Białystok, Polen

Uniwersytet w Białymstoku

Typ der Universität: Universitäten
Status der Universität: staatliche

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Englische PhilologieStudium in Englisch
InformatikStudium in Englisch
PhysikStudium in Englisch
MedizinphysikStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
ErziehungsaufsichtStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Historia w ujęciu klasycznymStudium in Polnisch
Historia wojskowości i służb mundurowychStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Informatik und ÖkonometrieStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftsbeziehungenStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
KryminalistycznaStudium in Polnisch
Przestępczość i patologie społeczneStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Media i komunikowanieStudium in Polnisch
Reklama i public relationsStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
UnternehmensführungStudium in Polnisch
Zarządzanie sprzedażąStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacjiStudium in Polnisch
Matematyka finansowaStudium in Polnisch
Matematyka teoretycznaStudium in Polnisch
MikrobiologieStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Logistyka w biznesieStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość i innowacjeStudium in Polnisch
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
MedizinphysikStudium in Polnisch
Fizyka gier komputerowych i robotówStudium in Polnisch
Fizyka o profilu ogólnymStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
RussistikStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Wirtschafts- und RechtswissenschaftenStudium in Polnisch
Sektor prywatnyStudium in Polnisch
Sektor publicznyStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo i prawoStudium in Polnisch
Innere SicherheitStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
EkobiznesStudium in Polnisch
Filologia angielska z językiem hiszpańskimStudium in Polnisch
Filologia angielska z językiem niemieckimStudium in Polnisch
Filologia angielska z językiem rosyjskimStudium in Polnisch
Filologia francuska (od podstaw)Studium in Polnisch
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesuStudium in Polnisch
Filologia rosyjska (od podstaw)Studium in Polnisch
Filozofia i etykaStudium in Polnisch
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaStudium in Polnisch
Język francuski (od podstaw) z angielskimStudium in Polnisch
Język francuski stosowany z hiszpańskim (od podstaw)Studium in Polnisch und FranzösischStudium in Polnisch und Französisch
Kognitywistyka i komunikacjaStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaStudium in Polnisch
Prawo i podatki w biznesieStudium in Polnisch
Studia wschodnieStudium in Polnisch
Русская филологияStudium in Russisch
Русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнесаStudium in Russisch

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
RechtswissenschaftStudium in Polnisch
SonderpädagogikStudium in Polnisch
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Englische PhilologieStudium in Englisch
InformatikStudium in Englisch
Internet and Mobile TechnologiesStudium in Englisch
Internationale BeziehungenStudium in Englisch
AnglistikStudium in Polnisch
BiologieStudium in Polnisch
MolekularbiologieStudium in Polnisch
Biologia sądowaStudium in Polnisch
Biologia środowiskowaStudium in Polnisch
Mikrobiologia z biotechnologiąStudium in Polnisch
ChemieStudium in Polnisch
Analytische ChemieStudium in Polnisch
Chemia bio- i makromolekularnaStudium in Polnisch
Synteza i analiza związków organicznychStudium in Polnisch
GeschichteStudium in Polnisch
Historia nauczycielskaStudium in Polnisch
Historia w ujęciu naukowymStudium in Polnisch
InformatikStudium in Polnisch
Grafika komputerowa i multimediaStudium in Polnisch
Technologie internetowe i mobilneStudium in Polnisch
Internationale BeziehungenStudium in Polnisch
Bliski Wschód i Afryka PółnocnaStudium in Polnisch
Cywilizacja obszaru postradzieckiegoStudium in Polnisch
Ewolucja konfliktów międzynarodowychStudium in Polnisch
Internationale WirtschaftsbeziehungenStudium in Polnisch
Internationale ZusammenarbeitStudium in Polnisch
Obsługa celna i spedycja międzynarodowaStudium in Polnisch
KriminologieStudium in Polnisch
Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnychStudium in Polnisch
Przeciwdziałanie przestępczościStudium in Polnisch
KulturwissenschaftenStudium in Polnisch
Filmoznawstwo – medioznawstwoStudium in Polnisch
Komunikowanie w mediach cyfrowychStudium in Polnisch
Kultura PodlasiaStudium in Polnisch
ManagementStudium in Polnisch
UnternehmensführungStudium in Polnisch
Psychologia w zarządzaniuStudium in Polnisch
MathematikStudium in Polnisch
Matematyka finansowaStudium in Polnisch
Matematyka teoretycznaStudium in Polnisch
ÖkonomieStudium in Polnisch
Logistyka międzynarodowaStudium in Polnisch
Przedsiębiorczość i innowacjeStudium in Polnisch
Przedsiębiorstwo na rynkuStudium in Polnisch
Rachunkowość i podatkiStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
PhilosophieStudium in Polnisch
PhysikStudium in Polnisch
MedizinphysikStudium in Polnisch
Fizyka doświadczalnaStudium in Polnisch
Fizyka teoretycznaStudium in Polnisch
Polnische PhilologieStudium in Polnisch
SozialarbeitStudium in Polnisch
SoziologieStudium in Polnisch
Badanie opinii i zachowań rynkowychStudium in Polnisch
Coaching z elementami psychologii społecznejStudium in Polnisch
Komunikacja i socjologia kognitywnaStudium in Polnisch
Nowe praktyki kulturoweStudium in Polnisch
VerwaltungStudium in Polnisch
Administracja rządowaStudium in Polnisch
Administracja samorządowaStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo i prawoStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo państwoweStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo społeczneStudium in Polnisch
Biologia z przygotowaniem pedagogicznymStudium in Polnisch
Chemia kryminalistyczna i sądowaStudium in Polnisch
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowaStudium in Polnisch
Filologia angielska z elementami translatorykiStudium in Polnisch
Filologia rosyjska – przekładoznawstwoStudium in Polnisch

Promotionmehr »
Exakte Naturwissenschaften Studium in Polnisch
Geschichte Studium in Polnisch
Literaturwissenschaft Studium in Polnisch
Pädagogik Studium in Polnisch
Philosophie Studium in Polnisch
Rechtswissenschaft Studium in Polnisch
Sprachwissenschaft Studium in Polnisch
Ekonomia i finanse Studium in Polnisch
Nauki biologiczne Studium in Polnisch
Nauki chemiczne Studium in Polnisch
Nauki socjologiczne Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Podyplomowe Studia Genealogiczne Studium in Polnisch
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Administracji Publicznej Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Archiwistyki Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych w Sektorze Publicznym Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Biologia Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Chemia Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Fizyki Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Historii Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Logopedyczne Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Matematyki Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Menedżerskie Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa kulturowego Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Socjoterapia Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza Danych Społeczno-Ekonomicznych Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in Polnisch
Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Fakultät für Chemie
Philologische Fakultät
Instytut Filozofii
Instytut Informatyki
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Kulturowych
Instytut Zarządzania
Wydział Biologii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Fizyki
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa
Webseite www der Universität:
uwb.edu.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy