudium in EnglischFernstudium
VermarktungStudium in EnglischFernstudium
Business and International MarketingStudium in EnglischFernstudium
Business leadershipStudium in EnglischFernstudium
Business Psychology and CoachingStudium in EnglischFernstudium
Career Consuling and CoachingStudium in EnglischFernstudium
Cryptocurrencies in BusinessStudium in EnglischFernstudium
Data Management and Big Data analyticsStudium in EnglischFernstudium
Diplomacy, Negotiations and Communication in International BusinessStudium in EnglischFernstudium
E-Sport ManagementStudium in EnglischFernstudium
Gamification in MarketingStudium in EnglischFernstudium
Health and Safety ManagementStudium in EnglischFernstudium
HR and Talent Management (Human Resources Management)Studium in EnglischFernstudium
Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)Studium in EnglischFernstudium
Internet Marketing (e-Marketing and e-Commerce)Studium in EnglischFernstudium
Management and Marketing in Tourism, Hospitality and GastronomyStudium in EnglischFernstudium
Management in IT and Digital DesignStudium in EnglischFernstudium
Management in Public AdministarationStudium in EnglischFernstudium
Management of Small and Medium-sized eEnterprises (SMEs)Studium in EnglischFernstudium
Managerial EngineeringStudium in EnglischFernstudium
Marketing and Management of EventsStudium in EnglischFernstudium
Mobile & Digital MarketingStudium in EnglischFernstudium
NeuromarketingStudium in EnglischFernstudium
Security and Cybersecurity ManagementStudium in EnglischFernstudium
Transport, Logistics and ShippingStudium in EnglischFernstudium
Finanz- und RechnungswesenStudium in PolnischFernstudium
Betriebliches RechnungswesenStudium in PolnischFernstudium
Internationale FinanzenStudium in PolnischFernstudium
Öffentliche FinanzenStudium in PolnischFernstudium
Audyt i kontrola finansowaStudium in PolnischFernstudium
Bankowość i doradztwo inwestycyjneStudium in PolnischFernstudium
Controlling inwestycyjnyStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczenioweStudium in PolnischFernstudium
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwaStudium in PolnischFernstudium
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)Studium in PolnischFernstudium
KryptowalutyStudium in PolnischFernstudium
Podatki, kadry i płaceStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie ryzykiem w finansachStudium in PolnischFernstudium
KriminologieStudium in PolnischFernstudium
Detektywistyka i kryminalistykaStudium in PolnischFernstudium
Dziennikarstwo śledczeStudium in PolnischFernstudium
KryminalistykaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia i kryminalistykaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia i resocjalizacjaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia penitencjarna-kuratorskaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia policyjnaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia sądowo-penitencjarnaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia wiktymologicznaStudium in PolnischFernstudium
Ochrona osób i mieniaStudium in PolnischFernstudium
Patologie społeczne i ochrona ofiarStudium in PolnischFernstudium
Prewencja kryminalnaStudium in PolnischFernstudium
Prewencja przestępczości i polityka socjalnaStudium in PolnischFernstudium
Przestępczość i patologie społeczneStudium in PolnischFernstudium
PsychokryminalistykaStudium in PolnischFernstudium
PsychokryminologiaStudium in PolnischFernstudium
ManagementStudium in PolnischFernstudium
VermarktungStudium in PolnischFernstudium
Biznes i marketing międzynarodowyStudium in PolnischFernstudium
Blockchain & FinTech w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i coachingStudium in PolnischFernstudium
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowymStudium in PolnischFernstudium
Grywalizacja w marketinguStudium in PolnischFernstudium
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)Studium in PolnischFernstudium
Inżynieria MenedżerskaStudium in PolnischFernstudium
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)Studium in PolnischFernstudium
Kryptowaluty w biznesieStudium in Polnisch
Marketing i zarządzanie organizacją eventówStudium in PolnischFernstudium
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudium in PolnischFernstudium
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)Studium in PolnischFernstudium
Mobile & Digital MarketingStudium in PolnischFernstudium
NeuromarketingStudium in PolnischFernstudium
Przywództwo w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Psychologia biznesu i coachingStudium in PolnischFernstudium
Transport, logistyka i spedycjaStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwemStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie danymi i analityka Big DataStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie e-sportemStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomiiStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)Studium in PolnischFernstudium
Zarządzanie w administracji publicznejStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie w IT i Digital DesignStudium in PolnischFernstudium
PädagogikStudium in PolnischFernstudium
Andragogika, mentoring i coachingStudium in PolnischFernstudium
Doradztwo zawodowe i HRStudium in PolnischFernstudium
Edukacja medialna i technologie informatyczneStudium in PolnischFernstudium
Grywalizacja w edukacjiStudium in PolnischFernstudium
Innowacyjne metody kształceniaStudium in PolnischFernstudium
Kryminologia i resocjalizacjaStudium in PolnischFernstudium
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnychStudium in PolnischFernstudium
Opieka żłobkowa i przedszkolna - pedagogika małego dzieckaStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kulturyStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńcza osób starszychStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieżyStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika społeczna z psychopedagogikąStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogicznąStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika turystyki i rekreacjiStudium in PolnischFernstudium
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudium in PolnischFernstudium
Profilaktyka i interwencja kryzysowaStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja z socjoterapiąStudium in PolnischFernstudium
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudium in PolnischFernstudium
SozialarbeitStudium in PolnischFernstudium
VerwaltungStudium in PolnischFernstudium
Öffentliche VerwaltungStudium in PolnischFernstudium
Organisation und Management im GesundheitswesenStudium in PolnischFernstudium
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoStudium in PolnischFernstudium
Administracja celna i skarbowaStudium in PolnischFernstudium
Administracja dyplomatyczno-konsularnaStudium in PolnischFernstudium
Administracja i zarządzanie nieruchomościamiStudium in PolnischFernstudium
Administracja samorządowaStudium in PolnischFernstudium
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwościStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Studium in PolnischFernstudium
E-administracjaStudium in PolnischFernstudium
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychStudium in PolnischFernstudium
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaStudium in PolnischFernstudium
Prawo w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Zamówienia publiczneStudium in PolnischFernstudium
BezpieczeństwoStudium in PolnischFernstudium
Innere SicherheitStudium in PolnischFernstudium
Nationale SicherheitStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo energetyczneStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)Studium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo i porządek publicznyStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronnośćStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjneStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo w biznesie i administracjiStudium in PolnischFernstudium
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczneStudium in PolnischFernstudium
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjneStudium in PolnischFernstudium
Obrona cywilna i terytorialna krajuStudium in PolnischFernstudium
Ochrona obiektów, osób i mieniaStudium in PolnischFernstudium
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczneStudium in PolnischFernstudium
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwaStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistykiStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie kryzysoweStudium in PolnischFernstudium
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludnościStudium in PolnischFernstudium
MediaStudium in PolnischFernstudium
Animacja i efekty specjalneStudium in PolnischFernstudium
Badania i analityka w mediach i reklamieStudium in PolnischFernstudium
Content writing and copywritingStudium in PolnischFernstudium
Digital marketing i reklama internetowaStudium in PolnischFernstudium
Dziennikarstwo prasoweStudium in PolnischFernstudium
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastoweStudium in PolnischFernstudium
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo onlineStudium in PolnischFernstudium
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesieStudium in PolnischFernstudium
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniamiStudium in PolnischFernstudium
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystycznaStudium in PolnischFernstudium
Game DesignStudium in PolnischFernstudium
Grafika, design i multimediaStudium in PolnischFernstudium
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)Studium in PolnischFernstudium
Media planning, kampanie marketingowe i reklamaStudium in PolnischFernstudium
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)Studium in PolnischFernstudium
Psychologia mediów i reklamyStudium in PolnischFernstudium
