Vorstellung der Universität
Posen (Poznań), Polen

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Typ der Universität: Pädagogische
Status der Universität: nicht staatliche

Kontakt:

Adres główny uczelni:
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
tel. 61 - 670 33 11
tel. 662 22 11 33
Biuro Rekrutacji
ul. Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
tel. 61 - 670 33 11

Bachelor
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
ManagementStudium in Polnisch
Audyt i kontrola jakości zarządzaniaStudium in Polnisch
Coaching i przywództwo w biznesieStudium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowa w biznesieStudium in Polnisch
Kryptowaluty w biznesieStudium in Polnisch
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudium in Polnisch
Negocjacje i mediacje biznesoweStudium in Polnisch
Neuropsychologia biznesuStudium in Polnisch
Organizacja i zarządzanie zamówieniami publicznymiStudium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHPStudium in Polnisch
Zarządzanie innowacją i zmianą w dialogu lokalnymStudium in Polnisch
Zarządzanie kadrami – outsourcing HRStudium in Polnisch
Zarządzanie produktem i markąStudium in Polnisch
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Öffentliche SicherheitStudium in Polnisch
AntyterroryzmStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzmStudium in Polnisch
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudium in Polnisch
Detektywistyka i wywiad gospodarczyStudium in Polnisch
Handel ludźmiStudium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowa w instytucjach bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Menadżer bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Neurodydaktyka bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Obrona terytorialna i obrona cywilnaStudium in Polnisch
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowychStudium in Polnisch
Służba więziennaStudium in Polnisch
Służby specjalneStudium in Polnisch
Specjalność policyjnaStudium in Polnisch
Specjalność wojskowaStudium in Polnisch
Straż granicznaStudium in Polnisch
Zarządzanie kryzysoweStudium in Polnisch
PädagogikStudium in Polnisch
ErgotherapieStudium in Polnisch
Animacja kultury z arteterapiąStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo szkolne – profilaktyka i prewencjaStudium in Polnisch
Doradztwo psychospołeczne i zawodoweStudium in Polnisch
Menadżer kultury rekreacjiStudium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąStudium in Polnisch
Pedagogika pracy – coaching, mentorin i tutoringStudium in Polnisch
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszejStudium in Polnisch
Pedagogika wczesnoszkolna z logopediąStudium in Polnisch
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznymStudium in Polnisch
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudium in Polnisch
Praca socjalna i kuratela sądowaStudium in Polnisch
Profilaktyka i prewencja uzależnieńStudium in Polnisch
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarnaStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
CyberpsychologiaStudium in Polnisch
Komunikacja wizerunkowaStudium in Polnisch
NeuropsychologiaStudium in Polnisch
Psychologia emocjiStudium in Polnisch
Psychologia finansów i kryptowalutStudium in Polnisch
Psychologia kryminalistyczno – śledczaStudium in Polnisch
Psychologia mediacji i negocjacjiStudium in Polnisch
Psychologia mediów i dziennikarstwoStudium in Polnisch
Psychologia służb mundurowychStudium in Polnisch
Psychologia sytuacji kryzysowychStudium in Polnisch
Psychologia terroryzmuStudium in Polnisch
Psychologia w biznesie i zarządzaniuStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo zdrowotneStudium in Polnisch
GesundheitspsychologieStudium in Polnisch
KunsttherapieStudium in Polnisch
RettungsdienstStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo żywności i żywieniaStudium in Polnisch
Coaching z psychodietetykąStudium in Polnisch
Kosmetologia z elementami mentoringuStudium in Polnisch
Opieka nad osobą starsząStudium in Polnisch
Profilaktyka zdrowia psychicznegoStudium in Polnisch
Projektowanie i sprzedaż usług zdrowotnychStudium in Polnisch
Psychodietetyka – trener personalnyStudium in Polnisch
Public relations w usługach zdrowotnychStudium in Polnisch
Reklama i design produktu spożywczegoStudium in Polnisch
Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelachStudium in Polnisch
Zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowiaStudium in Polnisch

Master
Studium
Vollzeitstudium
Teilzeitstudium
Nationale SicherheitStudium in Polnisch
Öffentliche SicherheitStudium in Polnisch
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistykąStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo militarneStudium in Polnisch
Bezpieczeństwo portów lotniczychStudium in Polnisch
Detektywistyka i wywiadStudium in Polnisch
DyplomacjaStudium in Polnisch
Edukacja i promocja bezpieczeństwa BHPStudium in Polnisch
Kryminalistyka śledczaStudium in Polnisch
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowychStudium in Polnisch
Neurodydaktyka bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Obrona terytorialna i obrona cywilnaStudium in Polnisch
Psychologia terroryzmuStudium in Polnisch
Public relations w zarządzaniu bezpieczeństwemStudium in Polnisch
Służby specjalneStudium in Polnisch
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwemStudium in Polnisch
PsychologieStudium in Polnisch
Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznegoStudium in Polnisch
NeuropsychologiaStudium in Polnisch
Psychologia dyplomacjiStudium in Polnisch
Psychologia edukacji pozytywnejStudium in Polnisch
Psychologia finansówStudium in Polnisch
Psychologia konfliktu i przemocyStudium in Polnisch
Psychologia kultury bezpieczeństwaStudium in Polnisch
Psychologia reklamyStudium in Polnisch
Psychologia sądowa i penitencjarnaStudium in Polnisch
Psychologia zagrożeń społecznychStudium in Polnisch
PsychoonkologiaStudium in Polnisch
Seksuologia społecznaStudium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Ergotherapie Studium in Polnisch
Administrator Bezpieczeństwa Informacji z archiwistyką (ABI) Studium in Polnisch
Asystent rodziny (z elementami coachingu rodzinnego) Studium in Polnisch
Detektywistyka i wywiad gospodarczy Studium in Polnisch
Dziennikarstwo śledcze Studium in Polnisch
Edukacja dla bezpieczeństwa Studium in Polnisch
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studium in Polnisch
Negocjacje i mediacje Studium in Polnisch
Ochrona cyberprzestrzeni Studium in Polnisch
Odnowa biologiczna Studium in Polnisch
Oligofrenopedagogika Studium in Polnisch
Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studium in Polnisch
Podyplomowe studia dla zawodowych i społecznych kuratorów sądowych Studium in Polnisch
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Studium in Polnisch
Psychologia pozytywna i jej praktyczne zastosowania Studium in Polnisch
Psychologia sądowa Studium in Polnisch
Resocjalizacja i socjoterapia Studium in Polnisch
Trener personalny Studium in Polnisch
Turystyka uzdrowiskowa i SPA Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie drogowym Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Studium in Polnisch
Zarządzanie BHP Studium in Polnisch
Zarządzanie informacją w środowisku międzynarodowym Studium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe Studium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Studium in Polnisch
Zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Zarządzanie samorządem terytorialnym Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Andere Bildungszentren
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGleiwitz (Gliwice)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuLötzen (Giżycko)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuDanzig (Gdańsk)

Webseite www der Universität: www.wsb.net.pl/

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy