Köslin (Koszalin), Polen

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

MBAmehr »
Executive Master of Business Administration Studium in Polnisch

Andere Programmemehr »
Ergotherapie Studium in Polnisch
Agent Celny Studium in Polnisch
Asystent Osoby Niepełnosprawnej I Starszej Studium in Polnisch
Autokreacja I Budowanie Wizerunku Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo Antyterrorystyczne Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo Zdrowotne W Kosmetologii Bioestetycznej Studium in Polnisch
Coaching I Doradztwo Zawodowe Studium in Polnisch
Cyberbezpieczeństwo Studium in Polnisch
Doskonalenie Kompetencji Wychowawczych – Dla Nauczycieli Studium in Polnisch
Edukacja Dla Bezpieczeństwa Studium in Polnisch
Edukacja I Rehabilitacja Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Studium in Polnisch
Edukacja I Terapia Osób Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu Studium in Polnisch
Edukacja Obronna I Zarządzanie Kryzysowe Studium in Polnisch
Hortiterapia Studium in Polnisch
Informacja Naukowa I Bibliotekoznawstwo Studium in Polnisch
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Z Archiwistyką Studium in Polnisch
Język Obcy W Edukacji Przedszkolnej I Wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Kryminalistyka I Metody Zwalczania Przestępczości Studium in Polnisch
Logopedia Z Komunikacją Alternatywną Studium in Polnisch
Mediacje I Negocjacje Studium in Polnisch
Menadżer Bezpieczeństwa I Compliance W Przedsiębiorstwie Studium in Polnisch
Menadżer Bezpieczeństwa Informacji Z Archiwistyką Studium in Polnisch
Menadżer Bezpieczeństwa W Biznesie Studium in Polnisch
Menadżer Bhp Z Metodyką Studium in Polnisch
Menadżer Czasu Wolnego I Kultury Studium in Polnisch
Menadżer Turystyki Zdrowotnej Studium in Polnisch
Migracje I Uchodźstwo Studium in Polnisch
Naturoterapia Z Profilaktyką Zdrowia Studium in Polnisch
Negocjacje Kryzysowe I Policyjne Studium in Polnisch
Neuropsychologia Kliniczna Studium in Polnisch
Obrona Terytorialna Studium in Polnisch
Pedagogika Korekcyjna Z Socjoterapią Studium in Polnisch
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Studium in Polnisch
Pedagogika Resocjalizacyjna Z Profilaktyką I Terapią Uzależnień Studium in Polnisch
Prewencja I Zwalczanie Handlu Ludźmi Studium in Polnisch
Profilaktyka Społeczna Z Elementami Wsparcia Zawodowego Studium in Polnisch
Psychologia Dochodzeniowo-Śledcza Studium in Polnisch
Psychologia Przywództwa W Praktyce Studium in Polnisch
Psychologia Zagrożeń Społecznych – Profilaktyka I Interwencja Studium in Polnisch
Terapia Pedagogiczna W Szkole Podstawowej Studium in Polnisch
Turystyka Uzdrowiskowa I Spa Studium in Polnisch
Wojsko W Systemie Bezpieczeństwa Państwa Studium in Polnisch
Zarządzanie Bezpieczeństwem I Logistyką W Transporcie Studium in Polnisch
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa Studium in Polnisch
Zarządzanie Bhp Studium in Polnisch
Zarządzanie Kryzysowe W Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Studium in Polnisch
Zarządzanie Oświatą Studium in Polnisch
Zarządzanie W Instytucjach Oświaty I Kultury Studium in Polnisch
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Studium in Polnisch
Zoopsychologia Studium in Polnisch

Fakultätenmehr »
Wydział Nauk Społecznych

Andere Bildungszentren
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuLötzen (Giżycko)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuBad Königsdorf-Jastrzemb (Jastrzębie-Zdrój)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuDanzig (Gdańsk)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGleiwitz (Gliwice)
Webseite www der Universität:
www.wsb.net.pl/koszalin/

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy