Vorstellung der Universität
Bad Königsdorf-Jastrzemb (Jastrzębie-Zdrój), Polen

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Jastrzębiu Zdroju

Typ der Universität: andere Hochschulen
Status der Universität: nicht staatliche

Andere Programmemehr »
Ergotherapie Studium in Polnisch
Agent celny Studium in Polnisch
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Studium in Polnisch
Autokreacja i budowanie wizerunku Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Studium in Polnisch
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Studium in Polnisch
Coaching i doradztwo zawodowe Studium in Polnisch
CYBERBEZPIECZEŃSTWO Studium in Polnisch
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli Studium in Polnisch
Edukacja dla bezpieczeństwa Studium in Polnisch
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Studium in Polnisch
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU Studium in Polnisch
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Studium in Polnisch
Hortiterapia Studium in Polnisch
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studium in Polnisch
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Studium in Polnisch
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studium in Polnisch
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studium in Polnisch
Logopedia z komunikacją alternatywną Studium in Polnisch
Mediacje i negocjacje Studium in Polnisch
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Studium in Polnisch
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Studium in Polnisch
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE Studium in Polnisch
Menadżer BHP z metodyką Studium in Polnisch
Menadżer czasu wolnego i kultury Studium in Polnisch
Menadżer turystyki zdrowotnej Studium in Polnisch
MIGRACJE I UCHODŹSTWO Studium in Polnisch
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Studium in Polnisch
Negocjacje kryzysowe i policyjne Studium in Polnisch
NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA Studium in Polnisch
Obrona terytorialna Studium in Polnisch
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z SOCJOTERAPIĄ Studium in Polnisch
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studium in Polnisch
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ Studium in Polnisch
PREWENCJA I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI Studium in Polnisch
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Studium in Polnisch
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Studium in Polnisch
Psychologia przywództwa w praktyce Studium in Polnisch
PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH – PROFILAKTYKA I INTERWENCJA Studium in Polnisch
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Studium in Polnisch
Turystyka uzdrowiskowa i spa Studium in Polnisch
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Studium in Polnisch
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studium in Polnisch
Zarządzanie BHP Studium in Polnisch
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Studium in Polnisch
Zarządzanie oświatą Studium in Polnisch
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Studium in Polnisch
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studium in Polnisch
ZOOPSYCHOLOGIA Studium in Polnisch

Andere Bildungszentren
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GliwicachGleiwitz (Gliwice)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GdańskuDanzig (Gdańsk)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GiżyckuLötzen (Giżycko)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w SkoczowieSkoczów
Webseite www der Universität: www.wsb.net.pl, rekrutacja.wsb.net.pl

Karte

« zurück - Universitäten
Privacy Policy