Public relations (PR) i media relationsStudium in PolnischFernstudium
Social media i influencer marketingStudium in PolnischFernstudium

MBAmehr »
Executive Master of Business Administration (MBA) Studium in Polnisch
Executive Master of Business Administration (MBA) ON-LINE Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Art & Science – Nowe Media w Biznesie Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Badania Kliniczne Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Cyberbezpieczeństwo Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Górnictwo i Energetyka Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Sportu i Kultury Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Mobile & Digital Marketing Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Automotive Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w IT Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Turystyce Studium in Polnisch
Master of Business Administration (MBA) – Zmiana & Dialog Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Klinische Psychologie Studium in Polnisch
Management im Gesundheitswesen Studium in Polnisch
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Umweltschutz Studium in Polnisch
Arteterapia w edukacji Studium in Polnisch
Asystent rodziny Studium in Polnisch
BHP –Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Studium in Polnisch
Compliance Studium in Polnisch
Controlling i audyt Studium in Polnisch
Cyberbezpieczeństwo Studium in Polnisch
Design Thinking Studium in Polnisch
Dietetyka i psychologia zdrowia Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Art & Science Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Badania Kliniczne Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Coaching Zaawansowany Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Cyberbezpieczeństwo Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Energetyka Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Mobile & Digital Marketing Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Przywództwo i Coaching Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie HR Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w IT Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Studium in Polnisch
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Turystyce Studium in Polnisch
Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie Studium in Polnisch
Doctor of Public Administration (DPA) Studium in Polnisch
Doctor of Public Health (DPH) Studium in Polnisch
Dyrektor finansowy Studium in Polnisch
Finanse i Rachunkowość w przedsiębiorstwie Studium in Polnisch
Innowacje i Nowe Technologie w Lotnictwie Studium in Polnisch
Innowacyjny HR Biznes Partner 4.0 Studium in Polnisch
IOD –Inspektor Ochrony Danych Osobowych Studium in Polnisch
Key Account Management Academy Studium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowa Studium in Polnisch
Koordynator ds. Dostępności Studium in Polnisch
Marketing internetowy Studium in Polnisch
Master of Laws (LL.M.) Studium in Polnisch
Master of Public Administration (MPA) – Administracja Publiczna Studium in Polnisch
Master of Public Health (MPH) – Zdrowie Publiczne Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Office Manager Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Personal Branding i Public Relations Studium in Polnisch
Podatki, finanse, kadry i płace Studium in Polnisch
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii Studium in Polnisch
Prawo gospodarcze i handlowe Studium in Polnisch
Projektant kariery Studium in Polnisch
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne Studium in Polnisch
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów Studium in Polnisch
Psychodietetyka Studium in Polnisch
Psychologia pozytywna Studium in Polnisch
Psychologia pracy i zarządzanie personelem Studium in Polnisch
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji Studium in Polnisch
Psychologia transportu Studium in Polnisch
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną Studium in Polnisch
Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessorii Studium in Polnisch
Psychoonkologia Studium in Polnisch
Psychotraumatologia – Master of Science (MSc.) Studium in Polnisch
Quality Manager Studium in Polnisch
Seksuologia Studium in Polnisch
Trener umiejętności społecznych Studium in Polnisch
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in Polnisch
Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych Studium in Polnisch

Andere Bildungszentren
Collegium Humanum - Filia w GdańskuDanzig (Gdańsk)
Collegium Humanum - Filia w KatowicachKattowitz (Katowice)
Collegium Humanum - Filia w KielcachKielce
Collegium Humanum - Filia w LublinieLublin
Collegium Humanum - Filia w PoznaniuPosen (Poznań)
Collegium Humanum - Filia w RzeszowieRzeszów
Collegium Humanum - Filia w SzczecinieStettin (Szczecin)
Collegium Humanum - Filia we WrocławiuBreslau (Wrocław)
Webseite www der Universität:
humanum.pl/de

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy