Vorstellung der Universität
Dobrau (Dąbrowa Górnicza), Polen

WSB University

Akademia WSB

Typ der Universität: Wirtschaft
Status der Universität: nicht staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Marketing und SalesmanagementStudium in Englisch
ProjektmanagementStudium in Englisch
International BusinessStudium in Englisch
International Business, Trade & MarketingStudium in Englisch
International TourismStudium in Englisch
Mobile and Cloud ComputingStudium in Englisch
Psychology in BusinessStudium in Englisch
Security and Continuity of ITStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
Filologia angielska z językiem chińskimStudium in Polnisch
Filologia angielska z językiem hiszpańskimStudium in Polnisch
Filologia angielska z językiem niemieckimStudium in Polnisch
Filologia angielska z językiem rosyjskimStudium in Polnisch
Język angielski w biznesie i w turystyceStudium in Polnisch
Specjalność tłumaczeniowaStudium in Polnisch
Finanz- und RechnungswesenStudium in Polnisch
Finanse i inwestycje giełdoweStudium in Polnisch
Finanse na rynkach międzynarodowychStudium in Polnisch
Finanse przedsiębiorstwStudium in Polnisch
Rachunkowość i podatkiStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Internationaler HandelStudium in Polnisch
Biznes i marketing międzynarodowyStudium in Polnisch
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowaStudium in Polnisch
Media i komunikacja międzynarodowaStudium in Polnisch
KosmetologieStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Durchführung eines ProjektesStudium in Polnisch
UnternehmensführungStudium in Polnisch
Kadry i płace w praktyceStudium in Polnisch
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudium in Polnisch
Menedżer jakościStudium in Polnisch
Psychologia w biznesieStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo antyterrorystyczneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowejStudium in Polnisch
CyberbezpieczeństwoStudium in Polnisch
KryminalistykaStudium in Polnisch
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznegoStudium in Polnisch
Siły zbrojne rp w systemie bezpieczeństwa państwaStudium in Polnisch
Służby graniczne w bezpieczeństwie państwaStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwaStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Analityk rynkuStudium in Polnisch
Bankowość i ubezpieczeniaStudium in Polnisch
Ekonomia menedżerskaStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
ResocjalizacjaStudium in Polnisch
RettungsdienstStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowymStudium in Polnisch
Socjologia biznesu i organizacjiStudium in Polnisch
Socjologia mediów i kultury popularnejStudium in Polnisch
Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesieStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Öffentliche VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja w biznesieStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesieStudium in Polnisch
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczneStudium in Polnisch

Bachelor - Ingenieur
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
InformatikStudium in Polnisch
Aplikacje mobilneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo i ciągłość działań ITStudium in Polnisch
Cloud ComputingStudium in Polnisch
Grafika komputerowa i projektowanie wwwStudium in Polnisch
Inżynier oprogramowania systemów bazodanowychStudium in Polnisch
Inżynieria internetu rzeczyStudium in Polnisch
Sieci komputerowe i bazy danychStudium in Polnisch
LogistikStudium in Polnisch
E-commerce i technologie mobilne w logistyceStudium in Polnisch
Inżynier optymalizacji i symulacjiStudium in Polnisch
Logistyka w biznesie – studia dualneStudium in Polnisch
Transport i spedycjaStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudium in Polnisch
Zarządzanie jakością w produkcji i usługachStudium in Polnisch
Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymiStudium in Polnisch
Zarządzanie zakupami i zaopatrzenieStudium in Polnisch
TransportStudium in Polnisch
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcieStudium in Polnisch
Inżynieria i bezpieczeństwo kolejoweStudium in Polnisch
Logistyka i spedycja w transporcieStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczymStudium in Polnisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
PhysiotherapieStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
DatenwissenschaftStudium in Englisch
IT-SicherheitStudium in Englisch
International BusinessStudium in Englisch
IT Project ManagementStudium in Englisch
InformatikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowychStudium in Polnisch
Grafika komputerowa i multimediaStudium in Polnisch
Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data ScienceStudium in Polnisch
Menedżer projektu ITStudium in Polnisch
Zastosowanie sieci komputerowychStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
Analityk danych biznesowychStudium in Polnisch
Kadry i płace w praktyceStudium in Polnisch
Menedżer jakościStudium in Polnisch
Menedżer logistykiStudium in Polnisch
Menedżer projektuStudium in Polnisch
Menedżer sprzedażyStudium in Polnisch
Menedżer w administracji publicznejStudium in Polnisch
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracyStudium in Polnisch
Psychologia menedżerskaStudium in Polnisch
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwemStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudium in Polnisch
Zarządzanie menedżerskieStudium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowychStudium in Polnisch
Kryminalistyka i techniki śledczeStudium in Polnisch
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowychStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopediiStudium in Polnisch
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznejStudium in Polnisch
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowejStudium in Polnisch
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąStudium in Polnisch
TransportStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczymStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo w transporcie kolejowymStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcieStudium in Polnisch
Organizacja i technika transportu kolejowegoStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcieStudium in Polnisch
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnymStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Pädagogik Studium in Polnisch
Nauki o bezpieczeństwie Studium in Polnisch
Nauki o zarządzaniu i jakości Studium in Polnisch

MBAmehr »
Executive MBA Studium in Polnisch
Executive MBA dla branży wodociągowej Studium in Polnisch
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business) Studium in Polnisch
MBA w placówkach ochrony zdrowia Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Kunsttherapie Studium in Polnisch
Öffentliche Verwaltung Studium in Polnisch
Akademia Lean Management Studium in Polnisch
Akademia Menedżera Sprzedaży Studium in Polnisch
Akademia menedżerów IT Studium in Polnisch
Akademia Profesjonalnego Coachingu Studium in Polnisch
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe Studium in Polnisch
Akademia Profesjonalnego Mediatora APM - mediacje sądowe i pozasądowe. Mediacje cywilne i gospodarcze Studium in Polnisch
Akademia Profesjonalnego Mediatora APM - mediacje sądowe i pozasądowe. Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej w kryzysie Studium in Polnisch
Akademia trenera biznesu Studium in Polnisch
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych Studium in Polnisch
Business coaching Studium in Polnisch
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie Studium in Polnisch
Controling i audit w przedsiębiorstwie Studium in Polnisch
Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych Studium in Polnisch
Doradca podatkowy Studium in Polnisch
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne - NOWOŚĆ Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Grafika komputerowa i multimedia Studium in Polnisch
HR Business Partner Studium in Polnisch
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym Studium in Polnisch
Integracja sensoryczna Studium in Polnisch
Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia Studium in Polnisch
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Kadry i płace w praktyce Studium in Polnisch
Korekcja wad postawy Studium in Polnisch
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe Studium in Polnisch
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym Studium in Polnisch
Logopedia - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Management 3.0 Akademia Zwinnego Zarządzania Studium in Polnisch
Master Class of Mediation - poziom zaawansowany Studium in Polnisch
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe Studium in Polnisch
Master Sales - Akademia Menedżera Sprzedaży Studium in Polnisch
Menedżer Jakości Studium in Polnisch
Menedżer Logistyki Studium in Polnisch
Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA Studium in Polnisch
Neurologopedia Studium in Polnisch
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych Studium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Studium in Polnisch
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Studium in Polnisch
Personal Branding Studium in Polnisch
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami Studium in Polnisch
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studium in Polnisch
Prawo zamówień publicznych Studium in Polnisch
Psychologia przywództwa Studium in Polnisch
Rachunkowość i finanse Studium in Polnisch
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Sieci komputerowe i Internet rzeczy Studium in Polnisch
Socjoterapia - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne Studium in Polnisch
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB Studium in Polnisch
Trener zdrowego stylu życia Studium in Polnisch
Turkusowe przywództwo - Holilider Studium in Polnisch
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych Studium in Polnisch
Zarządzanie projektami Studium in Polnisch
Zarządzanie ryzykiem w transporcie Studium in Polnisch
Zarządzanie w oświacie Studium in Polnisch
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Studium in Polnisch
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Nauk Stosowanych

Andere Bildungszentren
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieTeschen (Cieszyn)
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKrakau (Kraków)
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuSaybusch (Żywiec)

Die Wirtschaftshochschule in Dąbrowa Górnicza wurde im Jahre 1995 ins Leben gerufen. Zur Zeit studieren hier über 6000 Studenten/innen.Bisher haben insgesamt über 11000 Studierende die Schule absolviert. Die Schule bietet dreijähriges Grundstudium(Lizentiatsstudium)  Ingenieursstudium und zweijähriges Fortbildungsstudium (Magisterdiplom) an.

Die Studierenden bilden sich  im Rahmen folgender Studienrichtungen aus:Wirtschaftswissenschaft, Informatik, Soziologie, Internationale Beziehungen, Verwaltungswissenschaft,Pädagogik, Logistik, Administration, Verwaltung und Ingenierie der Produktion. Man kann in zwei Systemen studieren: Tagesstudium und Fernstudium. Dabei kann man zwischen mehr als 40 Fachgebieten wählen. Dieser Studienangebot wurde den Anforderungen des Arbeitsmarkts angepasst. In WSB  ist auch Zentrum für Fortbildung tätig. Hier stehen über 30 Studiengänge zur Verfügung,die zum Teil von den Mitteln der Europäischen Union finanziert werden.

Aufgrund der Zusammenarbeit mit den weltgrößten Zertifikationszentren (z.B. TÜV Nord Polska, Microsoft AATP, Educational Testing Service) haben die Studenten eine Möglichkeit auf dem Arbeitsmarkt anerkannte und  prestigeträchtige Zertifikate zu erwerben (u.a. im Bereich Qualitätsmanagement, Informatik und Fremdsprachen).

Webseite www der Universität: wsb.edu.pl/index.php?idg=de

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy